Última votació del document organitzatiu i eleccions internes: presenta-t’hi per a formar part de les Coordinadores Administrativa i General (límit: 13 juny)

L’actualitat del partit aquesta setmana ve marcada per dues votacions importants per al futur de Pirates. Per una banda, encara està oberta la votació de la segona ronda d’esmenes al document organitzatiu del partit. Recorda que tens fins demà dia 8 a les 23.59 per a participar-hi.

D’altra banda, el dia 9 s’inicia el procés de renovació de la Coordinadora Administrativa i la Coordinadora General. Tots els militants de Pirates de Catalunya es poden presentar a les primàries per ser escollits per ocupar els càrrecs d’aquests dos òrgans del partit, així com, posteriorment, escollir els seus representants. Tens fins el dia 13 per presentar la teva candidatura (nom, càrrecs a que s’opten i presentació) enviant un correu a partit@pirates.cat per a un o més dels següents càrrecs (més detalls al final del text):

 1. Un/a coordinador/a general.
 2. Un/a coordinador/a territorial.
 3. Un/a secretari/a.
 4. Un/a tresorer/a.
 5. Un nombre imparell de vocals.

El nombre de vocals s’acordarà en l’Assemblea General en què es convoquin eleccions a la Coordinadora. Aquest criteri es pren perquè el nombre total de membres de la Coordinadora sigui imparell.

I per últim, et convoquem a l’Assemblea General del 25 de juny. Molt aviat podrem anunciar l’hora i el lloc. De moment, apunta’t el diumenge 25 a l’agenda!


Calendari:

 • 7 de juny: Convocatòria d’eleccions i publicació de la votació.
 • Del 7 al 13 de juny: Presentació de candidatures i constitució de la Comissió Electoral.
 • 14 de juny: Proclamació provisional de les candidatures.
 • Del 14 al 15 de juny: Termini per presentar al·legacions.
 • Del 16 al 17 de juny: Termini per estudiar les al·legacions.
 • 18 de juny: Proclamació definitiva de candidatures.
 • Del 18 de juny a les 10.00 fins al 25 de juny a les 14.00: període de votacions.
 • 25 de juny a partir de les 16.00: Proclamació de resultats

Reglament

 1. Fins al 13 de juny s’hauran de presentar els candidats, indicant el lloc o llocs als quals es presenten, juntament amb un text de presentació.
 2. La votació es realitzarà entre el 18 de juny i l’Assemblea General. Resultaran elegides les persones amb més vots segons el càrrec al qual es presentin, i per ordre d’importància del càrrec, havent de tenir, almenys, més vots favorables que desfavorables.
 3. El nombre de vocals de la Coordinadora es decidirà segons candidats presentats, sent el nombre imparell anterior si hi ha un nombre parell de candidats.
 4. La resta de candidats, que tinguin més vots favorables que desfavorables, quedaran com a reserves per als casos recollits en l’Article 20.5 i 20.6 del Reglament Intern.

Descripció dels càrrecs:

COORDINADOR/A GENERAL

 • Representant del partit davant les institucions.
 • Signar els acords que s’acordin per assemblees.
 • Tenir un ampli coneixement del sistema i funcionament del partit i detectar i dinamitzar les possibles problemàtiques promovent la seva resolució.
 • En època d’eleccions, coordinar els representants davant les juntes electorals.

COORDINADOR/A TERRITORIAL

 • Enllaç de les Agrupacions Locals entre elles i amb el conjunt del partit.
 • Encarregar-se que totes les territorials funcionin correctament i dinamitzar-les.

SECRETARI/ÀRIA

 • Donar les altes i baixes dels afiliats. Portar el llibre d’actes i d’afiliats al dia.
 • Comprovar la legitimitat, en base als nostres estatuts i les lleis vigents, de qualsevol acte o acció que es vulgui realitzar (en cooperació amb l’equip jurídic).
 • Realitzar els tràmits legals del partit.
 • Emissió dels certificats no econòmics.

TRESORER/A

 • Responsable de la comptabilitat del partit.
 • Publicació sistemàtica dels comptes i documents comptables del partit.
 • Validar els moviments econòmics que siguin necessaris.
 • Gestió i control dels pagaments.
 • Control de les donacions i altres possibles ingressos.
 • Emissió dels certificats i confecció de les declaracions o liquidacions fiscals que correspongui (en coordinació amb Jurídic, el Secretari i el Coordinador General).

VOCAL/S

 • Donar suport en les seves tasques dels càrrecs de la Coordinadora.
 • Fer un seguiment global de les tasques que es porten a terme als diferents grups de treball i territorials.
 • Col·laborar en la cordinació i comunicació entre els diferents grups de treball.

Final de la votació: Assemblea General del 25 de juny. 

Deixa'ns un comentari

 • (no el publicarem)