Etiqueta: principis

Còdex Pirata

Versió en català. Versión en castellano.

 1. Els Pirates som lliures.

  Els Pirates estimen la llibertat, són independents, autònoms, i rebutgen tota forma d’obediència cega. Reclamen el dret a informar-se, a triar el seu propi destí i a la llibertat d’opinió. Els Pirates assumeixen la responsabilitat que comporta la llibertat.

 2. Els Pirates defensem la vida privada.

  Els Pirates protegeixen la privacitat. Lluiten contra la creixent obsessió de l’estat i les institucions econòmiques per la vigilància, perquè impedeix el lliure desenvolupament de l’individu. Una societat lliure i democràtica és impossible sense un espai de llibertat, privat i sense vigilància.

 3. Els Pirates tenim un esperit crític.

  Els Pirates són creatius, curiosos, i no estan mai satisfets amb l’status quo. Desafien els sistemes, cercant les seves debilitats, i trobant maneres de corregir-les. Els Pirates saben aprendre dels seus errors.

 4. Els Pirates som equitatius.

  Els Pirates compleixen les seves promeses. La solidaritat és important perquè beneficia la comunitat. Els Pirates lluiten contra la indiferència, el seguidisme i la conformitat. Actuen i prenen partit quan es necessita.

 5. Els Pirates respectem la vida.

  Els Pirates són pacífics. Per tant, rebutgen la pena de mort i la destrucció del nostre medi ambient. Els Pirates lluiten per a la conservació de la natura i els seus recursos. No accepten les patents sobre éssers vivents.

 6. Els Pirates tenim fam de coneixement.

  L’accés a la informació, a l’educació, al coneixement i als avenços científics no ha de tenir restriccions. Els Pirates defensen la cultura lliure i el programari lliure.

 7. Els Pirates som socials.

  Els Pirates respecten la dignitat humana. Estan compromesos amb la lluita per una societat inclusiva, on els forts defensin els febles. Els Pirates defensen una concepció de la política basada en l’objectivitat i la imparcialitat.

 8. Els Pirates som internacionals.

  Els Pirates són part d’un moviment mundial. Es basen en els recursos que ofereix Internet i, per tant, pensen i actuen per sobre les fronteres.

——————–

 1. Los Piratas somos libres.

  Los Piratas aman la libertad, son independientes, autónomos, y rechazan toda forma de obediencia ciega. Reclaman el derecho a informarse y elegir su propio destino, y la libertad de opinión. Los Piratas asumen la responsabilidad que comporta la libertad.

 2. Los piratas defendemos la vida privada.

  Los Piratas protegen la privacidad. Luchan contra la creciente obsesión del Estado y las instituciones económicas por la vigilancia, puesto que impide el libre desarrollo del individuo. Una sociedad libre y democrática es imposible sin un espacio de libertad, privado y sin vigilancia.

 3. Los Piratas tenemos un espíritu crítico.

  Los Piratas son creativos, curiosos, y no están nunca satisfechos con el “status quo”. Desafían los sistemas, buscando sus debilidades, y encontrando maneras de corregirlas. Los Piratas saben aprender de sus errores.

 4. Los Piratas somos imparciales.

  Los Piratas cumplen sus promesas. La solidaridad es importante en cuando beneficia a la comunidad. Los piratas no aceptan la cobardía y la indiferencia, y actúan cuando moralmente lo consideran necesario.

 5. Los Piratas respetamos la vida.

  Los Piratas son pacíficos. Por lo tanto, rechazan la pena de muerte y la destrucción de nuestro medio ambiente. Los Piratas están luchando por la conservación de la naturaleza y sus recursos. No aceptan las patentes sobre seres vivos.

 6. Los Piratas tenemos sed de conocimiento.

  El acceso a la información, a la educación, al conocimiento y a los adelantos científicos no tiene que tener restricciones. Los Piratas defienden la cultura libre y el software libre.

 7. Los Piratas somos sociales.

  Los Piratas respetan la dignidad humana. Están comprometidos en la lucha por una sociedad inclusiva, donde los fuertes defiendan los débiles. Los Piratas defienden una concepción de la política basada en la objetividad y la imparcialidad.

 8. Los Piratas somos internacionales.

  Los Piratas son parte de un movimiento mundial. Se basan en los recursos que ofrece Internet y, por lo tanto, piensan y actúan por sobre las fronteras.

Origen: Pirate Codex – Pirates Without Borders