24 hores per votar ACTA

Versió en català. Versión en castellano.

red_siren
Queden menys de 24 hores perquè 3 comissions europarlamentàries votin la terrible ACTA, i és per això que toca fer un darrer intent per aturar la major amenaça a la llibertat dels darrers temps, juntament amb SOPA i CISPA.

Les comissions que votaran demà son:

 • ITRE (Indústria) votarà a les 10:00*
 • LIBE (Llibertats Civils) votarà a les 12:00*
 • JURI (Assumptes Legals) votarà a les 10:30*

*Hora de Brussel·les

La decisió final serà dictaminada per l’INTA (Comerç Internacional), i es basarà en les resolucions d’aquestes 3 comissions.

Des de Pirates de Catalunya suggerim a tots els nostres simpatitzants l’enviament d’un correu-e protesta a cadascuna de les 3 comissions. A continuació us deixem un model, que podeu copiar i enganxar en el vostre client de correu:

[ASSUMPTE]: Please reject the ACTA agreement

Dear MEP on the [ ITRE | LIBE | JURI ] committee,

As a citizen of Europe, I am gravely concerned about the Anti-Counterfeiting Trade Agreement, on which your committee will vote May 31.

This agreement, which has legislative effects but has been negotiated with corporate stakeholders outside of democratic transparency and accountability, appears to have severe curtailing effects on free speech online, as well as preventing the European Parliament and the parliaments of Member States from making very necessary future adjustments to key IPR concepts as we transition further into a digitally-framed economy.

Accordingly, I urge you to vote along lines that withhold the European Parliament’s consent to the ACTA agreement.

Sincerely,
[Nom i cognoms]
[País]

Falkvinge ha creat llistes de correus amb els europarlamentaris implicats en cada cas per facilitar la feina, de manera que només haurem d’enviar el correu-e a la llista que correspongui a cada comissió:

 • ITRE: europarl-itre@falkvinge.net
 • LIBE: europarl-libe@falkvinge.net
 • JURI: europarl-juri@falkvinge.net

 

Si-us-plau, actueu. Només us costarà un minut.

——————–

Quedan menos de 24 horas para que 3 comisiones europarlamentarias voten la terrible ACTA, por ello toca hacer un último intento para parar la mayor amenaza a la libertad de los últimos tiempos, junto a SOPA y CISPA.

Las comisiones que votarán mañana son:

 • ITRE (Industria) votará a las 10:00*
 • LIBE (Libertades Civiles) votará a las 12:00*
 • JURI (Asuntos Legales) votará a las 10:30*

*Hora de Bruselas

La decisión final será dictaminada por el INTA (Comercio Internacional), y se basará en las resoluciones de estas 3 comisiones.

Desde Pirates de Catalunya sugerimos a todos nuestros simpatizantes el envío de un email protesta a cada una de las 3 comisiones. Arriba encontraréis un modelo, el cual cortar y pegar en vuestro cliente de correo.

Falkvinge ha creado listas de correos con los europarlamentarios implicados en cada caso para facilitar el trabajo, por lo que sólo necesitaremos enviar el e-mail a la lista que corresponde a cada comisión:

 • ITRE: europarl-itre@falkvinge.net
 • LIBE: europarl-libe@falkvinge.net
 • JURI: europarl-juri@falkvinge.net

 

Por favor, actuad. Tan sólo os llevará un minuto.

25 respostes a “24 hores per votar ACTA”

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)