IV Jornada Pirata: Els reptes de la democràcia a l’era digital

Ja la tenim aquí. Seguint el deixant d’aquella primera jornada, realitzada a la fi de 2013, i després de dues interessants jornades sobre economia i justícia, arriba la IV Jornada Pirata, que se celebrarà el pròxim 28 de setembre. Aquest esdeveniment està dirigit a explorar els reptes que suposa tenir una autèntica democràcia en l’era digital i les eines de les quals disposem per a aconseguir-ho. Durant tot el dia comptarem amb ponents que ens parlaran d’alguns dels sistemes de participació, organització i debat a través d’internet, així com de diverses eines per protegir la informació i la privacitat en navegar per la xarxa. Les xerrades són a càrrec d’en Darío Castañé, en Victor García i la Crypto Party BCN.
IV jornada pirata (català)
El programa per a aquesta jornada és:
 • 10:30 Presentació i inici de la jornada
 • 11:00 Darío Castañé – Pot la tecnologia renovar la democràcia?

L’actual model democràtic està de mal borràs.  Clamem per més democràcia i ens donem de cara amb una paret. Existeixen eines que permetin no dependre de la voluntat dels nostres “representants” i fins i tot forçar la regeneració?

Dario Castañé, informàtic, activista, i membre de Pirates de Catalunya,  ens parlarà sobre les possibilitats d’organització i presa de decisions horitzontals que ofereixen algunes de les eines existents i algunes de les experiències que s’han dut a terme en aquest àmbit (Multireferèndum, Congreso transparente, primàries obertes (Podem, Confederació Pirata), organització de Pirates de Catalunya…), sempre amb eines lliures.

 • 12:00 Victor García – Plaza Podemos: L’experiència del debat en xarxa
Victor García és membre de Podem Barcelona i participant actiu a Plaza Podemos, el lloc oficial de trobada i debat a la xarxa. Les seves propostes i esmenes han estat de les més debatudes, tant online com traslladades a altres cercles i influint en l’elaboració d’esborranys  per a l’Assemblea Ciutadana de Podem. Ens parlarà de la seva experiència amb Reddit i Plaza Podemos i sobre com  aquesta eina li ha permès influir en les propostes de Podem.
 • 13:00 Debat: Com implementar la democràcia participativa en la nostra societat
 • 14:30 Pausa per menjar
 • 16:00  Crypto Party BCN – Taller de seguretat (S’aconsella portar portàtil)
La  privacitat és un dret que tenim l’obligació de defensar i que en l’era d’Internet se’ns està prenent a un ritme esgarrifós. Però no tot està perdut, els companys de @CryptoPartyBCN ens explicaran tècniques i ens ensenyaran eines que podem emprar per protegir tant la nostra informació com la nostra identitat enInternet. Sistemes d’anonimat, xifrat de xat i correu, bloqueig de cookies… Tot el que necessites perquè la teva informació es quedi on toca: en l’àmbit privat. 
Porteu els vostres ordinadors portàtils! Els ponents us ajudaran a instal·lar les eines necessàries i aprendre a utilitzar-les.
 • 19:00 Fi de la jornada
Per descomptat i com de costum, l’entrada és oberta i completament  gratuïta. T’esperem amb molta il·lusió en aquesta quarta edició de les Jornades Pirates, te la perdràs?

 


 

Ya la tenemos aquí. Siguiendo la estela de aquella primera jornada, realizada a finales de 2013, y tras dos interesantes jornadas sobre economía y justicia, llega la IV Jornada Pirata, que se celebrará el próximo 28 de septiembre. Este evento está dirigido a explorar los retos que supone tener una auténtica democracia en la era digital y las herramientas de las que disponemos para conseguirlo. Durante todo el díacontaremos con ponentes que nos hablarán de algunos de los sistemas de participación, organización y debate a través de internet, así como de varias herramientas para proteger la información y la privacidad al navegar por la red. Las charlas corren a cargo de Darío Castañé, Victor  García y Crypto Party BCN.
 
IV jornada pirata (castellano)
El programa para esta jornada es:
 • 10:30 Presentación e inicio de la jornada
 • 11:00 Darío Castañé – ¿Puede la tecnología renovar la democracia?
El actual modelo democrático está de capa caída. Clamamos por más democracia y nos damos de bruces contrala pared. ¿Existen herramientas que permitan no  depender de la voluntad de nuestros “representantes” e incluso forzar la regeneración?
Dario Castañé, informático, activista, y miembro de Pirates de Catalunya, nos hablará sobre las posibilidades de organización y toma de decisiones horizontales que ofrecen algunas de las herramientas existentes y algunas de las experiencias que se han llevado a cabo en este ámbito (Multireferèndum, Congreso transparente, primarias abiertas (Podemos, Confederación Pirata), organización de Pirates de Catalunya…), siempre con herramientas libres.
 • 12:00 Victor García – Plaza Podemos: La experiencia del debate en red
Victor García es miembro de Podemos Barcelona y participante activo en la Plaza Podemos, el lugar oficial de encuentro y debate en la red. Sus propuestas y enmiendas han sido de las más debatidas, tanto online como trasladadas a otros círculos e influyendo en la elaboración de borradores para la Asamblea Ciudadana de Podemos. Nos hablará de su experiencia con Reddit y Plaza Podemos y sobre como esta herramienta le ha permitido influir en las propuestas de Podemos.
 • 13:00 Debate: Cómo implementar la democracia participativa en nuestra sociedad
 • 14:30 Pausa para comer
 • 16:00  Crypto Party BCN – Taller de seguridad (Se aconseja traer portátil)
La privacidad es un derecho que tenemos la obligación de defender y que en la era de internet nos está siendo arrebatado a una velocidad espeluznante. Pero no todo está perdido, los compañeros de @CryptoPartyBCN nos explican técnicas y nos enseñarán herramientas que podemos emplear para proteger tanto nuestra información como nuestra identidad en internet. Sistemas de anonimato, cifrado de chat y correo, bloqueo de cookies… Todo lo que necesitas para que tu información se quede donde toca: en el ámbito privado. 
¡Traed vuestros ordenadores portátiles! Los ponentes os ayudarán a instalar las herramientas necesarias y a aprender a utilizarlas.
 • 19:00 Fin de la jornada
Por supuesto y como de costumbre, la entrada es abierta y completamente gratuita. Te esperamos con mucha ilusión en esta cuarta edición de las Jornadas Piratas ¿te la vas a perder?

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)