Etiqueta: p2p

The Pirate Bay es mou a Pirates de Catalunya

Versió en català. Versión en castellano.


Pirates de Catalunya té com a base la transparència total, el lliure accés a la cultura i el coneixement i la democràcia directa, sempre en respecte als drets fonamentals. Per aquests motius, condemnem la persecució a la qual se sotmet a portals d’Internet com The Pirate Bay.

“Pirates de Catalunya sempre s’ha compromès amb la defensa de l’accés a la cultura, per aquest motiu hem ofert a The Pirate Bay que es traslladi a Catalunya, on la legislació vigent podria emparar-los”, ha declarat el portaveu de Pirates de Catalunya.

The Pirate Bay és el major portal d’enllaços de descàrregues P2P del món. Des del seu naixement en 2004 ha sofert múltiples intents de bloqueig i tancament per part del lobby del copyright. En els tres últims anys els ha evitat gràcies a la col·laboració del Partit Pirata suec, al ser aquest el seu proveïdor d’accés a Internet, gaudint de protecció política. Els servidors del partit actuaven com únic punt d’accés a TPB.

El passat 19 de Febrer, el Partit Pirata suec i els membres de la seva junta van rebre amenaces d’accions legals contra tots ells per part de l’organització Rights Alliance, sense cap tipus de fonament legal, ja que l’activitat del partit és completament lícita.

Davant el temor d’un procés llarg i costós, s’ha decidit que Pirates de Catalunya i el Partit Pirata noruec prenen el relleu dels suecs, assumint la infraestructura necessària perquè The Pirate Bay segueixi en línia. Els primers a funcionar són els pirates noruecs, mentre que Pirates de Catalunya està ultimant els preparatius.

És important assenyalar que The Pirate Bay no comparteix cap tipus de material sinó que simplement facilita enllaços “magnet” (enllaços a arxius compartits en xarxes P2P).

Pirates de Catalunya defensa el dret dels autors a guanyar diners amb el seu treball i no vol justificar la “cultura del tot gratis”. No obstant això, davant la negativa de les grans distribuïdores i editorials a canviar el seu model de negoci, i les seves pressions polítiques perquè se’ls facin lleis a mida, l’única alternativa a l’accés a la cultura que ens permeten és aquesta.

El dret a un accés raonable a la cultura està per sobre de l’ànim de lucre. No hem de permetre que es mantingui un model de negoci obsolet sobre la base de lleis a mesura i subvencions, un model que no beneficia ni a la majoria dels autors ni als consumidors, i que pretén vulnerar drets fonamentals per a poder aconseguir augmentar els seus beneficis.

The Pirate Bay ajuda a difondre tot tipus de creació cultural, i promocona cada dia des del seu portal a un autor diferent que així ho desitgi. Entre els il·lustres homenatjats podem destacar a celebritats com Paolo Coelho.

Recentment, la Cort Europea de Drets Humans ha dictaminat que el dret a accedir a la cultura preval al de l’ànim de lucre, pel que la persecució a la qual se sotmet a pàgines web com The Pirate Bay i a usuaris en la majoria dels estats del món és completamete contrària als drets humans.

A causa de les amenaces sofertes per The Pirate Bay, la junta de Pirates de Catalunya ha decidit avançar aquest procés, mancant recaptar informació suficient perquè tots els afiliats puguin votar si ho ratifiquen, tal com fem amb totes les decisions. Els partits pirates defensem la democràcia directa, per això també la vam aplicar internament.

Així, The Pirate Bay es traslladarà a Catalunya, al costat d’altres projectes promoguts per Pirates de Catalunya en els seus 2 anys d’existència:

  • Parents2Parents és una plataforma per a assegurar que cap nen es quedi sense accés als llibres, mitjançant la difusió de llibres de text en p2p, desenvolupat en col·laboració de Piratas de Galicia i Piratas de Madrid.
  • YoAvalo, campanya de pre-avalat per a donar suport a totes les candidatures extraparlamentarias en les passades eleccions generals de 2011 i autonòmiques catalanes de 2012.
  • Megacomplaint, campanya de denúncia col·lectiva i ajuda a les víctimes del segrest de dades dels usuaris de megaupload per part del FBI. La Electronic Frontier Foundation i més de 13 partits pirata de tot el món es van adherir a la campanya.
  • SocialSOS, al costat dels partits pirates d’Espanya, és un projecte en la xarxa la fi de la qual és ajudar als serveis socials i qui acudeixen a ells.
  • European Pirates Congress a Barcelona, setembre del 2012. Pirates de Catalunya va organitzar el primer congrés de partits pirates europeus, amb la intenció de treballar en els estatuts de “European Pirates” i avançar en la seva fundació per a presentar una candidatura conjunta transnacional en les pròximes eleccions europees de 2014.

Pirates de Catalunya

http://pirata.cat

Pirates de Catalunya


The Pirate Bay se mueve a Pirates de Catalunya

Pirates de Catalunya tiene como pilares la transparencia total, el libre acceso a la cultura y el conocimiento y la democracia directa, siempre en respeto a los derechos fundamentales. Por estos motivos, condenamos la persecución a la que se somete a portales de intercambio de enlaces, cómo The Pirate Bay.

“Pirates de Catalunya siempre se ha comprometido con la defensa del acceso a la cultura, por este motivo hemos ofrecido a The Pirate Bay que se traslade a Catalunya, dónde la legislación vigente podría ampararles”, ha declarado el portavoz de Pirates de Catalunya.

The Pirate Bay es el mayor portal de enlaces de descargas P2P del mundo. Desde su nacimiento en 2004 ha sufrido múltiples intentos de bloqueo y cierre por parte del lobby del copyright. En los tres últimos años los ha evitado gracias a la colaboración del Partido Pirata sueco, al ser éste su proveedor de acceso a Internet, gozando de protección política. Los servidores del partido actuaban como único punto de acceso a TPB.

El pasado 19 de Febrero, el Partido Pirata sueco y los miembros de su junta recibieron amenazas de acciones legales contra todos ellos por parte de la organización Rights Alliance, sin ningún tipo de fundamento legal, ya que la actividad del partido es completamente lícita.

Ante el temor de un proceso largo y costoso, se ha decidido que Pirates de Catalunya y el Partido Pirata noruego toman el relevo de los suecos, asumiendo la infraestructura necesaria para que The Pirate Bay siga en línea. Los primeros en funcionar son los piratas noruegos, mientras que Pirates de Catalunya está ultimando los preparativos.

Es importante señalar que The Pirate Bay no comparte ningún tipo de material, sino que simplemente facilita enlaces “magnet” (enlaces a archivos compartidos en redes P2P)

Pirates de Catalunya defiende el derecho de los autores a ganar dinero con su trabajo y no quiere justificar la “cultura del todo gratis”. Sin embargo, ante la negativa de las grandes distribuidoras y editoriales a cambiar su modelo de negocio, y sus presiones políticas para que se les creen leyes a medida, la única alternativa al acceso a la cultura que nos permiten es esta.

El derecho a un acceso razonable a la cultura está por encima del ánimo de lucro. No debemos permitir que se mantenga un modelo de negocio obsoleto en base a leyes a medida y subvenciones, un modelo que no beneficia ni a la mayoría de los autores ni a los consumidores, y que pretende vulnerar derechos fundamentales para poder conseguir aumentar sus beneficios.

The Pirate Bay ayuda a difundir todo tipo de creación cultural, y promocona cada día desde su portal a un autor diferente que así lo desee. Entre los ilustres homenajeados podemos destacar a celebridades cómo Paolo Coelho.

Recientemente, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dictaminado que el derecho a acceder a la cultura prevalece al del ánimo de lucro, por lo que la persecución a la que se somete a páginas web como The Pirate Bay y a usuarios en la mayoría de los estados del mundo es completamete contraria a los derechos humanos.

Debido a las amenazas sufridas por The Pirate Bay, la junta de Pirates de Catalunya ha decidido avanzar este proceso, a falta de recabar información suficiente para que todos los afiliados puedan votar si lo ratifican, tal y como hacemos con todas las decisiones. Los partidos piratas defendemos la democracia directa, por ello también la aplicamos internamente.

Así, The Pirate Bay se trasladará a Catalunya, junto a otros proyectos promovidos por Pirates de Catalunya en sus 2 años de existencia:

  • Parents2Parents es una plataforma para asegurar que ningún niño se quede sin acceso a los libros, mediante la difusión de libros de texto en p2p, desarrollado en colaboración a Piratas de Galicia y Piratas de Madrid.
  • YoAvalo, campaña de pre-avalado para apoyar a todas las candidaturas extraparlamentarias en las pasadas elecciones generales de 2011 y autonómicas catalanas de 2012
  • Megacomplaint, campaña de denuncia colectiva y ayuda a las víctimas del secuestro de datos de los usuarios de megaupload por parte del FBI. La Electronic Frontier Foundation y más de 13 partidos pirata de todo el mundo se adhirieron a la campaña: http://megaupload.pirates.cat
  • SocialSOS, junto a los partidos piratas de España, es un proyecto en la red cuyo fin es ayudar a los servicios sociales y quienes acuden a ellos.
  • European Pirates Congress en Barcelona, septiembre del 2012. Pirates de Catalunya organizó el primer congreso de partidos piratas europeos, con la intención de trabajar en los estatutos de  “European Pirates” y avanzar en su fundación para presentar una candidatura conjunta transnacional en las próximas elecciones europeas de 2014.

Pirates de Catalunya

http://pirata.cat

Tornant a l’escola, cap nen sense llibres

Versió en català.Versión en castellano.Parents2Parents

Segons les dades aportades per la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (CEAPA) i l’Associació Giner de los Ríos, un de cada tres escolars tindrà series dificultats per dur els llibres de text que se’ls exigeixen aquest curs 2012-2013.

A les retallades de 3.000 milions d’euros de la partida d’educació que el Govern va aprovar la passada primavera cal sumar-hi l’augment del preu dels llibres de text (2,39% de mitjana) i l’augment de l’IVA, que en el cas del material escolar passa del 4% al 21%. La despesa mitjana per nen, segons la OCU, serà de 640€, dels quals 215€ corresponen a la despesa en llibres de text.

La situació és dramàtica, s’estima que 2.000.000 de nens no tindran tots els llibres aquest curs. Els Pirates defensem l’accés a la cultura i al coneixement, i entenem que l’accés a l’educació és un dret fonamental a qualsevol estat.

El P2P y las salas de cine

Una Investigación sugiere que el P2P de películas puede tener un efecto positivo sobre la asistencia a salas de exibición cinematográfica.
[artículo original]

Esta es una interesante investigación a añadir a la creciente cantidad de datos que tratan de dilucidar los impactos, positivos o negativos, de las descargas P2P de películas y similares. La US General Accounting Office ya realizó un amplio estudio en el año 2009 y fue incapaz de ofrecer resultados concluyentes sobre los efectos positivos o negativos de las descargas.  Seguidamente podéis leer un resumen del artículo en cuestión.

En este artículo estimamos el efecto global de la piratería sobre los ingresos de la industria cinematográfica, utilizando un modelo de efectos fijos y el método de los mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS) en el análisis de los datos sobre ventas de películas, precios de las entradas, audiencia en la TV por cable y las tasas de piratería de películas, música y software en 20 países durante 6 años (1999-2004). Los resultados nos indican que la piratería de películas tiene un efecto positivo sobre el incremento de la asistencia a las salas cinematográficas.

Este no deja de ser un resultado sorprendente, que choca con la postura, prevalente en Hollywood, de instar al cierre de sitios de descargas P2P, tales como The Pirate Bay.  Lo que también me ha sorprendido del estudio en cuestión es que se ha realizado utilizando modelos matemáticos.

Para la realización del estudio, lo primero que se hizo fué desarrollar un modelo matemático mediante la modificación del modelo elaborado por Hui y Png para la pirateria musical. El modelo matemático utilizado nos mostraba la relación entre la tasa de pirateria y el precio de las entradas al cine, las diferencias de calidad entre la película en el cine y la película pirateada y el costo de la copia pirata. Los datos fueron analizados utilizando el modelo de efectos fijos y el de los mínimos cuadrados en dos etapas (2SLS). Aunque no se estimó cada impacto, negativo o positivo, de las copias pirata sobre la industria de exibición cinematográfica, si se calculó el impacto global resultado de la sustitución entre el impacto positivo y el negativo de la pirateria. Los resultados nos muestran que el impacto global de la pirateria es ligeramente positivo. Ello implica, en contra de lo que se podría pensar, que las salas de exhibición cinematográfica resultan beneficiadas, aunque sea en muy pequeña escala, por la piratería de películas.

¿A qué puede ser debida esta extraña relación? Los autores nos sugieren una causa:

El positivo impacto de la piratería sobre el negocio de la exhibición cinematográfica puede explicarse, de forma intuitiva, por el efecto de comunicación denominado “boca-oído”. Las personas suelen plantearse qué películas vale la pena ir a ver, sobre todo debido a las limitaciones de tiempo a que suelen verse sometidas. Con el fin de acertar en la decisión, la gente suele utilizar la información que les proporcionan aquellas personas que ya han visto alguna de las películas que consideraban ir a ver. Y estas personas de las que se informan pueden haber visto la película tanto de una fuente “legal” como de una fuente “pirata”. Sea cual sea la fuente, la información que transmiten afectará la decisión de quién aún no ha visto la película. Si la información obtenida por la comunicación “boca-oído” es positiva, la piratería de películas puede influir  en un incremento en la asistencia a las salas de exhibición cinematográfica.

Sin embargo, como nos señalan los mismos autores, el estudio tiene unas cuantas limitaciones. Una de estas limitaciones, importante, es que el modelo utilizado se basa en tasas de piratería estimadas y este tipo de datos suelen ser poco fiables. Además, los datos fiables que se han proporcionado al modelo no provienen de los países con un mayor consumo de cine, como pueden ser los EEUU, Gran Bretaña y Japón. Ello nos lleva a considerar que es difícil sacar conclusiones definitivas; sin embargo, puesto que el estudio comprende a 20 países, no pueden pasarse por alto sus resultados.

Sung Wook Ji (2007). Piracy Impact on the Theatrical Movie Industry
Artículo presentado en el congreso anual de la International Communication Association, TBA, San Francisco, CA Online

 

Ressenya d’Antoni Serra Devecchi