Conclusions del Congrés d’organització de Pirates de Catalunya 2014

Els dies 18, 19 i 20 de juliol es va dur a terme el Congrés anual de Pirates de Catalunya, un esdeveniment obert a afiliats i simpatitzants amb l’objectiu d’analitzar l’estat del partit, fixar objectius a mig i llarg termini i planificar les accions que durem a terme en els pròxims mesos.

El dissabte es va analitzar la situació en la qual ens trobem, es va debatre sobre les problemàtiques percebudes pels assistents, sobre els reptes que se’ns presenten i sobre els àmbits en els quals podem millorar. Es van exposar breument les propostes d’organització preparades pels assistents i es va realitzar un brainstorming d’objectius.

congres_partit_pirata_2014Els objectius proposats a 5 anys, a 1 any i a 3 mesos, es van debatre i es van votar d’un en un per decidir si havien de mantenir-se, modificar-se o eliminar-se. Finalment, es va confeccionar un llistat d’objectius consensuats, entre els quals destaquen la vertebració territorial, la creació de models de democràcia directa, transparència i cultura, el perfeccionament de les eines de comunicació i treball intern, i la millora de la comunicació extern, a més de convertir-nos en un referent en qüestions relacionades amb el nostre ideari.

El diumenge es va establir la metodologia a seguir i es van crear diversos equips enfocats a aconseguir els objectius aprovats el dia anterior. Es van definir, a grans trets, les accions a realitzar per part d’aquests equips i, sense més punts a tractar, ens vam acomiadar fins a la propera reunió que se celebrarà al setembre, en la qual es trobaran de nou tots els equips.

Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les persones que fan possible que Pirates de Catalunya segueixi creixent any rere any, promovent les idees i els principis que creiem fonamentals per al progrés social:

 • Participació ciutadana
 • Transparència
 • Privadesa de les dades
 • Respecte absolut pels Drets Humans
 • Lliure accés a la cultura

Tant als que treballen en el dia a dia, com als que col·laboren puntualment, als que ajuden en campanya, als que ens voten i als que simplement ens donen forces per seguir endavant, MOLTES GRÀCIES!

I recordeu que aquest és un partit obert a tota la ciutadania, en el qual tots som voluntaris. Alguns més nous, uns altres més veterans, entre tots construïm Pirates dia a dia. Si vols participar, opinar, proposar millores, no dubtis a contactar amb nosaltres a través de partit@pirates.cat o apropa’t a qualsevol de les nostres trobades i reunions (https://pirates.cat/calendari/) (no és necessari ser afiliat! 🙂


Los días 18, 19 y 20 de julio tuvo lugar el Congreso anual de Pirates de Catalunya, un evento abierto a afiliados y simpatizantes cuyo objetivo era analizar el estado del partido, fijar objetivos a medio y largo plazo y planificar las acciones que llevaremos a cabo en los próximos meses.

El sábado se analizó la situación en la que nos encontramos, se debatió sobre las problemáticas percibidas por los asistentes, sobre los retos que se nos presentan y sobre los ámbitos en los que podemos mejorar. Se expusieron brevemente las propuestas de organización preparadas por los asistentes, y se realizó un brainstorming de objetivos.

congres_partit_pirata_2014Los objetivos propuestos a 5 años, a 1 año y a 3 meses, se debatieron y se votaron uno por uno para decidir si debían mantenerse, modificarse o eliminarse. Finalmente, se confeccionó un listado de objetivos consensuados, entre los que destacan la vertebración territorial, la creación de modelos de democracia directa, transparencia y cultura, el perfeccionamiento de las herramientas de comunicación y trabajo interno, y la mejora de la comunicación externa; además de convertirnos en un referente en cuestiones relacionadas con nuestro ideario.

El domingo se estableció la metodología a seguir, y se crearon diversos equipos enfocados a conseguir los objetivos aprobados el día anterior. Se definieron, a grandes rasgos, las acciones a realizar por parte de estos equipos, y sin más puntos a tratar, nos despedimos hasta la próxima reunión que se celebrará en septiembre, en la que se encontrarán de nuevo todos los equipos.

Desde aquí queremos dar las gracias a todas las personas que hacen posible que Pirates de Catalunya siga creciendo año a año, promoviendo las ideas y los principios que creemos fundamentales para el progreso social:

 • Participación ciudadana
 • Transparencia
 • Privacidad de los datos
 • Respeto absoluto por los Derechos Humanos
 • Libre acceso a la cultura

Tanto a los que trabajan en el día a día, como a los que colaboran puntualmente, a los que ayudan en campaña, a los que nos votan y a los que simplemente nos dan fuerzas para seguir adelante, ¡MUCHAS GRACIAS!

Y recordad que éste es un partido abierto a toda la ciudadanía, en el que todos somos voluntarios. Algunos más nuevos, otros más veteranos, entre todos construimos Pirates día tras día. Si quieres participar, opinar, proponer mejoras, no dudes en contactar con  nosotros en partit@pirates.cat o acércate a cualquiera de nuestros encuentros y reuniones (https://pirates.cat/calendari/) (¡no es necesario ser afiliado! 🙂

 

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)