Ni dretes ni esquerres: poder de decisió

Versió en català. Versión en castellano.

El passat dia 8, els enquestadors del programa El Intermedio, emès per La Sexta, van anar a un “barri ric” i a un “barri pobre” per preguntar als vianants si consideraven si s’havia d’investigar el que ha succeït amb Bankia.

En tots dos barris, la resposta fou unànime, tothom considera que sí, que cal investigar-ho. I és que hi ha coses que són de calaix. El tipus de coses que reclamem des del moviment pirata.

 

Els pirates no sabem si cal o no que es nacionalitzi Bankia. No sabem si és bo per a Espanya que s’hagi demanat un rescat. No sabem si els impostos s’han de pujar o baixar, ni si s’han de fer retallades, ni – en el cas que siguin necessàries- on s’han de fer. Cadascú de nosaltres, individualment, tenim alguna opinió sobre aquests temes, però el moviment pirata en el sí del seu conjunt, no pot ni ha de tenir cap opinió ferma al respecte.

Però sí que hi ha una cosa que tots tenim molt clara: que aquestes decisions són massa importants com per a què es segueixin prenent d’esquena a tota la societat. Si s’han de fer sacrificis, la decisió l’haurem de prendre aquells que els patirem, i no unes persones que no es veuran pas afectades.

I, sobretot, no es poden prendre sense informar-nos del que s’està fent. Per a poder opinar necessitem tenir tota la informació. La manca de transparència ataca, directament, a la llibertat d’expressió. Aquesta democràcia s’està assemblant cada vegada més a una dictadura on s’escull el dictador cada quatre anys.

El moviment pirata no ha nascut amb la intenció de governar. El moviment pirata ha nascut amb la intenció de tornar el poder a la gent.

Considerem que el governant ha d’obeir la societat i, per això, el moviment pirata no pot ser ni de dretes ni d’esquerres, ha de ser el que la gent li demani en cada decisió concreta.

Perquè el dia que la gent sigui la que prengui les decisions segurament es seguiran cometent errors, però seran errors comesos des de la bona fe, no seran errors calculats per a beneficiar a uns o altres.

Els passos per arribar-hi són, en realitat, molt senzills. Un sistema de transparència com el que existeix, per exemple, a Porto Allegre des de fa més de deu anys i sistemes de participació directa com els que s’estan creant a Suïssa.

I el dia que les persones tinguem accés a la informació i poguem tenir l’última paraula, almenys en les decisions més importants, comprovarem que molts dels atropellaments soferts últimament simplement serien inviables.

Aleshores, per fí, cadascú de nosaltres tindrà llibertat per a, realment, poder defensar les seves idees polítiques, siguin d’esquerres o de dretes.


_______________________________

Ni derechas ni izquierdas: Poder de decisión

El pasado día 8, los encuestadores del programa El Intermedio, emitido por La Sexta, fueron a un “barrio rico” y un “barrio pobre” para preguntar a los transeuntes si consideraban que debía investigarse lo sucedido con Bankia.

En ambos barrios, la respuesta fue unánime, todo el mundo considera que sí debe investigarse. Y es que hay cosas que son de cajón. El tipo de cosas que reclamamos desde el movimiento pirata.

 

Los piratas no sabemos si debe o no nacionalizarse Bankia. No sabemos si es bueno para España que se haya pedido un rescate. No sabemos si los impuestos deben subirse o bajarse, ni si debemos hacer recortes ni, en caso de que así sea, donde deben hacerse. Cada uno de nosotros, individualmente, tenemos alguna opinión sobre estos temas. Pero el movimiento pirata, en sí como conjunto, no puede ni debe tener ninguna opinión firme al respecto.

Pero sí hay una cosa que todos tenemos muy clara. Y es que estas decisiones son demasiado importantes como para que se sigan tomando a espaldas de toda la sociedad. Si hay que hacer sacrificios, la decisión deberemos tomarla aquellos que vamos a sufrirlos, y no unas personas que no se verán afectadas por ellos.

Y, sobretodo, estas decisiones no pueden tomarse sin informarnos de lo que se está haciendo. Para poder opinar necesitamos tener toda la información. La falta de transparencia ataca, directamente, a la libertad de expresión. Esta democracia se está pareciendo, cada vez más, a una dictadura en la que se elije al dictador cada cuatro años.

El movimiento pirata no ha surgido con la intención de gobernar. El movimiento pirata ha surgido con la intención de devolverle el gobierno a la gente.

Consideramos que el gobernante debe obedecer a la sociedad, y por eso el movimiento pirata no puede ser ni de derechas ni de izquierdas, ha de ser lo que la gente le pida en cada decisión concreta.

Porque el día que la gente sea la que tome las decisiones, seguramente, se seguirán cometiendo errores. Pero estos errores serán errores de buena fe, no serán errores calculados para beneficiar a unos o a otros.

Los pasos para ello en realidad son muy sencillos. Un sistema de transparencia como el que existe, por ejemplo, en Porto Allegre desde hace más de diez años. Y sistemas de participación directa como los que se están creando en Suiza.

El día que las personas tengamos acceso a la información y podamos tener la última palabra, al menos en las decisiones más importantes, comprobarémos que muchos de los atropellos sufridos últimamente simplemente serían inviables.

Y entonces, por fin, cada uno de nosotros tendrá libertad para, realmente, poder defender sus ideas políticas. Sean estas de izquierdas o de derechas.

[Texto de opinión de: Tiberio]

5 respostes a “Ni dretes ni esquerres: poder de decisió”

  1. GabiG on

    Estic d´acord en tot excepte en que el Partit Pirata no es pugui posicionar sobre temes de la política diaria.

    Crec que comença a ser hora de decidir si ens podem posicionar fora del ideari o no i deixar-ho establert, perque la meitat dels pirates actuem d´una manera i l´altre meitat d´un altre.
    I el que es pitjor, l´imatge que donem quan parlem del partit es diferent.

    Respon

Deixa'ns un comentari

  • (no el publicarem)