Per què dono suport als Partits Pirata

Original: Why I support Pirate Parties, de Roberto Moretti

Versió en català. Versión en castellano.


Per què dono suport als Partits Pirata
Moltes persones em feien la mateixa pregunta sovint: Per què dónes suport als Partits Pirata? Explicaré les raons per les quals els dóno suport en el següent article.

Sobre el moviment del Partit Pirata
El moviment Partit Pirata és un moviment polític, que comprèn més de 50 països actualment. Es tracta d’una ideologia completament nova, que no es pot comparar amb cap altra fins a l’actualitat.

El seu enfoc de les problemàtiques prové principalment d’una combinació de drets civils, activisme, participació ciutadana en la democràcia, solució dels mals de la definició neoliberal del sistema capitalista, l’humanisme i una política justa. Recentment han aconseguit un gran èxit a Berlín, guanyant un 9% dels vots. Molts mitjans de comunicació els estan comparant amb l’ascens dels Verds en els anys 80. Són dos fets comparables, però aquest impulsarà el proper canvi en la democràcia. Donat que els Partits Pirates tenen un coneixement cert de les coses, en l’enfocament dels problemes, en solucions per aquests i una atmosfera dins dels propis partits, els veig com els primers a ser capaços de portar un canvi real.

La seva lluita no acaba un cop les eleccions han acabat. Continuen fins que tots els seus desitjos s’han complert. No cedeixen a grups de pressió corporatius, i fins i tot inoculen la legislació contra certes formes de pressió. Les seves solucions no provenen d’una ideologia determinada, sinó que utilitzen la millor solució existent. Encara que aquesta no provingui del Partit Pirata en sí. Això és el que jo anomeno legislatura de qualitat. Utilitzen molt el terme infopolicy/infopolitics (polítiques de la informació), i és just que ho facin. El seu actiu més important és la informació. Precisament, l’actiu més important a partir del segle XXI. Volen donar informació a la gent, que dóna el poder. I aquest és el seu objectiu, donar poder a la gent normal i corrent, perquè puguin controlar el govern, en lloc de que el govern els controli a ells.

Per què els dono suport?
Tinc diverses raons per recolzar-los. En primer lloc, crec que són dels pocs capaços d’arreglar el sistema polític trencat i corrupte. En segon lloc, proposen solucions reals a certs problemes, com ara la mala qualitat de l’educació (o la manca d’educació!), l’augment dels costos sanitaris, una economia que està destruïnt els drets i les llibertats civils (sota demanda de diverses grans multinacionals). Crec que poden solucionar aquests problemes, raó que per sí sola és suficient per donar-los el meu suport.

La raó més important és, però, que poden defensar del passat a la humanitat. Com que són un moviment internacional, poden unificar molts països, i fer que prejudicis del passat desapareguin. Això proporciona una protecció molt bona contra una lliçó que vam aprendre al segle passat: no canalitzar l’odi contra el sistema cap a una minoria social. Tots sabem el que va passar després d’això… I si no, pregunti-li a la seva àvia. Ella li ho explicarà perfectament. Espero haver deixat aquest punt prou clar.

Així que espero que ja sàpiga perquè dono suport als Partits Pirata. Si té preguntes o qualsevol cosa a afegir pot escriure’m a raaj (punt) moretti (arroba) gmail (punt) com (en anglès, l’autor és holandès).

Roberto Moretti


Por qué apoyo a los Partidos Pirata

Muchas personas me hacían la misma pregunta a menudo: ¿Por qué apoyas los Partidos Pirata? Explicaré las razones por las cuales les doy mi apoyo en el siguiente artículo.

Sobre el movimiento del Partido Pirata
El movimiento Partido Pirata es un movimiento político, que engloba a más de 50 países actualmente. Se trata de una ideología completamente nueva, que no se puede comparar con ninguna otra en la actualidad.

Su enfoque de las problemáticas proviene principalmente de una combinación de derechos civiles, activismo, participación ciutadana en la democracia, solución de los males de la definición neoliberal del sistema capitalista, el humanismo y una política justa. Recientemente han conseguido un gran éxito en Berlín, ganando un 9% de los votos. Muchos medios de comunicación los están comparando con el ascenso de los Verdes en los años 80. Son dos hechos comparables, pero éste impulsará el próximo cambio en la democracia. Dado que los Partidos Pirata tienen un conocimiento cierto de las cosas, en el efoque de problemas, en soluciones para éstos y una atmósfera dentro de los propios partidos, los veo como los primeros en ser capaces de traer un cambio real.

Su lucha no acaba una vez las elecciones se acaban. Continúan hasta que todos sus deseos se han cumplido. No ceden a grupos de presión corporativos, y hasta inoculan la legislación contra ciertas formas de presión. Sus soluciones no provienen de una ideología determinada, sino que utilizan la mejor solución existente. Aunque ésta no provenga del Partido Pirata en sí. Esto es lo que yo llamo legislatura de calidad. Utilizan mucho el término infopolicy/infopolitics (políticas de la información), y es justo que lo hagan. Su activo más importante es la información. Precisamente, el activo más importante a partir del siglo XXI. Quieren dar información a la gente, que les da poder. Y éste es su objetivo, dar poder a la gente normal y corriente, para que puedan controlar el gobierno, en vez de que el gobierno los controle a ellos.

¿Por qué los apoyo?
Tengo varias razones para apoyarlos. En primer lugar, creo que son de los pocos capaces de arreglar el sistema político roto y corrupto. En segundo lugar, proponen soluciones reales a ciertos problemas, por ejemplo: a la mala calidad de la educación (¡o la falta de la misma!), al aumento de los costes sanitarios, a una economía que está destruyendo los derechos y las libertades civiles (bajo la demanda de grandes multinacionales). Creo que pueden solucionar estos problemas, razón que por sí sola es suficiente para darles mi apoyo.

Pero la razón más importante es que pueden defender del pasado a la humanidad. Como son un movimiento internacional, pueden unificar muchos países, y hacer que los prejuicios del pasado desaparezcan. Esto proporciona una protección muy buena contra una lección que aprendimos del siglo pasado: no canalizar el odio contra el sistema hacia una minoría social. Todos sabemos lo que pasó después de esto… Y si no, pregúntele a su abuela. Ella se lo explicará perfectamente. Espero haber dejado este punto lo suficientemente claro.

Así que espero que ya entienda por qué apoyo a los Partidos Pirata. Si tiene preguntas o cualquier cosa que añadir, me puede escribir a raaj (punto) moretti (arroba) gmail (punto) com (en inglés, el autor es holandés).

Roberto Moretti.

4 respostes a “Per què dono suport als Partits Pirata”

 1. Arnau on

  Crec sense cap ànim de ofendre que la teva justificació de per a que els dones suport està totalment infundada, no has donat cap argument el qual ells defensin per el qual justifiquis per exemple per què seràn capaços de “d’arreglar el sistema polític trencat i corrupte”, jo també ho podria dir de convergència però si no dono cap argument (o proba si vols) que recolzi el meu raonament, no val.

  Respon
  • Josep on

   Argument: Implantació de la transparència en l’àmbit públic –> Això arregla la corrupció.
   Argument: Utilització de la democracia directa/líquida/participativa. –> Això arregla la part de “sistema polític trencat”.

   Totes dues són solucions proposades a problemes presents, fins que no es provin no deixaran de ser propostes i prou.

   Respon

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)