Etiqueta: democràcia directa

Pirates de Catalunya ofereix eines i experiència per fer possible el 9N

Davant la situació creada per la decisió del Govern de la Generalitat de canviar la mecànica de la consulta sobre el futur polític de Catalunya del pròxim 9 de novembre, des de Pirates de Catalunya volem fer les reflexions següents:

  • Tant la consulta impugnada, com el procés participatiu que la substitueix i que ara s’inicia, tenen condició de no vinculants, quelcom inacceptable per Pirates de Catalunya. Tot i això, entenem que no hi ha altra sortida davant de la posició de negació absoluta de les estructures de l’Estat espanyol.
  • Considerem que manca informació i transparència respecte al procés participatiu, pel que confiem en la voluntat política del Govern per a aclarir-ho com més aviat possible.
  • Rebutgem enèrgicament el joc d’alguns partits, posant per sobre d’interessos electorals al clam ciutadà que vol expressar-se en les urnes.
  • Unes eleccions plebiscitàries no són la solució més adient, ja que una decisió d’aquest calibre, ha de ser potestat única de la ciutadania, més enllà dels acords que els partits facin per presentar-se a les mateixes i dels defectes inherents del sistema electoral actual.
  • Per a Pirates de Catalunya, una Declaració Unilateral d’Independència només seria acceptable després d’un procés democràtic ampli i massiu previ, ja sigui un referèndum o consulta, que la legitimi i sigui reflex clar de la voluntat ciutadana.

Per tot això, des de Pirates de Catalunya, ens oferim a la ciutadania i les institucions per facilitar la participació aquest 9 de novembre, en forma d’eines i d’experiència en democràcia directa.

15263823218_1bef5b1546_z

Fotografia de Sergi Vázquez Anguela sota llicència Creative Commons BY-NC-ND

El funcionament del procés participatiu, sense cens previ, és quelcom que ja hem portat a terme en diferents iniciatives, mitjançant les quals hem desenvolupat eines de programari lliure per a portar-les a terme.

Les eines que oferim permeten garantir el secret del vot i, alhora, verificar-ne el correcte recompte, per part dels mateixos votants i auditors independents, així com la construcció en temps real del cens, a partir d’inscripcions in situ, amb privacitat i sense vots múltiples.

A més, organitzacions independents podran participar en el procés participatiu com a entitats d’autoritat, observant els processos de votació i recompte, confirmant la integritat de la votació i l’absència de manipulació, augmentant la legitimitat del procés.

Creiem que la ciutadania ha de poder expressar-se, sigui quin sigui el moment, el motiu o la necessitat, i tenint molt clar que el que és legítim no sempre està contemplat en la legalitat vigent.

Aquesta voluntat d’expressar-se ha d’anar acompanyada de les garanties democràtiques bàsiques d’universalitat, confidencialitat i transparència, necessàries per legitimar el resultat final de cara a la ciutadania de Catalunya i la comunitat internacional

Des de Pirates de Catalunya sentim que el moment crida a tota la ciutadania a fer història. Tenim l’oportunitat de posar els fonaments d’una democràcia real, directa i impulsada per qui realment té la sobirania: el poble. Proposada, creada, desenvolupada i supervisada pel poble i per al poble. Una democràcia incensurable, independent del govern de torn, on no hàgim de demanar permís a ningú per preguntar-nos res. I quin millor moment per començar que amb aquest primer acte de sobirania popular: decidint nosaltres mateixos què volem ser.

És el moment de començar a decidir. A decidir-ho tot!

Pirates de Catalunya


Pirates de Catalunya ofrece herramientas y experiencia para hacer posible el 9N

Ante la situación creada por la decisión del Gobierno de la Generalitat, de cambiar la mecánica de la consulta sobre el futuro político de Catalunya del próximo 9 de noviembre, desde Pirates de Catalunya queremos hacer las reflexiones siguientes:

  • Tanto la consulta impugnada, como el proceso participativo que la sustituye y que ahora se inicia, tienen la condición de no vinculantes, algo inaceptable para Pirates de Catalunya. No obstante, entendemos que no hay otra salida, frente la posición de negación absoluta de las estructuras del Estado español.
  • Consideramos que falta información y transparencia respecto al proceso participativo, por lo que confiamos en la voluntad política del ejecutivo catalán, por aclararlo lo antes posible.
  • Rechazamos enérgicamente el juego de algunos partidos, que ponen sus intereses electorales por encima de la voluntad ciudadana, que clama por expresarse en las urnas.
  • Unas elecciones plebiscitarias no son la mejor solución, ya que una decisión de este calibre ha de ser potestad única de la ciudadanía, más allá de acuerdos que los partidos hagan al presentarse a las mismas, y de los defectos inherentes al sistema electoral actual.
  • Para Pirates de Catalunya, una declaración unilateral de independencia solo sería aceptable tras un amplio y masivo proceso democrático, ya sea con un referendum o una consulta, que la legitime y sea el claro reflejo de la voluntad ciudadana.

Por todo ello, desde Pirates de Catalunya nos ofrecemos a la ciudadanía y a las instituciones, para facilitar la participación de este nueve de noviembre, en modo de herramientas y de experiencia en democracia directa.

El funcionamiento del proceso participativo, sin censo previo, es el mismo que ya hemos puesto en práctica en distintas iniciativas, mediante las cuales hemos desarrollado herramientas de programario libre para llevarlas a término.

Las herramientas que ofrecemos permiten garantizar el secreto de voto y, a la vez, verificar el recuento por parte de los mismos votantes y de auditores independientes, así como la construcción en tiempo real del censo, a partir de inscripciones in situ, con privacidad y sin la posibilidad del voto múltiple.

Además, organizaciones independientes podrán participar en el proceso participativo como entidades de autoridad, observando los procesos de votación y de recuento, confirmando la integridad de la votación y la ausencia de manipulación, aumentando así la legitimidad del proceso.

Creemos que la ciudadanía ha de poder expresarse, sea cual sea el momento, el motivo o la necesidad, teniendo muy claro que la legitimidad no siempre está contemplada en la legalidad vigente.

Esta voluntad de expresarse ha de ir acompañada de las garantías democráticas básicas, de universalidad, de confidencialidad y de transparencia, necesarias para legitimar el resultado final de cara a la ciudadanía de Catalunya y de la comunidad internacional.

Desde Pirates de Catalunya sentimos que el momento llama a toda la ciudadanía a hacer historia. Tenemos la oportunidad de poner los fundamentos de una democracia real, directa e impulsada por quien realmente tiene la soberanía: el pueblo. Propuesta, creada, desarrollada y supervisada por el pueblo y para el pueblo. Una democracia incensurable, independiente del gobierno de turno, donde no haya que pedir permiso a nadie para preguntar nada. Y qué mejor momento para empezar, que en este primer acto de soberanía popular: decidiendo ella misma lo que quiere ser.

¡Llegó el momento de decidir, de decidirlo todo!

Pirates de Catalunya

Democràcia directa i educació

Una de les principals propostes de Pirates de Catalunya consisteix a defensar el model de democràcia directa en el que la població té una implicació molt més activa en la vida política del seu municipi, comunitat autònoma i estat. El ciutadà ha de votar decisions de forma molt més freqüent, fet que evita que els partits polítics facin una campanya electoral molt prometedora i després es desdiguin de la meitat del que presentaven al seu programa electoral per fer justament el contrari. En l’actual govern de l’estat en trobem un cas evident.

La democràcia directa suposa un empoderament del ciutadà respecte el model actual en el qual només vota un cop cada quatre anys. Tanmateix, i com ja ho podem comprovar en el nostre model, no sempre el que vota la majoria és el més assenyat. D’altra banda no s’explicaria com va poder guanyar el Partit Popular. En un hipotètic cas de democràcia directa la ignorància és encara més perjudicial pels interessos de tothom, ja que de les decisions de la massa podrien arribar a sortir accions realment esgarrifoses.

Llicència CC-BY. Original de Audio Luci Store

Els mitjans de masses

Un altre element que condiciona terriblement a la població són els mitjans de comunicació, els mitjans de masses. Aquests tenen un poder enorme sobre l’electorat. Només cal veure algunes burrades que es diuen pels canals de televisió/ràdio o pels diaris, amb el pretext de seguir “una línia editorial”. Menteixen. No es pot suavitzar més. I ho fan d’una manera, sovint, força subtil.

Des d’alguns partits s’ha deixat anar que hi hauria d’haver censura en els mitjans de comunicació per evitar aquesta manipulació de la població, que com dic, té una gran influència en l’opinió política de la gent i que encara suposaria un pes més gran en una democràcia directa. Tanmateix el que jo proposo és un canvi en l’educació.

L’educació com a filtre

El filtre de la censura no em sembla el més adient, ja que depèn molt dels òrgans censors i pot ser una arma de doble fulla, en canvi, un filtre des de sota, amb l’educació, pot ser la manera més eficaç de donar eines als ciutadans per poder desenvolupar-se en un context democràtic.

Els ciutadans han de desenvolupar el pensament crític així com un coneixement adequat del seu entorn social, polític i econòmic que els permeti ser totalment lliures a l’hora de decidir. No és casual que els diferents governs que s’han succeït, tant socialistes com populars, hagin rebutjat les propostes dels experts d’afegir en els currículums de primària i secundària, com a idea central, treballar el pensament crític, divergent, reflexiu, creatiu…

El poder dels docents

Tanmateix no tot és el currículum. Els professors i professores, així com les mestres i els mestres, tenen marge de maniobra per a desenvolupar propostes que treballin aquests conceptes a la classe i deixar de banda, almenys en part, l’educació més memorística, característica del nostre sistema educatiu i que l’única cosa que fa és convertir els nostres nens i nenes, nois i noies, en zombies.

Aquest serà el primer article d’una sèrie d’articles d’educació en els que treballarem temes com l’educació per a la ciutadania, el pensament crític i social o l’educació política entre d’altres amb l’objectiu de fer reflexionar a la societat i especialment a mares, pares, docents i alumnes.

Democràcia directa sí, però sense educació no serveix.

-Jordi Castellví-

Pirates de Catalunya dóna suport a la consulta del #9N2014

Els Pirates de Catalunya defensem, demanem i practiquem la participació directa de les persones en la presa de decisions. El nostre únic límit és que aquesta participació no sigui contrària als drets fonamentals o la democràcia.

Per tot això, estem a favor que es consulti a tots els residents a Catalunya sobre quina mena d’estat volen.

Els sistemes polítics han d’oferir vies democràtiques per tal que es pugui manifestar la voluntat de les persones i que aquesta tingui una concreció política i institucional. Si el marc legal no ho permet, no és una veritable democràcia i, per tant, entenem que ignorar aquestes lleis per tal d’aconseguir fer una consulta a la ciutadania és una obligació moral.

La gent ha de tenir el dret a convocar referèndums vinculants sobre qualsevol assumpte que no atempti contra els drets humans o la democràcia.

A priori donem suport a la consulta proposada des dels grups polítics del Parlament de Catalunya per al 9 de novembre de 2014, però reclamem que s’aclareixin el més aviat possible les condicions de la mateixa (per exemple, si serà vinculant o no) i el significat de les respostes, doncs d’això dependrà el nostre suport definitiu.

Per tal que hi hagi una participació veritablement transparent i democràtica és imprescindible que hi hagi un debat ampli i ben informat sobre els objectius que es volen assolir, sobre el procés que es pretén seguir, així com aclarir les diverses opcions del referèndum.

Cal definir com s’actuarà davant del resultat de la consulta. Què passarà si guanya el sí-sí, si hi haurà associada una immediata declaració d’independència per part del president de Catalunya o el parlament, i el compromís d’iniciar un procés constituent popular per a la redacció d’una constitució catalana. No volem una nova constitució negociada als parlaments, cas que guanyi la independència, exigim un veritable procés constituent.

Així mateix, cas de guanyar el sí-no, hem de conèixer quin serà el pla d’actuació de la Generalitat de Catalunya i, en cas de no aconseguir que Catalunya sigui un estat en el termini que s’estipuli, quins seran els següents passos a seguir.

Finalment, Pirates de Catalunya lamenta la reacció antidemocràtica dels principals partits polítics d’àmbit estatal com PP, PSOE i UPyD. Els uns diuen que “ara no toca” i els altres directament llencen amenaces. Els ciutadans no mereixen tindre uns partits com aquests representant-los.

Entenem que consultar l’opinió de la ciutadania és un pilar bàsic de qualsevol sistema democràtic, reconegut fins i tot per la constitució espanyola, pel que reclamem als governs català i espanyol que la gent pugui decidir directament sobre totes les qüestions, i no només sobre la independència de Catalunya.

Dret a decidir. A decidir-ho tot!

Dret a decidir. A decidir-ho tot!
Pirates de Catalunya

La Catalunya que volem

En aquesta nova celebració de la Diada, els pirates volem fer una reflexió i plantejar algunes idees que considerem ineludibles. Vivim temps d’incertesa, en els que els ciutadans encara no podem decidir sobre els aspectes bàsics que més ens afecten, mentre alguns polítics juguen a fet i amagar amb el nostre futur.

Assumptes com les retallades en sanitat i educació, el dret a decidir i la independència, projectes d’ampli impacte com el Barcelona World, o la recentment recuperada candidatura pels Jocs Olímpics d’Hivern de 2022, que s’inicià el 2010, en els quals els catalans hem quedat fora de tot procés de decisió, sense més possibilitat que la indignació o el silenci.

Creiem, tenint present que som al segle XXI i no al XVIII, que cal aprofundir molt més en la participació ciutadana i en els mecanismes de control ciutadà sobre les institucions públiques. No podem ignorar que s’han fet passes, com la Llei de Consultes i la voluntat de fer un referèndum sobre la independència, però les considerem insuficients.

Els pirates defensem que se celebrin referèndums vinculants i es pugui fer propostes de llei ciutadanes. Sempre hem cregut que el poder ha de tornar a la ciutadania, que no s’hauria d’haver perdut mai sota la capa de la democràcia representativa. Per això, exigim a la Generalitat de Catalunya que no es limiti a un únic referèndum, el de la independència, sinó que enceti una sèrie de consultes que ens permeti decidir la Catalunya que volem en altres aspectes que van més enllà del model d’estat.

Considerem indispensable que es defineixi el més aviat possible la forma i el contingut de la consulta, que s’especifiqui si serà o no vinculant, que es realitzi de forma clara, transparent i amb tota la informació objectiva possible, que contempli totes les possibilitats i cap on ens encaminem. No s’hi val a jugar en el com es preguntarà, no n’hi ha prou amb preguntar si volem ser independents, cal anar més enllà. Hem d’aprofitar aquesta oportunitat d’or per millorar la nostra qualitat democràtica, a banda del resultat de la consulta.

Qualsevol votació ha de ser una proposta completa, explícita en què inclou i què exclou, sempre acompanyada d’informació diàfana i que no indueixi a confusió. Això vol dir que no n’hi ha prou amb preguntar la relació entre Catalunya i Espanya, sinó que també s’ha d’incloure com continuem a partir d’aquí. Hem de tenir ben clar què volem fer l’endemà de la consulta, tant si guanya una opció com si guanya l’altra, i quin grau d’influència en la decisió hi tindrà la ciutadania.

A banda de la pròpia consulta, ens amoïna que el debat al voltant de la mateixa es centri principalment en la pregunta, deixant al marge com ha de ser la Catalunya de l’endemà, aspecte que les institucions públiques no tenen previst consultar-nos. Vistos els efectes (i defectes) causats a l’estat del benestar en mans dels nostres representants electes, ja és hora de canviar com es prenen les decisions transcendents i evitar que les nostres vides estiguin en mans d’uns pocs. Volem decidir!

Bona Diada a tothom,
Pirates de Catalunya
https://pirates.cat

La nueva constitución islandesa muere a manos de conservadores y socialdemócratas

El día 28 de Marzo el Parlamento islandés fue disuelto, a raíz de la convocatoria de elecciones nacionales para el día 27 de Abril.

En su último estertor, los partidos mayoritarios han decidido acabar, por inacción, con la tramitación de la nueva constituciónredactada colaborativamente por miles de ciudadanos vía Internet. Las presiones del Independence party, que cuenta con 16 de los 63 escaños, han conseguido acabar con el sueño islandés.

Smári McCarthy retransmitió por Twitter como, junto a otras votaciones, relegaron la nueva constitución a ser la última cuestión a tratar. Hacia las 02:21 se inició la votación que acabó con ella, al no alcanzar la mayoría que necesitaba para ser aprobada .

Las demoras que han surgido durante el debate, provocadas por las reticencias de los partidos con mayor representación en el Parlamento, han llevado a la constitución a este callejón, forzando a que se vuelva a iniciar toda la tramitación en la siguiente legislatura de Islandia.

No todo está perdido. Su espíritu permanece en el partido pirata islandés, que seguirá defendiéndola y exigiendo mayor transparencia y participación de la ciudadanía en las instituciones. Basada en las ideas del proyecto Icelandic Modern Media Initiative (IMMI), la no aprobación de la nueva constitución ha suscitado protestas en las calles de Reykjavik, por parte de una población que aprendió de los errores durante su propia burbuja pero que todavía no ha encontrado soluciones desde las instituciones.

El camino se ha iniciado. A pesar del sabotaje llevado a cabo por los partidos mayoritarios, el pueblo islandés ha demostrado su valía, diferenciándose de los líderes que les han llevado a la bancarrota y trabajando de forma colaborativa, alcanzando así una mayor implicación y responsabilidad de la ciudadanía en la vida política. Estos avances son, en sí mismos, el principio del cambio, lo que sin duda augura una larga lista de éxitos futuros y supone una brizna de esperanza para todos aquellos que creemos que existen alternativas a la actual mala y opaca gestión de nuestros gobiernos.

Con su ejemplo, los piratas de todo el mundo no cejaremos en nuestro empeño por crear una sociedad basada en los valores de participación, transparencia, y acceso a la información y a la cultura, que creemos imprescindibles para una vivir en una verdadera democracia.

Así rezaba el inicio de la nueva constitución:

“We, the people who inhabit Iceland, wish to create a just society where every person has equal opportunity.”

La nueva constitución ha muerto, ¡larga vida a la nueva constitución islandesa!

piratar.is

Iniciativa Ciutadana Europea per la Renda Bàsica Universal

Els pirates estem a favor de la participació activa de tota la ciutadania.

Fa pocs dies va sorgir una Iniciativa Ciutadana Europea per mitjà de la qual es demana a la Comissió que, un cop assol ides un milió de signatures, s’explori la implantació de la Renda Bàsica Incondicional per a tots els ciutadans de la Unió Europea.

Si no ho coneixes pots començar per formar la teva opinió al respecte amb aquest vídeo de 3 minuts:

Si creus que aquesta causa mereix del teu recolzament, pots signar-ho a Unconditional Basic Income (UBI) – Exploring a pathway towards emancipatory welfare conditions in the EU.

Iniciativa Europea per la Renda Bàsica Universal

Eleccions a la IV Junta de Pirates de Catalunya

Ja podeu votar als candidats a membres de la IV Junta de Pirates de Catalunya!

Idea #219: Eleccions a la Junta del 2013

 

Per estatuts hem de triar una junta nova cada any.

Els candidats heu d’apuntar el vostre nom i a quin càrrec opteu com a solució (poseu una solució per cada càrrec si opteu a més d’un) i una explicació de la vostra experiència prèvia, motivació, etc.

La votació s’obrirà el proper 19 de gener de 2013 i es tancarà el 2 de febrer de 2013. Cada candidat optant a un càrrec és una votació separada i es pot votar positivament, negativament o abstenint-se. Els candidats quedaran ordenats per la suma total de vots negatius i positius (el número que es veu al costat del nom), i en cas d’empat tindrà preferència la persona amb més vots (es a dir, l’opció amb més participació).

Els candidats que no entrin a la junta quedaran de reserva per si algun dels membres de la junta ha de renunciar durant l’any poder substituir-los.

Per optar al càrrec o a la reserva els candidats hauran d’haver tret com a mínim el doble de vots positius que negatius.

Galeria de cartells de la campanya #25N #diguesPROU

A continuació trobareu els articles més importants i el material que hem fet servir durant la campanya del 25N.

Galeria de cartells

Comparteix els que més t’agradin!

Per què dono suport als Partits Pirata

Original: Why I support Pirate Parties, de Roberto Moretti

Versió en català. Versión en castellano.


Per què dono suport als Partits Pirata
Moltes persones em feien la mateixa pregunta sovint: Per què dónes suport als Partits Pirata? Explicaré les raons per les quals els dóno suport en el següent article.

Sobre el moviment del Partit Pirata
El moviment Partit Pirata és un moviment polític, que comprèn més de 50 països actualment. Es tracta d’una ideologia completament nova, que no es pot comparar amb cap altra fins a l’actualitat.

El seu enfoc de les problemàtiques prové principalment d’una combinació de drets civils, activisme, participació ciutadana en la democràcia, solució dels mals de la definició neoliberal del sistema capitalista, l’humanisme i una política justa. Recentment han aconseguit un gran èxit a Berlín, guanyant un 9% dels vots. Molts mitjans de comunicació els estan comparant amb l’ascens dels Verds en els anys 80. Són dos fets comparables, però aquest impulsarà el proper canvi en la democràcia. Donat que els Partits Pirates tenen un coneixement cert de les coses, en l’enfocament dels problemes, en solucions per aquests i una atmosfera dins dels propis partits, els veig com els primers a ser capaços de portar un canvi real.

La seva lluita no acaba un cop les eleccions han acabat. Continuen fins que tots els seus desitjos s’han complert. No cedeixen a grups de pressió corporatius, i fins i tot inoculen la legislació contra certes formes de pressió. Les seves solucions no provenen d’una ideologia determinada, sinó que utilitzen la millor solució existent. Encara que aquesta no provingui del Partit Pirata en sí. Això és el que jo anomeno legislatura de qualitat. Utilitzen molt el terme infopolicy/infopolitics (polítiques de la informació), i és just que ho facin. El seu actiu més important és la informació. Precisament, l’actiu més important a partir del segle XXI. Volen donar informació a la gent, que dóna el poder. I aquest és el seu objectiu, donar poder a la gent normal i corrent, perquè puguin controlar el govern, en lloc de que el govern els controli a ells.

Per què els dono suport?
Tinc diverses raons per recolzar-los. En primer lloc, crec que són dels pocs capaços d’arreglar el sistema polític trencat i corrupte. En segon lloc, proposen solucions reals a certs problemes, com ara la mala qualitat de l’educació (o la manca d’educació!), l’augment dels costos sanitaris, una economia que està destruïnt els drets i les llibertats civils (sota demanda de diverses grans multinacionals). Crec que poden solucionar aquests problemes, raó que per sí sola és suficient per donar-los el meu suport.

La raó més important és, però, que poden defensar del passat a la humanitat. Com que són un moviment internacional, poden unificar molts països, i fer que prejudicis del passat desapareguin. Això proporciona una protecció molt bona contra una lliçó que vam aprendre al segle passat: no canalitzar l’odi contra el sistema cap a una minoria social. Tots sabem el que va passar després d’això… I si no, pregunti-li a la seva àvia. Ella li ho explicarà perfectament. Espero haver deixat aquest punt prou clar.

Així que espero que ja sàpiga perquè dono suport als Partits Pirata. Si té preguntes o qualsevol cosa a afegir pot escriure’m a raaj (punt) moretti (arroba) gmail (punt) com (en anglès, l’autor és holandès).

Roberto Moretti


Por qué apoyo a los Partidos Pirata

Muchas personas me hacían la misma pregunta a menudo: ¿Por qué apoyas los Partidos Pirata? Explicaré las razones por las cuales les doy mi apoyo en el siguiente artículo.

Sobre el movimiento del Partido Pirata
El movimiento Partido Pirata es un movimiento político, que engloba a más de 50 países actualmente. Se trata de una ideología completamente nueva, que no se puede comparar con ninguna otra en la actualidad.

Su enfoque de las problemáticas proviene principalmente de una combinación de derechos civiles, activismo, participación ciutadana en la democracia, solución de los males de la definición neoliberal del sistema capitalista, el humanismo y una política justa. Recientemente han conseguido un gran éxito en Berlín, ganando un 9% de los votos. Muchos medios de comunicación los están comparando con el ascenso de los Verdes en los años 80. Son dos hechos comparables, pero éste impulsará el próximo cambio en la democracia. Dado que los Partidos Pirata tienen un conocimiento cierto de las cosas, en el efoque de problemas, en soluciones para éstos y una atmósfera dentro de los propios partidos, los veo como los primeros en ser capaces de traer un cambio real.

Su lucha no acaba una vez las elecciones se acaban. Continúan hasta que todos sus deseos se han cumplido. No ceden a grupos de presión corporativos, y hasta inoculan la legislación contra ciertas formas de presión. Sus soluciones no provienen de una ideología determinada, sino que utilizan la mejor solución existente. Aunque ésta no provenga del Partido Pirata en sí. Esto es lo que yo llamo legislatura de calidad. Utilizan mucho el término infopolicy/infopolitics (políticas de la información), y es justo que lo hagan. Su activo más importante es la información. Precisamente, el activo más importante a partir del siglo XXI. Quieren dar información a la gente, que les da poder. Y éste es su objetivo, dar poder a la gente normal y corriente, para que puedan controlar el gobierno, en vez de que el gobierno los controle a ellos.

¿Por qué los apoyo?
Tengo varias razones para apoyarlos. En primer lugar, creo que son de los pocos capaces de arreglar el sistema político roto y corrupto. En segundo lugar, proponen soluciones reales a ciertos problemas, por ejemplo: a la mala calidad de la educación (¡o la falta de la misma!), al aumento de los costes sanitarios, a una economía que está destruyendo los derechos y las libertades civiles (bajo la demanda de grandes multinacionales). Creo que pueden solucionar estos problemas, razón que por sí sola es suficiente para darles mi apoyo.

Pero la razón más importante es que pueden defender del pasado a la humanidad. Como son un movimiento internacional, pueden unificar muchos países, y hacer que los prejuicios del pasado desaparezcan. Esto proporciona una protección muy buena contra una lección que aprendimos del siglo pasado: no canalizar el odio contra el sistema hacia una minoría social. Todos sabemos lo que pasó después de esto… Y si no, pregúntele a su abuela. Ella se lo explicará perfectamente. Espero haber dejado este punto lo suficientemente claro.

Así que espero que ya entienda por qué apoyo a los Partidos Pirata. Si tiene preguntas o cualquier cosa que añadir, me puede escribir a raaj (punto) moretti (arroba) gmail (punto) com (en inglés, el autor es holandés).

Roberto Moretti.