Pirates Europeus a Barcelona, tot un èxit

Versió en català.Versión en castellano.

Des de Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) us fem arribar els punts més destacats del congrés cel·lebrat a Cornellà i Barcelona, el passat cap de setmana 1 i 2 de setembre del 2012; on es van reunir delegats de diferents partits pirates d’arreu d’Europa per tal d’establir acords per crear els estatuts del futur partit Pirates Europeus.

  • Aquesta ha estat la primera conferència dedicada exclusivament a que els partits discuteixin sobre l’organització “Pirates Europeus”.
  • L’objectiu era treballar en un esborrany dels estatuts per a poder comptar amb un gran consens entre els diferents partits a la reunió fundacional.
  • Èxit de participació:
   • 23 partits (de 21 països diferents) van participar al Congrés: Catalunya, Alemanya, Holanda, República Txeca, Itàlia, Suïssa, Eslovènia, Regne Unit, Galícia, Espanya, França, Bèlgica, Croàcia, Suècia, Islàndia, Sèrbia, Kazastan, Ucraïna, Rússia, Letònia, Grècia i Eslovàquia.
   • 44 participants (41 presencials i 3 en remot) van participar de les discussions, dels quals 22 eren delegats oficials.
   • Es van mobilitzar més de 40 voluntaris de Pirates de Catalunya per als diferents aspectes: allotjament de pirates, càtering, traducció i interpretació, premsa, creatius, càmeres, fotògrafs, organització, inscripcions, marxandatge, retransmissió en directe, atenció als delegats en remot, etc.
  • Transparència:
   • Les discussions van ésser retransmeses per internet des de la pàgina:
    https://pirates.cat/congres2012
   • Les actes de les discussions són públiques i podien seguir-se en temps real (acta del dissabte, i acta del diumenge).
   • En els propers dies es publicaran els vídeos sencers de les discussions i les xerrades, que també seran públics.
 • Algunes conclusions interessants:
  • En podran ser membres tots els partits d’àmbit Europeu (i no només de la Unió Europea) que no depenguin de cap altre partit.
  • L’organització no tindrà cap autoritat per sobre els partits que en siguin membres.
  • Un consell dels representants dels diferents partits en serà la màxima autoritat, però una junta portarà a terme tasques administratives/executives.
  • Els partits que en vulguin ser membres hauran de ser democràtics i transparents.
  • Els partits Pirates que van assistir al congrés participaran en un projecte per a desenvolupar sistemes de democràcia directa a nivell europeu.
 • Properes reunions van ser marcades al calendari dels pirates, per discutir els estatuts dels Pirates Europeus amb més profunditat:
  • Regne Unit (Manchester), principis de desembre de 2012
  • França, principis de febrer de 2013
 • La fundació dels Pirates Europeus es posposa i es proposa que sigui entre abril i setembre del 2013, més propera a les Eleccions Europees.
 • Paral·lelament, es durà a terme una reunió el 17-18 de novembre a Roma per valorar com es poden coordinar les campanyes dels diferents partits pirata arreu d’Europa.
 • Xerrades de cloenda:
  • Èxit de públic total, l’aforament de la sala es va superar amb escreix, fet que va obligar que gran part del públic seguís la retransmissió de les xerrades en directe, mitjançant Internet, en un local proper.
  • La Birgitta Jónsdóttir és membre del parlament islandès, en representació del moviment sorgit en el context de la revolució islandesa per lluitar a favor de la reforma democràtica més enllà dels corrents tradicionals. És activista i portaveu de diversos col·lectius, entre els quals destaquen Wikileaks i International Modern Media Institute, així com també impulsora de la llei de llibertat informativa aprovada el juny del 2010 i membre fundador del Partit Pirata Islandès. La Birgitta va parlar de la revolució Islandesa i va encoratjar tots els presents. Va dir ben clar que la democràcia implica treballar i en democràcia cal construir consens, i que les persones tenim molt a dir-hi i fer-hi, si realment volem canviar els sistemes de govern instaurats, que clarament no funcionen.
  • L’Aleks Lessmann va parlar sobre l’experiència del partit pirata alemany, molt més àmplia que no pas la de partits més joves com pot ser el català. Va explicar la visió europea dels pirates alemanys, que tots els Europeus som persones amb les mateixes problemàtiques, més o menys accentuades, però que tots som conscients que els diners, que arribin, per exemple a Espanya, per rescatar-nos, realment no aniran a les necessitats reals dels ciutadans, sinó a solventar els problemes de la banca, en bona mesura causants de la problemàtica actual. El Partit Pirata Alemany és un fèrrim defensor de la democràcia directa, i l’està aplicant en el seu dia a dia en la presa de decisions. Aleks Lessmann és el director polític i un dels responsables de política exterior del Partit Pirata de Baviera. El Piratenpartei (Partit Pirata Alemany) compta actualment amb 45 diputats regionals i 163 regidors. Després de pujar fins al 14% en les enquestes, el Piratenpartei es prepara per portar la participació ciutadana també a les eleccions europees.
  • En Josep Jover i en Pepe Giménez van donar diverses notícies impactants:
   • No existeix una llei relativa al programari. S’ha estat utilitzant durant anys la normativa que regula la propietat intel·lectual per a regular els programes informàtics, quan aquesta diu explícitament que això no es pot fer. Una Directiva Europea diu que no es regularan els programes d’ordinador ni com a drets d’autor , ni com a drets assimilats al dret d’autor. Una sentència diu que el llenguatge de programació no pot ser protegit per drets d’autor, i una altra sentència parla sobre la cessió d’ús (el que ens havien dit al comprar un programa, que aquest no es pot vendre de segona mà, o que si compres un ordinador i va amb llicència de Windows inclosa, no la pots desvincular d’aquella màquina), en canvi una sentència del tribunal superior francès ha dit que vendre un ordinador juntament amb el programari és abús de poder. Això vol dir que es poden revocar tots els judicis que s’han realitzat per còpies de programari.
   • També va informar sobre el projecte GUIFI.NET, que sorgeix a la Plana de Vic, i és una xarxa ciutadana, oberta, lliure i neutral, de la qual l’advocat Josep Jover forma part de l’equip jurídic. Aquesta xarxa ens permet comunicar-nos sense passar per les companyies de telecomunicacions tradicionals i molt més.
   • S’ha demostrat que l’EURIBOR ha estat manipulat. Es podrien arribar a anular contractes hipotecaris basant-se en què es tracta d’una clàusula abusiva, i aturar els desnonaments (més informació en aquest article).

En nom de l’organització volem donar les gràcies a tots els voluntaris que s’han bolcat a treballar de valent perquè aquest Congrés fos possible, resolent amb gran eficiència tots els obstacles que han anat sorgint i possibilitant que tot anés com una bassa d’oli, fet que ha estat àmpliament reconegut pels participants, que van marxar molt satisfets. També volem donar les gràcies a tots els participants internacionals que han vingut de lluny per assistir en directe a les discussions, i als afiliats i simpatitzants que heu difós l’esdeveniment i ens heu donat el vostre suport. Sense tots vosaltres, res d’això hagués estat possible.

—————-

Piratas Europeos en Barcelona, todo un éxito

 

Desde Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) os hacemos llegar los puntos más destacados del congreso celebrado en Cornellá y Barcelona, el pasado fin de semana del 1 y 2 de septiembre del 2012; que contó con la presencia de delegados de los diferentes partidos pirata de Europa a fin de establecer acuerdos para crear los estatutos del futuro partido Piratas Europeos.

 • Ésta ha sido la primera conferencia dedicada exclusivamente a que los partidos debatan sobre la organización Piratas Europeos.
 • El objetivo era trabajar en un esbozo de los estatutos para poder contar con un gran consenso entre los diferentes partidos en la reunión fundacional.
 • Éxito de participación:
  • 23 partidos (de 21 países diferentes) participaron en el Congreso: Cataluña, Alemania, Holanda, República Checa, Italia, Suiza, Eslovenia, Reino Unido, Galicia, España, Francia, Bélgica, Croacia, Suecia, Islandia, Serbia, Kazastán, Ucrania, Rusia, Letonia, Grecia, i Eslovaquia.
  • 44 participantes (41 presenciales y 3 en remoto) participaron en las discusiones, de los cuales, 22 eran delegados oficiales.
  • Se movilizó a más de 40 voluntarios de Pirates de Catalunya en las diferentes áreas: alojamiento de piratas, cátering, traducción e interpretación, prensa, creativos, cámaras, fotógrafos, organización, inscripciones, merchandising, retransmisión en directo, atención a los delegados en remoto, etc.
 • Transparencia:
  • Los debates fueron retransmitidos por internet en la página:
   https://pirates.cat/congres2012
  • Las actas de los debates son públicas y pudieron seguirse en tiempo real (acta del sábado, y acta del domingo).
  • En los próximos días se publicarán los vídeos íntegros de los debates y de las charlas de clausura, que también serán públicos.
 • Algunas conclusiones intereresantes:
  • Podrán ser miembros de Piratas Europeos todos los partidos de ámbito europeo (y no sólo los pertenecientes a la Unión Europea) que no dependan de ningún otro partido.
  • La organización no tendrá autoridad alguna sobre los partidos miembros.
  • Un consejo de representantes de los diferentes partidos conformará la máxima autoridad de Piratas Europeos, pero será la junta la que llevará a cabo las tareas administrativas/ejecutivas.
  • Los partidos que deseen ser miembros deberán ser democráticos y transparentes.
  • Los partidos pirata que asistieron al congreso participarán en un proyecto para desarrollar sistemas de democracia directa a nivel europeo.
 • Próximas reuniones fueron marcadas en el calendario pirata, a fin de discutir los estatutos de Piratas Europeos con más profundidad:
  • Reino Unido (Manchester), principios de diciembre de 2012.
  • Francia, principios de febrero de 2013.
 • La fundación de Piratas Europeos se pospone y se propone su fundación entre abril y septiembre de 2013, fecha más cercana a las Elecciones Europeas.
 • Paralelamente, se llevará a cabo una reunión durante los días 17 y 18 de noviembre, en Roma, para valorar cómo podemos coordinar campañas entre los diferentes partidos pirata europeos.
 • Charlas de clausura:
  • Éxito de público total, el aforo de la sala se superó con creces, hecho que provocó que gran parte del público se viera obligada a seguir la retransmisión de las charlas en directo, vía internet, en un local cercano.
  • Birgitta Jónsdóttir es miembro del parlamento islandés, en representación del movimiento surgido en el contexto de la revolución islandesa en pos de la reforma democrática más allá de las corrientes tradicionales. Es activista y portavoz de diversos colectivos, entre los cuales destacan Wikileaks y International Modern Media Institute. Asimismo, impulsora de la ley de libertad informativa aprobada en junio del 2010 y miembro fundador del Partido Pirata Islandés. Birgitta habló sobre la revolución islandesa y alentó a todos los presentes. Dejó muy claro que la democracia implica trabajo, que en democracia es necesario construir consenso, y que las personas tenemos mucho a decir y mucho por hacer si realmente queremos cambiar los sistemas de gobierno instaurados, que claramente no funcionan.
  • Aleks Lessmann habló sobre la experiencia del partido pirata alemán, mucho más amplia que la que pueden tener partidos más jóvenes como puede ser el catalán. Explicó la visión europea de los piratas alemanes, que todos los europeos somos personas con las mismas problemáticas, más o menos acentuadas, pero que todos somos conscientes de que el dinero que llegue, por ejemplo, a España para rescatarnos, realmente no irá a las necesidades reales de los ciudadanos, sino a solventar los problemas de la banca, en buena medida causantes de la situación actual. El Partido Pirata Alemán es un acérrimo defensor de la democracia directa, y la está aplicando en su día a día, en la toma de decisiones. Aleks Lessmann es el director político y uno de los responsables de política exterior del Partido Pirata de Baviera. El Piratenpartei (Partido Pirata de Alemania) cuenta actualmente con 45 diputados regionales y 163 regidores. Después de subir hasta un 14% en las encuestas, el Piratenpartei se prepara para llevar la participación ciudadana también a las elecciones europeas.
  • Josep Jover y Pepe Giménez dieron varias noticias impactantes:
   • No existe una ley relativa al software. Se ha estado usando durante años la normativa que regula la propiedad intelectual para regular los programas informáticos, aunque ésta dice de forma explícita que no debe usarse para ese fin. La Directiva Europea especifica que no se regularán los programas de ordenador ni como derechos de autor ni como derechos asimilados al derecho de autor. Una sentencia dice que el lenguaje de programación no puede estar protegido por derechos de autor, y otra sentencia habla sobre la cesión de uso (lo que nos habían dicho de comprar un programa y que éste no se puede vender de segunda mano, o que si compras un ordenador y va con licencia de Windows incluída, no la puedes desvincular de esa máquina), en cambio una sentencia del Tribunal Superior francés ha establecido que vender un ordenador junto con el software es abuso de poder. Esto quiere decir que se podrían revocar todos los juicios que se hayan realizado por copias de programas.
   • También informaron sobre el proyecto GUIFI.NET, que se inicia en la Plana de Vic, y es una red ciudadana, abierta, libre y neutral, que cuenta con el abogado Josep Jover como parte de su equipo jurídico. Esta red nos permite comunicarnos sin pasar por las compañías de telecomunicaciones tradicionales y mucho más.
   • Se ha demostrado que el EURIBOR ha sido manipulado. Se podrían llegar a anular contratos de hipotecas basándose en que se trata de una cáusula abusiva, y detener los desahucios (más información en este artículo).

En nombre de la organización queremos dar las gracias a todos los voluntarios que se han volcado a trabajar duro para que el Congreso haya sido posible, resolviendo con gran eficiencia todos los obstáculos que han ido surgiendo y posibilitando que todo haya ido como la seda, hecho que fue ampliamente reconocido por los participantes, que se fueron muy satisfechos. Aprovechamos para dar las gracias a todos los participantes internacionales que han venido de lejos para asistir en directo a los debates, y a los afiliados y simpatizantes que habéis difundido el evento y nos habéis ofrecido vuestro apoyo. Sin todos vosotros, nada de esto hubiera sido posible.

 

Una resposta a “Pirates Europeus a Barcelona, tot un èxit”

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)