Pirates de Catalunya ha presentat les candidatures per a les eleccions del 20N

Traducción al español aquí.

Pirates de Catalunya acaba de presentar les seves llistes al Congrés i al Senat per a concórrer a les Eleccions Generals del 20 de novembre a les quatre províncies catalanes.

L’última reforma de la llei electoral exigeix als partits sense representació aportar la signatura d’un de cada mil possibles votants per a poder-se presentar a les eleccions, en un termini màxim de 20 dies. En aquest temps, Pirates de Catalunya ha aconseguit el 178% de les signatures requerides, col·locant-se al capdavant en nombre d’avals presentats.

Atès que som una formació molt jove, registrada el passat 4 d’octubre de 2010 i sense cap experiència prèvia en recollides de signatures, haver superat les 9.500 signatures a Catalunya ens omple d’orgull.

Som part del moviment internacional de Partits Pirates. Aquest moviment es troba present als 5 continents, a més de 50 països. Comptem amb dos eurodiputats, centenars de regidors i el passat 18 de setembre vàrem aconseguir un 8,9% de vot a les eleccions del Parlament de Berlín. En aquests moments, les enquestes ens atorguen un 9% de vot a les pròximes eleccions generals alemanyes.

En les passades eleccions municipals a Catalunya, amb menys de vuit mesos de vida i una campanya de 1.200 €, vam multiplicar per quatre els nostres votants en referència a les eleccions catalanes de novembre de 2010 i vàrem aconseguir dos regidors.

Els nostres candidats són triats per democràcia directa. Qualsevol persona pot afiliar-se de franc, proposar i votar. Els nostres caps de llista són:

 • Barcelona: Josep Jover, advocat de reconegut prestigi per haver aconseguit processar a la cúpula de SGAE, aconseguir la il·legalització del cànon Digital i haver dut la causa dels indignats contra Felip Puig al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Actualment coordina el grup legal d’Acampada Barcelona, dintre del moviment 15M.
 • Girona: Bel BosCk, dissenyadora gràfica, periodista i escriptora. Guanyadora del Premi Just M. Propietari de Narrativa, compta amb dos llibres publicats. La candidatura de Girona està encapçalada per dues dones.
 • Lleida: Xavier Vila, Enginyer en Telecomunicacions, expert en seguretat informàtica. Implicat en moviments de cultura i programari lliure, membre fundador de Pirates de Catalunya, actualment Secretari General del Partit.
 • Tarragona: Adrià Cereto, llicenciat en Biotecnologia. Afiliat a Pirates des dels seus inicis. És un ferm defensor del programari lliure i parla més de 7 idiomes.

Pirates de Catalunya té un ideari únic al nostre país, doncs planteja una base de respecte absolut envers els drets humans, sumada a unes garanties de transparència, accés a la cultura, el coneixement i la informació i participació directa de la ciutadania en la presa de decisions, ingredients imprescindibles per a una democràcia saludable.

Funcionem mitjançant democràcia directa. Disposem d’un sistema de participació ciutadana al qual tota persona afiliada pot realitzar propostes i votar. Aquesta eina s’empra tant per a assumptes interns del partit, com per a la presa de decisions dels càrrecs electes.

El nostre programa electoral està obert a la participació de tota la ciutadania. Qualsevol persona pot aportar i publicar lliurement idees i propostes. Aquestes propostes són votades democràticament per tothom.

Ens financem 100% amb donacions d’afiliats i simpatitzants i els nostres comptes estan publicats a l’Internet per a inspecció de qualsevol ciutadà. És el que demanem al govern, i prediquem amb l’exemple. No rebem diner públic i estem totalment en contra de demanar prèstecs per a les campanyes electorals. Cap banc ni empresa finança la nostra campanya i tots som voluntaris: per a garantir la higiene en la política és necessari preservar la total independència de tercers.

Fora de Catalunya es presenta el nostre partit germà, el Partido Pirata. Estem confederats a través de la internacional pirata (Pirate Parties International) però no som una secció territorial ni una delegació dels mateixos, som dos partits completament independents.

A causa de la dràstica reducció de candidatures que comporta la reforma de la llei electoral i l’increment de vot a partits sense representació, amb una intenció de vot propera al 7.3% segons els últims estudis, els preguem considerin incorporar les nostres candidatures a les seves enquestes.

——————————————————————–

Pirates de Catalunya acaba de presentar sus listas al Congreso y al Senado para concurrir en las Elecciones Generales del 20 de noviembre en las cuatro provincias catalanas.

La última reforma de la ley electoral exige a los partidos sin representación aportar la firma de 1 de cada 1.000 posibles votantes para poder presentarse a las elecciones. Para ello, se nos ha concedido un plazo máximo de 20 días. En este tiempo, Pirates de Catalunya ha conseguido el 178% de las firmas requeridas, colocándose a la cabeza en número de avales presentados.

Dado que somos una formación muy joven, registrada el pasado 4 de octubre del 2010 y sin ninguna experiencia previa en recogidas de firmas, haber superado las 9.500 firmas en Cataluña nos llena de orgullo.

Somos parte del movimiento internacional de Partidos Piratas. Este movimiento se encuentra presente en los 5 continentes, en más de 50 paises. Contamos con dos eurodipudatos, centenares de concejales y el pasado 18 de septiembre conseguimos un 8.9% de voto en las elecciones al parlamento de Berlín . En estos momentos las encuestas nos otorgan un 9% de voto en las próximas elecciones generales alemanas.

En las pasadas elecciones municipales en Catalunya, con menos de ocho meses de vida y una campaña de 1.200 €, multiplicamos por cuatro nuestros votantes en referencia a las elecciones catalanas de noviembre del 2010 y conseguimos dos concejales.

Nuestros candidatos son elegidos por democracia directa. Cualquier persona puede afiliarse gratuitamente, proponer y votar. Nuestros cabezas de lista son:

 • Barcelona: Josep Jover, abogado de reconocido prestigio por haber conseguido procesar a la cúpula de SGAE, colaborar en la ilegalización del canon Digital y que ha llevado la causa de los indignados contra Felip Puig al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Actualmente coordina el grupo legal de Acampada Barcelona, dentro del movimiento 15M.
 • Girona: Bel BosCk, diseñadora gráfica, periodista y escritora. Ganadora del Premio Just M. Casero de Narrativa, cuenta con dos libros publicados.La candidatura de Girona está encabezada por dos mujeres.
 • Lleida: Xavier Vila, Ingeniero en Telecomunicaciones, experto en seguridad informática. Implicado en movimientos de cultura y software libre, miembro fundador de Pirates de Catalunya, actualmente Secretario General del Partido.
 • Tarragona: Adrià Cereto, licenciado en Biotecnología. Afiliado a Pirates desde sus inicios. Es un aférrimo defensor del software libre y habla más de 7 idiomas.

Pirates de Catalunya tiene un ideario único en nuestro país, pues plantea una base de respeto absoluto por los derechos humanos, sumada a unas garantías de transparencia, acceso a cultura, conocimiento e información y participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones: ingredientes imprescindibles para una democracia saludable.

Funcionamos mediante democracia directa. Disponemos de un sistema de participación ciudadana en el que toda persona afiliada puede realizar propuestas y votar. Esta herramienta se usa tanto para asuntos internos del partido como para la toma de decisiones de cargos electos.

Nuestro programa electoral está abierto a la participación de toda la ciudadanía. Cualquier persona puede aportar y publicar libremente ideas y propuestas. Estas propuestas son votadas democráticamente por todos.

Nos financiamos 100% con donaciones de afiliados y simpatizantes, y nuestras cuentas están publicadas en Internet para inspección de cualquier ciudadano. Es lo que pedimos al gobierno, y predicamos con el ejemplo. No recibimos dinero público y estamos totalmente en contra de pedir dinero prestado para las campañas electorales. Ningún banco ni empresa financia nuestra campaña y todos somos voluntarios: para garantizar la higiene en la política es necesario preservar la total independencia de terceros.

Fuera de Catalunya se presenta nuestro partido hermano: el Partido Pirata. Estamos confederados a través de la internacional pirata (Pirate Parties International) pero no somos una sección territorial ni una delegación de los mismos, somos dos partidos completamente independientes.

Debido a la drástica reducción de candidaturas que conlleva la reforma de la ley electoral y el auge del voto a partidos sin representación, con una intención de voto cercana al 7.3% según los últimos estudios, les rogamos consideren incorporar nuestras candidaturas en futuras encuestas.

6 respostes a “Pirates de Catalunya ha presentat les candidatures per a les eleccions del 20N”

 1. kike on

  Hola
  avui 19 d’Octubre el BOE publica les candidaturas presentades
  http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/19/pdfs/BOE-A-2011-16466.pdf
  Les candidatures del 2008:
  http://www.juntaelectoralcentral.es/jelect/GENERALES_2008_Candidaturas.pdf

  a banda del 5 Grans els partits extraparlamentaris son:

  Barcelona ( De 27 candidats del 2008 a 15 de 2011)

  PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)
  UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UpyD)
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  FAMILIA Y VIDA (PfyV)
  PARTIT REPULICÀ D’ESQUERRA-REPUBLICANS (PRE-R)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (POSI)
  PARTIT HUMANISTA (PH)
  PARTIDO ABRE TUS OJOS (PATO)
  LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)
  HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)

  Girona (De 23 a 8)

  UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UpyD)
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)

  Tarragona (De 23 a 11)

  ESCONS EN BLANC (Eb)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UpyD)
  ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES)
  PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA-REPUBLICANS (PRE-R)
  MOVIMENT PEL SOCIALISME (MxS)
  HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)

  Lleida (De 24 a 11)

  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS)
  UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (UpyD)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
  HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)
  PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA-REPUBLICANS (PRE-R)

  Respon
 2. kike on

  Hola

  Primer una correcció al meu comentari anterior, UpyD no necessitava avals, i les candidatures definitives seran al BOE del 25 d’Octubre.

  Vull donar algunes valoracions personals.
  1- Em sembla massa partits amb firmes veurem el 25 quants quedem.
  2- PACMA es el millor partit a nivell estatal, i també PUM, EQUO (menys a Catalunya) i Escons en Blanc ho ham fet mot bé.
  3- Partido Pirata només a Castelló, Osca, Madrid, Navarra, Terol, llastima.
  4- Hi ha un “Partido de Internet” a Cádiz, no se si es una escissió o si tindriem que parlar amb ells.
  5- Falange de las Jons: Avila, Castelló, Ciudad Real, Cordoba, Madrid, Malaga, Palencia, Segovia, Sevilla, Valladolid i “Falange Auténtica” ha desaparegut.
  6- Ciutadans sembla que no es presenta, es curiós.
  7- A la resta del estat no hi ha partits verds independents, suposo que per el èxit d’EQUO.
  8- El partit Carlista i CDS dos històrics desapareguts.
  Com anècdota hi ha un partit curiós “MUERTE AL SISTEMA (+MAS+)” a Múrcia, hi ha gent molt emprenyada al món …

  No podem esperar vots antisistema o de un possible càstig, tindrem que guanyar-nos cada vot per tant podem començar la nostra campanya particular, al treball, a l’uni, a la família, al equip de futbol, al bar, aprofitar el bon temps per portar la camiseta pirata ben visible, ànims.

  Respon
  • Alfredo on

   El Partido de Internet está en Cadiz porque es ahí donde se han conseguido las firmas requeridas, no es una escisión. En otras regiones lo intentamos y no llegamos.
   Me alegro que piratas de cataluya lo haya logrado, creo que las propuestas de Piratas y del Partido de Internet tienen mucho en común, por tanto yo apoyaré pirata todo lo que pueda.
   Un abrazo,

   Respon
 3. kike on

  Hola ja han sortit el BOE definitiu.
  http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/25/pdfs/BOE-A-2011-16745.pdf

  Barcelona ( De 27 candidats del 2008 a 14 de provisionals i 6 definitius del 2011)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  No proclamats.
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  FAMILIA I VIDA (PFIV)
  PARTIT REPULICÀ D’ESQUERRA-REPUBLICANS (PRE-R)
  PARTIT OBRER SOCIALISTA INTERNACIONALISTA (POSI)
  PARTIT HUMANISTA (PH)
  PARTIDO ABRE TUS OJOS (PATO)
  LOS VERDES-GRUPO VERDE (LV-GV)
  HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)

  Girona (De 23 a 7 i 6 definitius)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL (PACMA)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  No proclamat.
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)

  Lleida (De 24 a 10 i 8 definitius)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  ANTICAPITALISTAS (ANTICAPITALISTAS)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  PER UN MÓN MÉS JUST (PUM+J)
  No proclamats.
  15. HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)
  16. PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA-REPUBLICANS (PRE-R)

  Tarragona (De 23 a 10 i 9 definitius)
  PIRATES DE CATALUNYA (PIRATA.CAT)
  PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL (PACMA)
  ESCONS EN BLANC (Eb)
  ANTICAPITALISTES (ANTICAPITALISTES)
  PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA (PCPC)
  PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)
  UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA (UCE)
  PARTIT REPUBLICÀ D’ESQUERRA-REPUBLICANS (PRE-R)
  HARTOS.ORG (HARTOS.ORG)
  No proclamat.
  MOVIMENT PEL SOCIALISME (MxS)

  Fets rellevants:
  – Piratas han perdut a Castelló,Madrid i es mantenen a Osca, Navarrai Terol.
  – Madrid 13 no proclamadas
  – Falange ha perdut a Castelló, Ciudad Real, Madrid, Malagai es mantenen Ávila, Córdoba, Palencia,Segovia,Sevilla i Valladolid.
  – Partido de internet es mantenen a Cádiz
  – 184 Candidatures no proclamades entre Senat i Congres.
  – PACMA nomes ha perdut Cuenca i Navarra, EQUO cap, Escaños en Blanco Granadai Valencia.
  – PUM Alacant, Cádiz, Cantabria, Granada, Guadalajara, Huelva,Jaen,Malaga,Salamanca,Toledo,Zamora Ceuta i Melilla.
  – En general han perdut els “comunistas” i els verds independents.

  Valoracions personals:
  Si el motiu de les firmes era evitar competència han perdut perquè crec que no hi ha província sense partit extraparlamentari.
  La agrupació de vot pot fer que partits tinguin representació, PACMA, EQUO, Escons en Blanc i potser nosaltres.

  Per cert “MUERTE AL SISTEMA (+MAS+)” a Múrcia es manté.

  Respon

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)