Etiqueta: república

Ni referèndum ni monarquia

Els Pirates basem els nostres principis en tres conceptes fonamentals: la defensa dels drets humans, l’ideari pirata i la democràcia directa o líquida. L’ordre d’aquesta llista no és accidental, pels pirates hi ha una jerarquia molt marcada entre aquests conceptes i que determina com s’han de prendre les decisions.

Sovint es demana des de sectors progressistes l’exercici de la democràcia directa per fer un referèndum sobre si la societat espanyola recolza o no la monarquia, però al nostre veure això és un error.

La institució monàrquica xoca frontalment contra els drets humans ja que atempta contra la igualtat entre totes les persones, amb especial èmfasi en la igualtat davant la llei i la igualtat d’accés a càrrecs públics. Els drets humans no poden ser sotmesos a referèndum per decidir si es compleixen o no, s’han de complir sempre. Per exemple, ningú plantejaria un referèndum sobre si les dones han de tenir el mateixos drets que els homes, ja que això atempta a la igualtat bàsica entre persones.

Per aquest motiu, considerem que no és legítim fer un referèndum sobre aquest tema ja que una de les opcions, la monarquia, vulnera drets fonamentals i no és una opció legítima. Concretament, la monarquia vulnera 3 dels articles (1, 7 i 21) de la Declaració Universal dels Drets Humans:

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.

Article 7
Tots són iguals davant la llei i tenen dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. Tots tenen dret a igual protecció contra qualsevol discriminació que violi aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a una tal discriminació.

Article 21
1. Tota persona té dret a participar en el govern del seu país, directament o per mitjà de representants lliurement elegits.
2. Tota persona té dret, en condicions d’igualtat, a accedir a les funcions públiques del seu país.
3. La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat de l’Estat; aquesta voluntat ha d’expressar-se mitjançant eleccions autèntiques, que hauran de fer-se periòdicament per sufragi universal i igual i per vot secret o per altre procediment equivalent que garanteixi la llibertat del vot.

Que un càrrec sigui hereditari impedeix l’accés a aquest a les persones que no formin part d’una determinada família. A més, les condicions com la inviolabilitat suposen una clara vulneració de la igualtat davant la llei, ja que, com hem vist, impedeix investigar o jutjar determinats actes.

Com a conseqüència, al blindar la monarquia, la Constitució Espanyola no respecta els drets humans més fonamentals. Afirmar que és immodificable i que no hi té cabuda cap actualització és afirmar que no és necessari que es respectin els drets i llibertats fonamentals de les persones en un estat de dret.

Els Pirates apostem per un sistema de democràcia directa o líquida, on les decisions es prenguin de manera col·lectiva i tothom hi pugui participar. Tanmateix, les alternatives han de ser sempre legítimes i per nosaltres no és acceptable políticament que una d’aquestes opcions vulneri cap dret fonamental. Recolzar un referèndum és afirmar que les dues opcions són igualment legítimes, i en aquest cas no és així.

La monarquia s’ha d’abolir, sí, però no com a conseqüència del resultat d’un referèndum, sinó directament perquè atempta contra els drets humans i, per tant, es tracta d’una estructura absolutament inacceptable en qualsevol societat democràtica i moderna.

Pirates de Catalunya

Qui ha votat al rei?

Versió en català. Versión en castellano.

Davant de l’abdicació del Rei Joan Carles I de Borbó, els pirates exigim novament la celebració immediata d’un referèndum sobre la monarquia, ja que la ciutadania té dret a decidir si vol mantenir aquesta institució o desfermar-la definitivament a favor d’una república. Aquest referèndum ha de ser celebrar-se abans que, l’encara príncep d’Astúries, Felip de Borbó esdevingui rei.

Els pirates estem en contra dels privilegis per llinatge atorgats a la família reial, que estableixen una diferència amb la resta de la població i trenquen el principi d’igualtat davant la llei. Considerem que ha de ser la ciutadania la que tingui l’última paraula sobre si vol la figura d’un rei o no, però en cap cas ha de tenir més privilegis que la resta.

En la situació actual, on el poble ha perdut tota la confiança en la representativitat i no té control sobre les seves vides, s’ha de treballar responent a les demandes populars i siguem no  saltres, els ciutadans i no les institucions, els que prenguem les decisions de gran impacte com és la forma d’Estat.Us animem a participar a les manifestacions convocades a les 20.00 h arreu de Catalunya:

  • Barcelona – Plaça Catalunya
  • Tarragona – Plaça de la Font
  • Girona – Plaça del Vi
  • Lleida – Plaça Paeria

No n’hi ha prou amb votar cada quatre anys. Els pirates volem un referèndum sobre la monarquia el més aviat possible i que s’obri el procés constituent que necessitem per posar remei a tots els problemes i circumstàncies que les institucions no estan resolent.

Pirates de Catalunya.
————————————————————————————————————————

¿Quién ha votado al rey?

Ante la abdicación del Rey Juan Carlos I de Borbón, los piratas exigimos nuevamente la celebración inmediata de un referéndum sobre la monarquía, ya que la ciudadanía tiene derecho a decidir si quiere mantener esta institución o rechazarla definitivamente en favor de una república. Este referéndum debe celebrarse antes de que, el todavía príncipe de Asturias, Felip de Borbón sea rey.

Los piratas estamos en contra de los privilegios por linaje otorgados a la familia real, que establecen una diferencia con el resto de la población y rompen el principio de igualdad ante la ley. Consideramos que debe ser la ciudadanía la que tenga la última palabra sobre si quiere la figura de un rey o no, pero en ningún caso deber tener más privilegios que el resto.

En la situación actual, donde el pueblo ha perdido toda la confianza en la representatividad y no tiene control sobre sus vidas, se debe trabajar respondiendo a las demandas populares y que seamos nosotros, los ciudadanos y no las instituciones, los que tomemos las decisiones de gran impacto como la forma de Estado. Animamos a participar a las manifestaciones convocadas a las 20.00 h en las principales plazas del estado. En Cataluña poeis asistir en los siguientes lugares:

  • Barcelona – Plaza Catalunya
  • Tarragona – Plaza de la Font
  • Gerona – Plaza del Vi
  • Lérida – Plaza Paeria
No basta con votar cada cuatro años. Los piratas queremos un referéndum sobre la monarquía lo antes posible y que se abra el proceso constituyente que necesitamos para poner remedio a todos los problemas y circunstancias que las instituciones no están resolviendo.
Pirates de Catalunya