Manifest Electoral del Partit Pirata d’Islàndia (Píratar)

A continuació reproduïm una traducció catalana del Manifest Electoral que el Partit Pirata Islandès ha publicat de cara a les eleccions al Parlament d’aquest 29 d’octubre de 2016. L’original en anglès es pot trobar aquí: http://piratar.is/en/election-manifesto-2016/

El Partit Pirata Islandès vol…

1. Adoptar la nova Constituciólogo_piratar

Els Pirates Islandesos creuen que adoptar la nova constitució del Consell Constituent és una condició prèvia bàsica per millorar la societat islandesa. La nova constitució actualitza la forma de govern obsoleta d’Islàndia. Conté nous articles sobre drets humans i una participació pública creixent en la presa de decisions, i assegura que aquells que estiguin al poder seran auditats per la ciutadania.

La nostra nova Constitució va ser creada per la ciutadania islandesa per marcar un nou començament després de la davallada en la confiança causada per la crisi econòmica de 2008. El referèndum del 20 d’octubre de 2012 va confirmar el desig de la població islandesa d’adoptar la nova constitució. Els Pirates Islandesos respecten el desig de la ciutadania i volen respondre a la crida de la nació per un nou contracte social.

Els pirates islandesos volen adoptar la nova constitució perquè:

 • Respon la crida de la nació per a un nou contracte social
 • Converteix els recursos nacionals en propietat nacional
 • Protegeix importants drets civils com el dret a tenir la millor sanitat possible
 • Empodera la població i, per tant, promou la democràcia activa
 • Assegura que la població pugui demanar comptes a aquells qui ostentin l’autoritat

2. Assegurar una Distribució Justa de la riquesa generada pels recursos naturals d’Islàndia

Els Pirates Islandesos volen que la nació es beneficiï àmpliament de l’ús dels recursos naturals d’Islàndia. La nova constitució reconeix una veritat òbvia, i és que “Els recursos naturals d’Islàndia que no són de propietat privada han de ser conjuntament i perpètua propietat de la nació”. La prosperitat de les futures generacions depèn de l’adopció de sistemes sensibles i sostenibles que assegurin una distribució justa dels dividends proveïts pels recursos de la nació. Sabem que la humanitat està exhaurint ràpidament els recursos de la Terra, amb nefastes conseqüències per les generacions futures. Un ús responsable i sostenible dels recursos naturals, en què la naturalesa tingui precedència, és un assumpte de màxima prioritat.

Els Pirates islandesos volen actualitzar les lleis actuals d’Islàndia per assegurar-se que la riquesa generada pels recursos naturals d’Islàndia es distribueix amb justícia. Amb aquesta finalitat, és important reformar el sistema de quotes de pesca transferibles perquè els drets de pesca són subhastades a través de l’ús de mecanismes de mercat. Això assegura que el sistema és equitatiu i obert als nouvinguts, i proporciona al públic un lloguer just per a l’ús dels rics recursos pesquers d’Islàndia. Els Pirates islandesos també volen que les empreses de les indústries pesants d’Islàndia paguin una part justa a la societat a canvi d’usar els recursos energètics del país. Això s’aconseguirà mitjançant el tancament dels buits legals que aquestes empreses utilitzen per a portar-se fora d’Islàndia els seus guanys sense el pagament d’impostos.

Els Pirates Islandesos volen:

 • Promulgar les estipulacions en recursos naturals a la nova constitució
 • Assegurar que es paga un cànon just per l’ús de tots els recursos nacionals
 • Introduir noves lleis per prevenir la capitalització insuficient
 • Subhastar els drets de pesca

3. Restablir la Sanitat Pública Gratuïta

Tothom té el dret a la millor salut possible. Els Pirates Islandesos volen protegir aquest dret humà evident a través de fer accessibles i lliures a tothom l’atenció sanitària i qualsevol medicament, sense tenir en compte la residència. També volem millorar dramàticament els sous i les condicions de treball del personal sanitari i posar fi a les retallades en el sistema sanitari. L’objectiu és convertir el dret a una sanitat adequada en llei mitjançant una nova constitució.

La salut dental i mental són una part inseparable de la salut de la persona, i no han de ser separades de la sanitat general. Els Pirates Islandesos volem fer de la sanitat dental i mental part del sistema sanitari públic.

Tenim els mitjans d’oferir un excel·lent sistema sanitari per a tots els islandesos. La restauració del sistema sanitari serà finançat amb: a) carregar una taxa no abusiva per l’ús dels recursos naturals d’Islàndia, b) augmentant la generació de valor mitjançant la innovació i c) canviant el sistema impositiu per tal de distribuir justament la càrrega fiscal.

Els Pirates Islandesos volen:

 • Oferir sanitat gratuïta per a tots els islandesos, independentment de la seva residència
 • Posar fi al crònic infrafinançament del sistema sanitari islandès
 • Fer de la sanitat dental una part de la seguretat social pública
 • Fer de la sanitat mental una part de la seguretat social pública
 • Oferir tractaments adequats pels drogoaddictes en comptes de castigar-los

4. Augmentar la participació pública en la presa de decisions

Els Pirates Islandesos confien en els islandesos per a prendre decisions importants sobre la seva vida i la seva família. Volem adoptar una nova constitució i per tant assegurar el dret del públic a proposar i vetar la legislació. El dret a proposar una legislació dóna al públic accés directe al procés legislatiu, mentre que el dret a veto permet el públic prevenir que el Parlament pugui aprovar lleis contra el desig popular.

Els Pirates Islandesos creiem que tothom té el dret a participar en la presa de les decisions que els afecti. Volem protegir el dret de l’individu a l’autodeterminació mitjançant l’enfortiment dels drets civils i l’augment de la llibertat d’escollir pel que pertoca a sanitat, treball i estil de vida. Volem assegurar un saludable dret democràtic a l’autodeterminació mitjançant la participació pública activa i la supervisió d’aquells que tenen el poder. La tecnologia de la informació moderna ofereix innovadores noves formes d’incrementar la participació democràtica i la influència pública.

Els Pirates Islandesos volen:

 • Assegurar el dret del públic a proposar i vetar la legislació mitjançant l’adopció d’una nova constitució
 • Augmentar la participació ciutadana en la presa de decisions comunes mitjançant la democràcia activa
 • Acomplir amb la promesa de fer un referèndum sobre el diàleg de continuar pertanyent a la UE
 • Enfortir els drets civils mitjançant l’augment en l’autodeterminació de l’individu
 • Incrementar la llibertat del treball, per exemple permetent la pesca
 • Enfortir la innovació democràtica mitjançant solucions digitals i de la tecnologia de la informació

5. Restaurar la confiança i combatre la corrupció

Els Pirates Islandesos creuen que la transparència és la base d’una administració responsable i la participació democràtica informada per part de la ciutadania. Volem incrementar dràsticament l’accés públic a la informació sobre la presa de decisions del govern. Podem restaurar la confiança en les institucions públiques fent més fàcil per a la ciutadania supervisar aquells que ostenten l’autoritat i identificar la corrupció

Els Pirates Islandesos volem reforçar aquelles institucions del govern que siguin responsables de combatre la corrupció i l’abús de poder. Per esmentar alguns exemples, volem a) enfortir l’Autoritat de la Competència, per tal de protegir els interessos dels consumidors, b) enfortir l’Oficina Parlamentària del Defensor del Poble per tal que protegeixi els drets del ciutadà enfront de les institucions del govern, i c) introduir observadors independents pel compliment de la llei, per tal de protegir els drets civils.

Els Pirates Islandesos creuen que l’augment en la llibertat d’informació, llibertat d’expressió i la llibertat de premsa és la base sobre la qual es pot construir una democràcia més sana. Una efectiva supervisió de les activitats del govern per part del públic requereix que els ciutadans siguin lliures per expressar-se sense por de conseqüències negatives. Volem que Islàndia lideri el camí pel que pertoca a protegir legalment la llibertat d’expressió i llibertat d’informació, tal qual va estipular la resolució parlamentària del 16 de juny del 2010 sobre la Iniciativa Islandesa de Nous Mitjans. És també necessari urgentment assegurar que el govern respecti els drets dels ciutadans a la privacitat, tant en línia com desconnectats. Un pas important en aquesta direcció seria l’abolició de les lleis de retenció de dades i lleis que permeten al govern i les empresses privades de recopilar i vendre informació personal sobre els individus.

Els Pirates Islandesos volen:

 • Incrementar dràsticament el dret del públic a la informació mitjançant una major transparència del govern
 • Obrir els comptes del govern al públic
 • Enfortir les institucions responsables de protegir el públic de l’abús de l’autoritat
 • Abolir les lleis de retenció de dades i prohibir la recol·lecció i venda d’informació personal sobre les persones
 • Fer d’Islàndia un pioner global pel que fa a protegir la llibertat d’informació, llibertat d’expressió i llibertat de premsa

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)