Etiqueta: vaga

Candidat de Pirates de Catalunya detingut per causes desconegudes

ACTUALITZACIÓ [16:08]: Francisco Garrobo surt en llibertat.
ACTUALITZACIÓ [15:46]: Comença la declaració de Francisco Garrobo.
ACTUALITZACIÓ [19:19]: Passarà la nit detingut. La seva advocada espera que passi a disposició judicial demà al matí.
ACTUALITZACIÓ [15:37]: Han permès a la seva mare passar a veure’l.
ACTUALITZACIÓ [15:30]: S’està processant en aquests moments l’Habeas Corpus. Seguim sense tenir accés a l’expedient.
ACTUALITZACIÓ [15:14]: Se li acusa de Pertorbació de l’ordre Públic, per organitzar el piquet que va baixar des de Nou Barris fins a la manifestació amb motiu de la Vaga General #14N

Versió en català – Versión en castellano

A les 10.49h d’avui, 15 de novembre, un candidat de Pirates de Catalunya, el senyor Francisco Garrobo Raya ha alertat per Twitter de la seva detenció.
Malauradament, fins aquest moment, Pirates de Catalunya desconeix els motius i raons que han motivat la seva detenció policial. És per això que sota el principi jurídic penal de presumpció d’innocència, Pirates de Catalunya dóna suport al seu candidat a l’espera de notificacions oficials o, si més no, d’un procés o judici just en el qual es demostri la seva culpabilitat o innocència.

D’altra banda, ens alegrem de l’existència d’una eina com el Twitter, amb la que ens hem pogut assabentar dels fets i alertar als nostres advocats, que des d’ara mateix es centraran en el seu cas.

Pirates de Catalunya
La democràcia necessita un rescatCandidato de Pirates de Catalunya detenido por causas desconocidas

A las 10:49 de hoy, 15 de Noviembre, un candidato de Pirates de Catalunya, el señor Francisco Garrobo Raya ha alertado por Twitter de su detención.
Desgraciadamente, por el momento desconocemos los motivos y razones que han motivado su detención policial. Es por ello que bajo el principio jurídico penal de presunción de inocencia, Pirates de Catalunya apoya a su candidato a la espera de notificaciones oficiales o, en su defecto, a través de un proceso o juicio justo en el que se demuestre su culpabilidad o inocencia.

Por otra parte, nos alegramos de la existencia de una herramienta como la de Twitter, con la que hemos podido conocer los hechos y alertar a nuestros abogados, que desde ahora mismo se centrarán en su caso.

Pirates de Catalunya
La democracia necesita un rescate

Pirates de Catalunya amb la Vaga General #14N

Vaga 14N
Versió en català.Versión en castellano.

Pirates de Catalunya ha decidit en votació oberta a tots els seus afiliats, donar suport a la vaga general d’avui, dia 14 de novembre, amb un 69,87% de vots a favor.

Aquest suport no suposa en cap cas un suport a un sindicat en particular. Entenem que aquesta vaga és una forma legítima de protesta contra una sèrie de mesures dutes a terme per un govern que no està sabent aportar solucions a la crisi, i que atempta contra els drets socials de les persones.

Defensem la participació ciutadana de base. Totes les mesures que afecten els ciutadans: treball, retallades, reformes legals, seguretat, salut o de qualsevol altre tipus, haurien d’estar detallades en un programa electoral i / o ser votades en referèndum. Com de costum, no ha estat el cas.

A més, el sistema de govern transparent que defensem des Pirates de Catalunya no és compatible amb la gestió actual de la crisi: els ciutadans no tenen cap informació sobre la despesa del govern.

Pirates de Catalunya reclama en el seu programa electoral, entre altres mesures, la convocatòria immediata de referèndums per ratificar, modificar o derogar les últimes accions que ha efectuat el govern: retallades, reials decrets, etc.

Per tot això, els pirates ens posicionem oficialment a favor de la vaga laboral, social i de consum, i convidem a tots els nostres simpatitzants a secundar, respectant la llibertat de cadascú, per mostrar el nostre rebuig a una situació que té alternatives.

———————————————————————————————

Pirates de Catalunya con la Huelga General #14N

Pirates de Catalunya ha decidido en votación abierta a todos sus afiliados, apoyar la huelga general de hoy, día 14 de noviembre, con un 69,87% de votos a favor.

Este apoyo no supone en ningún caso un apoyo a un sindicato en particular. Entendemos que esta huelga es una forma legítima de protesta contra una serie de medidas llevadas a cabo por un gobierno que no está sabiendo aportar soluciones a la crisis, y que atenta contra los derechos sociales de las personas.

Defendemos la participación ciudadana de base. Todas las medidas que afectan a los ciudadanos: trabajo, recortes, reformas legales, seguridad, salud o de cualquier otro tipo, deberían estar detalladas en un programa electoral y/o ser votadas en referéndum. Como de costumbre, no ha sido el caso.

Además, el sistema de gobierno transparente que defendemos desde Pirates de Catalunya no es compatible con la gestión actual de la crisis: los ciudadanos no tienen ninguna información sobre el gasto del gobierno.

Pirates de Catalunya reclama en su programa electoral, entre otras medidas, la convocatoria inmediata de referéndums para refrendar, modificar o derogar las últimas acciones que ha efectuado el gobierno: recortes, reales decretos, etc.

Por todo ello, los piratas nos posicionamos oficialmente a favor de la huelga laboral, social y de consumo, e invitamos a todos nuestros simpatizantes a secundarla, respetando la libertad de cada uno, para mostrar nuestro rechazo a una situación que tiene alternativas.

Pirates de Catalunya dóna suport a la Jornada de Lluita del #31O

Versió en català.Versión en castellano.

Per decisió majoritària dels afiliats, des de Pirates de Catalunya volem mostrar el nostre suport al dia de lluita, que convocat originalment com a vaga general per la CGT, la CNT i SO, finalment només es manté a la ciutat de Barcelona.

Com ja vam fer el passat #29M, tornem a criticar la imposició d’unes retallades i d’unes mesures que no han estat sotmeses a la voluntat de la població. Les xifres ascendeixen a milions: 6 milions en l’atur, el 52% dels joves sense treball i sense esperances de trobar-ne un i gairebé un milió de persones desnonades de les seves llars.

A conseqüència de l’estafa continuada que suposa aquesta crisi, el llindar de pobresa s’ha elevat a límits inimaginables anys enrere: més del 21% de la població espanyola viu per sota d’aquest llindar, segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), percentatge que es manté a Catalunya i s’amplia fins al 28% si parlem de pobresa infantil.

Aquesta vaga és una vaga ciutadana, atès que tots ens estem veient afectats per les conseqüències de les mesures d’austeritat que s’estan aplicant des del Govern, i sobre les quals en cap moment se’ns ha consultat. Mesures que s’han pres de forma unilateral, a esquenes de la ciutadania, i que s’han albirat com inútils en els seus suposats objectius, contribuint únicament a empitjorar una situació de per si mateix dramàtica. Per tot això, la gran majoria dels pirates hem decidit que PIRATA.CAT es posicionés oficialment a favor de la Vaga en les seves 3 vessants: la laboral, la de consum i la social.

Aquesta tarda hi ha convocada una manifestació a l’Arc de Triomf de Barcelona a les 18 hores. Animem a tots els que esteu llegint aquest article a secundar aquesta concentració.

———————————————————————————————

Pirates de Catalunya apoya la Jornada de Lucha del #31O

Por decisión mayoritaria de los afiliados, desde Pirates de Catalunya queremos mostrar nuestro apoyo al día de lucha, que convocado originalmente como huelga general por la CGT, la CNT y SO, finalmente sólo se mantiene en la ciudad de Barcelona.

Como ya hicimos el pasado #29M, volvemos a criticar la imposición de unos recortes y unas medidas que no han sido sometidas a la voluntad de la población. Las cifras ascienden a millones: 6 millones en el paro, el 52% de los jóvenes sin trabajo y sin esperanzas de encontrar uno y casi un millón de personas desalojadas de sus hogares.

Debido a la estafa continuada que supone esta crisis, el umbral de pobreza se ha elevado a límites inimaginables años atrás: más del 21% de la población española vive bajo este umbral, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), porcentaje que se mantiene en Catalunya y se amplía hasta el 28% si hablamos de pobreza infantil.

Esta huelga es una huelga ciudadana, dado que todos nos estamos viendo afectados por las consecuencias de las medidas de austeridad que se están aplicando desde el Gobierno, y sobre las que en ningún momento se nos ha consultado. Medidas que se han tomado de forma unilateral, a espaldas de la ciudadanía, y que se han vislumbrado como inútiles en sus supuestos objetivos, contribuyendo únicamente a empeorar una situación de por sí dramática. Por todo ello, la gran mayoría de los piratas hemos decidido que PIRATA.CAT se posicionara oficialmente a favor de la Huelga en sus 3 vertientes: la laboral, la de consumo y la social.

Esta tarde hay convocada una manifestación en Arco de Triunfo a las 18 horas. Animamos a todos los que estáis leyendo este artículo a secundar dicha concentración.

Guia de supervivència per a manifestants

Versió en català. Versión en castellano.

A poques hores d’una vaga general, i veient el que s’apropa, hem considerat necessari ajudar els ciutadans a defensar els seus drets de manifestació.

Des de Pirates de Catalunya creiem que és positiu que la ciutadania organitzi, espontàniament, els seus propis moviments de protesta sense necessitat d’esperar cap partit polític (incloent-nos a nosaltres mateixos). És per això que hem elaborat aquest breu document. Hi trobaràs, concentrada, la informació més important a l’hora d’organitzar i assistir a manifestacions.

El document ha estat maquetat de manera que cadascuna de les pàgines tracti d’un aspecte en particular i sigui independent de les altres perquè pugui imprimir-se pàgina a pàgina. Hem optat per registrar-ho sota una llicència Creative-Commons perquè tot aquell que vulgui pugui modificar-ho, difondre-ho i utilitzar-ho com consideri pertinent, sempre que citi la font original.

La guia podeu descarregar-la en català i en castellà.

——————–

Guía de supervivencia para manifestantes

 

En vísperas de una huelga general, y ante los tiempos que se avecinan, hemos considerado necesario ayudar a los ciudadanos a defender sus derechos de manifestación.

Desde Pirates de Catalunya creemos que es positivo que la ciudadanía organice, espontáneamente, sus propios movimientos de protesta sin necesidad de esperar por ningún partido político (incluyéndonos a nosotros mismos). Es por ello que hemos elaborado este breve documento. En él encontrarás, condesada, la información más importante a la hora de organizar y asistir a manifestaciones.

El documento ha sido maquetado para que pueda imprimirse página por página, siendo cada una de las páginas independiente en sí misma, cubriendo un aspecto particular. Hemos optado por registrarlo bajo una licencia Creative-Commons para que todo aquel que quiera pueda modificarlo, difundirlo y utilizarlo como considere pertinente, siempre que cite la fuente original.

La guía podéis descargarla en castellano y en catalán.