Projecte 2016: procés de renovació d’estatuts i reglaments

Camí a cinc anys, ha arribat el moment de fer un pas més enllà i posar les bases del que serà el futur del partit, amb una estructura que ens permeti afrontar els reptes que ens esperen, tal com s’ha decidit en aquesta votació.

Aquesta nova etapa la construeixes tu amb els teus suggeriments, crítiques i propostes. Continua llegint i assabenta’t de tots els terminis i com has de fer arribar les teves idees a projecte2016@pirates.cat.

Què és Projecte 2016?

És un procés de renovació de Pirates de Catalunya amb clar objectiu:

 1. Assentar el control i seguiment dels nous regidors pirates, o de les candidatures de confluència en les quals participem.
 2. Marcar unes línies de treball, intern i extern, per als propers anys.
 3. Preparar a PIRATA.CAT per a les eleccions generals i les autonòmiques.
 4. Adaptar el partit a les noves regles del joc que es marcaran en la nova Llei Orgànica de control de l’activitat economicofinancera dels Partits Polítics.

Per a això, considerem són necessaris varis punts:

 1. Allargar el període de vigència de l’actual Junta fins a l’1 de juliol de 2015, tal com s’ha tractat en l’Assemblea General del 13 de desembre i ratificat en el SPC.
 2. Començar un període de reforma d’estatuts i reglaments per adaptar-nos a la nova llei i poder començar un debat sobre el nostre funcionament.
 3. Preparar el partit, a nivell territorial i català, per al treball que s’haurà de realitzar una vegada acabades les eleccions locals.
 4. Tenir un debat clar i ampli sobre els objectius de Pirates per als propers anys a nivell electoral, en una Assemblea General temàtica, una vegada acabades les eleccions locals.
  És per això que presentem aquest projecte, que inclou una planificació inicial del partit des de gener fins a juny, sense oblidar el treball a realitzar per les territorials de cara a les eleccions municipals.

CALENDARI:

 • 20/01/14-14/02/15: Creació i debat de propostes
 • 01/02/15-14/02/14: Votació d’esmenes a la totalitat i creació d’esmenes a la ponència adaptació a nova legislació

En cas de no haver-hi o no sortir aprovada esmena a la totalitat:

 • 15/02/15-28/02/15: Votació esmenes parcials i votació de la ponència i les seves esmenes
 • 01/03/15-14/03/15: Votació del text complet i preparació dels nous reglaments
 • 15/03/15-28/03/15: Votació dels nous reglaments

En cas d’haver estat aprovada esmena a la totalitat:

 • 15/02/15-21/02/15 Creació i adaptació de propostes a l’esmena a la totalitat
 • 22/02/15-07/03/15: Votació esmenes
 • 07/03/15-14/03/15: Preparació dels nous reglaments (es podrà començar amb anterioritat, en punts sense esmenes)
 • 15/03/15-28/03/15: Votació dels nous reglaments
 • Sábado 28/03/15: Assemblea General
 • Abril i Maig: treball ple de campanya de les municipals
 • 01/06/15-13/06/15: 2ª Votació d’estatuts i reglaments i presentació de candidats a la Junta de Pirata.cat
 • 14/06/15-27/06/15: Votació de la nova junta de Pirata.cat
 • Dissabte 27/06/15: Assemblea General temàtica: ‘Projecte 2016’

REGLAMENTO ESTATUTS/REGLAMENTS

Ponència per a l’adaptació a la nova llei de control de l’activitat econòmicofinancera

La Junta, o aquelles persones a les quals determini la mateixa, i que haurà d’incloure almenys un jurista, hauran de realitzar una ponència de modificació d’estatuts per adaptar-se a la nova Llei Orgànica de control de l’activitat econòmicofinancera dels Partits Polítics.

El termini màxim de presentació serà el dia 1 de febrer.

Els afiliats podran realitzar esmenes a aquesta ponència fins a 24 hores abans d’inici de les votacions.

En cas d’existir aquestes esmenes, els afiliats hauran de votar entre ambdues propostes per aprovar, i en cas de no existir, els afiliats hauran de ratificar o rebutjar la ponència, en cadascun dels punts que es reformi.

Creació i debat de propostes

Juntament amb les reformes obligatòries, es podran realitzar propostes per esmenar de manera total o parcial els actuals estatuts.

Hi ha dos tipus de esmenes:

Les esmenes hauran de contenir:

 • Autoria: nom o pseudònim de la persona o equip que fa la proposta.
 • Títol: nom identificatiu (lliure).
 • Raonament: explicació dels motius per proposar les esmenes.
 • Els articles a modificar: en cas que no es tracti d’una esmena a la totalitat.
 • Formulat: text de les esmenes en si.

Les esmenes podran ser presentades per qualsevol persona, afiliat o no, fins a 24 hores abans de l’inici de la votació.

Queda a consideració de cada afiliat o grup d’afiliats, l’obrir l’elaboració d’aquesta esmena a la resta d’afiliats o simpatitzants de partit.

No es podran vincular propostes que no tinguin una relació directa entre elles, per a això deuran formular-se dues propostes diferents.

Totes les esmenes hauran de respectar els principis del partit, l’ideari i els Drets Humans.

Les esmenes hauran de comunicar-se a projecte2016@pirates.cat. Se centralitzarà la informació en http://projecte2016.pirates.cat/.

El treball de gestió i publicació de propostes, recaurà en la Junta, podent aquesta derivar el treball en voluntaris, sempre que es comuniqui públicament.

L’ordenament d’esmenes sobre un determinat articulat per a la seva votació, recaurà en la Junta, podent aquesta derivar el treball en voluntaris, sempre que es comuniqui públicament.

La Junta, o els voluntaris públicament assignats per aquesta, exercint la seva funció de revisió i gestió, podran comunicar-se amb la persona que ha fet una determinada proposta per a modificació o rebuig si no s’ajusto a les condicions d’aquest reglament.

El període d’esmena serà des del moment de presentació de les esmenes fins a a la mitjanit (00:00) del dia de la votació.

Votació de les propostes

La votació de les propostes, ja siguin de la ponència per a l’adaptació a la nova legislació, les parcials o a la totalitat, hauran de ser aprovades per dos terços dels afiliats que participin en la votació, tal com estableix l’article 11.G dels presents estatuts.

Després de la votació de les propostes parcials, si no ha estat acordada una a la totalitat, es tornarà a votar el conjunt dels estatuts sortits d’aquesta votació. Aquest text haurà de ser elaborat pels tres afiliats amb més esmenes aprovades en les votacions, sense perjudici de la participació de voluntaris.

Si s’aprova una esmena a la totalitat, es permetrà durant una setmana, realitzar esmenes a la mateixa, o adaptar les realitzades als anteriors estatuts. No es requerirà de segona votació, en haver estat aprovat el text complet en la primera votació. El text final serà realitzat pels ponents de l’esmena a la totalitat i els que presentin esmenes de la mateixa, sense perjudici de la participació de voluntaris.

Creació dels nous reglaments

En cas que les propostes aprovades modifiquin reglaments, o requereixin de la creació de nous, els ponents hauran d’encapçalar aquest treball, immediatament posterior a les votacions, a través dels PAD’s del partit, perquè tothom pugui col·laborar.

Segunda votación de los estatutos y el reglamento

Tal com estableix l’article 11.G dels presents estatuts, deurà realitzar-se una segona votació, en la assemblea general posterior, per l’aprovació del text definitiu, aquesta es realitzarà una vegada acabades les eleccions generals i anteriorment a l’elecció de la nova junta, per tenir en compte les possibles modificacions de l’elecció i format de la junta.

VOTACIÓ DE LA NOVA JUNTA

La votació de la nova junta es realitzarà 15 dies abans de l’Assemblea General temàtica, i es tancarà en la mateixa, sempre que l’Assemblea General autoritzi la seva pròrroga.

Aquesta votació estarà marcada en els nous estatuts i, per tant, començarà un dia després de la segona votació dels mateixos.

ASSEMBLEA GENERAL TEMÀTICA: ‘PROJECTE 2016’

L’Assemblea General temàtica haurà de, al seu inici, anunciar els resultats (i el tancament) de les votacions per als canvis d’Estatuts, reglaments i la nova Junta de partit (en cas d’haver estat aprovada la pròrroga de sis mesos), així com els punts urgents i tècnics que siguin necessaris per al dia a dia del partit.

Una vegada finalitzat aquest tràmit, el debat giraria entorn de la línia que seguirà pirates en els propers mesos, així com establir la manera de facilitar i controlar la labor dels nous regidors, o membres de les confluències on participem.

2012-11-08-23.17.02

 

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)