FRAU ELECTORAL EL 25N

Versión en castellano. Ajuda’ns amb la teva signatura! (+ info)

Els partits extraparlamentaris denuncien pràctiques antidemocràtiques per dificultar el seu accés a les Eleccions catalanes.

El dia 10 d’octubre del 2012, es van realitzar reiterades modificacions al web http://www.parlament2012.cat.

Aquest web és el que conté la informació oficial sobre el procés electoral de les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre.

Sense avisar a cap dels partits extraparlamentaris que subscriuen aquest comunicat, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya va canviar els requeriments per a presentar-se a les eleccions. Poc abans del pont del Pilar es va publicar al web que caldrà presentar prop de 5.700 signatures (avals) per tal que els partits sense representació al Parlament de Catalunya puguem presentar-nos a les eleccions.

I resulta que van i ho canvien després d’haver-se consumit 8 dels 19 dies per a poder recollir signatures i, el que és encara pitjor, acaba de fer-se públic al BOE, i confirmen el que ens van dir ahir per via telefònica, que caldran els avals i que no ampliaran els terminis.

Error 404 de Mónica Centelles

Podríem pensar que és un acte d’incompetència, però la Junta Electoral Central els dóna la raó, tot i que a les eleccions al País Basc i Galícia del proper 21 d’octubre, s’hi han pogut presentar tots els partits que han volgut, sense necessitat d’avals.

S’emparen en què Catalunya no té llei electoral pròpia, però, sense cap llei que ho indiqui, acaben d’equiparar el Congrés dels Diputats al Parlament de Catalunya.

El títol II de La LOREG parla de les eleccions a les Corts Generals i al Senat!

El web oficial d’informació de les eleccions http://www.parlament2012.cat ha contingut informació contradictòria. A 3 enllaços indicava que no calien avals, i en un que sí que en calien.

Tot just el passat dia 10 d’Octubre, transcorreguts 7 dies de procés electoral, van comunicar-nos des de les juntes provincials que ens caldria presentar avals.

A més a més, tot indica que aquesta informació ha estat modificada durant el transcurs dels dies posteriors a la convocatòria oficial de les eleccions, ja entrats en procés de presentació de candidatures.

Recordem que els partits majoritaris d’Espanya (PP, PSOE, CiU i PNV) van ser els que van decidir que la democràcia no podia seguir sent un dret universal. I per tal d’acabar amb el pluralisme, van fer modificacions a la LOREG per dificultar l’accés a les eleccions als partits minoritaris, no permetent que es presentin sense abans haver obtingut el 0,1% d’avals del cens electoral.

Encara resultarà que la Junta Electoral ens ha concedit el grau de Parlament estatal sense ni demanar-ho!

Ara resulta que ens han ROBAT/ESTAFAT la meitat del termini per a recollir signatures, i ens demanaran que complim la llei, és a dir, que entreguem el 100% de les signatures.

Aquest FRAU ELECTORAL executat pel Departament de Governació de la Generalitat i ratificat per la Junta Electoral Central, suposarà que molts dels partits minoritaris que vam poder presentar-nos a les eleccions generals del passat 20N, on també van caldre signatures, no siguin a temps de recollir les prop de 6.000 que ens demanen, i que partits com CiU no necessiten, doncs ells van redactar i proposar aquesta modificació de llei a la seva mida.

Si això es confirma, no hi haurà més de 4 extraparlamentaris en aquestes eleccions, atorgant-los el trist honor de ser les menys plurals de tota la història de Catalunya

Per aquest motiu, i havent-ho consultat amb els nostres advocats, anunciem públicament que iniciarem procediments legals per a IMPUGNAR (i suspendre) les eleccions del proper 25 de novembre per les greus irregularitats comeses en el procés electoral per part de la Generalitat i la situació d’indefensió que ocasiona a totes les candidatures populars.

Atentament,
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT)
Escons en Blanc (EB)
Partit Republicà d’Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)

Nota: si vols ajudar a Pirates de Catalunya a aconseguir els avals, trobaràs els models d’avals a continuació:

Recorda, no es poden barrejar signatures de diferents províncies.


Los partidos extraparlamentarios denuncian prácticas antidemocráticas que dificultan su acceso a las elecciones catalanas.

El día 10 de Octubre del 2012 se realizaron reiteradas modificaciones en la web http://www.parlament2012.cat.

Esta web es la que contiene la información oficial sobre el proceso electoral de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya del 25 de Noviembre.

Sin avisar a ninguno de los partidos extraparlamentarios que suscriben este comunicado, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya cambió los requisitos para presentarse a las elecciones. Poco antes del Puente del Pilar se publicó en la web que un partido sin representación en el Parlament de Catalunya necesitará, para presentarse en estos comicios, cerca de 5.700 firmas (avales).

El cambio ha sido efectuado después de haberse consumido 8 de los 19 días para poder recoger firmas y, lo que es todavía peor, acaba de ser hacerse público en el BOE, y confirma lo que nos habían comunicado ayer vía telefónica, que harán falta avales y no se ampliará el plazo.

Error 404 de Mónica Centelles

Podemos pensar que es un acto de incompetencia, pero la Junta Electoral Central les da la razón; aunque en las elecciones del País Vasco y Galicia del próximo 21 de Octubre se hayan podido presentar todos los partidos que así lo hayan querido sin necesidad de avales.

Se amparan en que Cataluña no tiene ley electoral propia, pero sin ninguna ley que lo indique, acaban de equiparar el Congreso de los Diputados al Parlament de Catalunya.

¡El título II de La LOREG habla de las elecciones a las Cortes Generales y al Senado!

La web oficial de información de las elecciones catalanas http://www.parlament2012.cat ha ofrecido información contradictoria. En 3 enlaces se indicaba que no hacían falta avales, y en uno de ellos que sí.

El pasado 10 de Octubre, pasados ya siete días del proceso electoral, nos comunicaron desde las juntas provinciales que necesitábamos presentar avales.

Además, todo apunta que esta información ha sido modificada durante el transcurso de los días posteriores a la convocatoria oficial de las elecciones, en pleno proceso de presentación de candidaturas.

Recordamos que los partidos mayoritarios de España (PP, PSOE, CiU y PNV) fueron los que decidieron que la democracia no podía seguir siendo un derecho universal. Y con tal de acabar con el pluralismo, hicieron modificaciones a la LOREG para dificultar el acceso a las elecciones a los partidos minoritarios, impidiendo que se presenten sin antes obtener el 0,1% de avales del censo electoral.

¡Todavía resultará que la Junta Electoral nos ha concedido el grado de Parlamento estatal sin ni siquiera pedirlo!

Con esto resulta que nos han ROBADO/ESTAFADO la mitad del plazo para recoger firmas, y nos pedirán que cumplamos la ley, por tanto, que entreguemos el 100% de las firmas.

Este FRAUDE ELECTORAL ejecutado por el Departament de Governació de la Generalitat y ratificado por la Junta Electoral Central, supone que muchos de los partidos minoricatios que pudieron presentarse a las elecciones generales del pasado 20N, donde también hizo falta recoger avales, no tengan tiempo de recoger las cerca de 6.000 firmas que se piden, y que partidos como CiU no necesitan, ya que ellos han propuesto y redactado la modificación de esta ley totalmente a su medida.

Si ésto se confirma, no habrá más de 4 extraparlamentarios en estas elecciones, otorgándo el triste honor de ser las menos plurales de toda la historia de Cataluña.

Por este motivo, y habiéndolo consultado con nuestros abogados, anunciamos públicamente que iniciaremos procedimientos legales para IMPUGNAR (y suspender) las elecciones del próximo 25 de Noviembre, debido a las graves irregularidades cometidas en el proceso electoral por parte de la Generalitat y la situación de indefensión que ocasiona a todas las candidaturas populares.

Atentamente,
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT)
Escons en Blanc (EB)
Partit Republicà d’Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)

9 respostes a “FRAU ELECTORAL EL 25N”

Deixa'ns un comentari

  • (no el publicarem)