Etiqueta: cat

Qué es una “Organització Eixam”?


Versió en català. Versión en castellano. English version.

Original: Swarmwise: What is a swarm?
escrit per Rick Falkvinge, fundador del Partit Pirata suec

Una “organització eixam” (swarm) és un nou tipus d’organització, possible gràcies a uns sistemes de comunicació de masses fàcils i assequibles. Fins ara es necessitaven centenars d’empleats a temps complet per a organitzar 100.000 persones; avui això ho pot fer (i es fa) qualsevol durant el seu temps lliure des de la seva cuina.

Circulen moltes idees errònies sobre què és una “organització eixam” [a partir d’ara: Eixam]. Començarem aclarint què no és.

No és un núvol amorf d’individus, on ningú té poder de decisió. Si bé aquesta seria una societat ideal per alguns, no és un Eixam.

Tampoc es tracta d’una organització jeràrquica tradicional, on s’emeten mandats de dalt a baix, que s’espera siguin seguits per la gent. Un Eixam pot tenir aquest aspecte des de l’exterior, però això no és un Eixam.

#megacomplaint: Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

Versión en castellano. Versió en català. English version. Hashtag: #megacomplaint

#megacomplaint: Denuncia conjunta de afectados por el cierre de Megaupload

El repentino cierre de Megaupload por parte de las autoridades de EEUU ha afectado a millones de personas que hacían un uso legítimo de este servicio.

El FBI ha causado daños incalculables, muy superiores al beneficio que perseguían con la acción emprendida, en un intento fallido de impedir el acceso a los materiales audiovisuales hospedados en Megaupload que pudieran estar vulnerando copyrights. Sin embargo, estos contenidos siguen estando disponibles en otros tantos servicios en Internet, evidenciando la ineficacia de la medida.

Por contra, con el cierre del servicio han impedido el acceso a millones de archivos de particulares y organizaciones, ocasionando graves daños personales, económicos y de imagen a millones de personas; y han vulnerado los artículos 197 y 198 del Código Penal al apropiarse indebidamente de datos de carácter personal.

Los daños ocasionados por el cierre de Megaupload están totalmente injustificados y son inadmisibles. Por este motivo, Pirates de Catalunya con la colaboración de Pirate Parties International y los partidos pirata adheridos a esta campaña, facilitará la presentación de denuncias contra las autoridades de EEUU en diversos países, e incrementará así las posibilidades de conseguir una condena.

Para la realización de esta demanda conjunta se ha creado una plataforma de afectados por el cierre de Megaupload, a la que puede adherirse cualquier persona u organización que se haya visto perjudicada por el cierre del servicio, independientemente del tipo de cuenta que tuviesen en Megaupload.

Para ponerse en contacto con la plataforma pueden dirigirse a:
Denuncia conjunta de afectados por el cierre de Megaupload

Esta iniciativa pretende ser un punto de partida para que los legítimos usuarios de Internet podamos defendernos frente a los abusos judiciales impulsados por los lobbies culturales.

Independientemente de la ideología de cada uno y de la opinión que podamos tener en referencia a Megaupload, acciones como las llevadas a cabo con el cierre del servicio suponen un enorme perjuicio para los usuarios y una vulneración inaceptable de sus derechos.

Por todo lo anterior, realizamos un llamamiento a toda la población a fin de que se unan a la iniciativa y la difundan, entendiendo que acciones como la presenciada no pueden ni deben quedar impunes.

Atentamente,

Pirates de Catalunya

———————-

#megacomplaint: Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

El tancament sobtat de Megaupload per part de les autoritats dels EEUU ha afectat milions de persones que feien un ús legítim d’aquest servei.

L’FBI ha ocasionat danys incalculables, molt superiors al benefici perseguit amb l’acció empresa, en un intent fracassat d’impedir l’accés als materials audiovisuals hostatjats a Megaupload, que podien vulnerar copyrights. No obstant, aquests continguts continuen disponibles a d’altres serveis d’Internet, fet que evidencia la ineficàcia de la mesura.

Per contra, amb el tancament del servei han impedit l’accés a milions d’arxius de particulars i organitzacions, han ocasionat greus danys personals, econòmics i d’imatge a milions de persones; i han vulnerat els artícles 197 i 198 del Codi Penal a l’apropiar-se indegudament de dades de caràcter personal.

Els danys ocasionats pel tancament de Megaupload són totalment injustificats i inadmisibles. Per aquesta raó, Pirates de Catalunya, amb la col·laboració de Pirate Parties International i els partits pirata adherits a aquesta campanya, facilitarà la presentació de denúncies contra les autoritats dels EEUU a diversos països, i incrementarà així les possibilitats d’aconseguir una condemna.

Per a la realització d’aquesta demanda conjunta s’ha creat una plataforma d’afectats pel tancament de Megaupload, a la que pot adherir-se qualsevol persona o organització que s’hagi vist perjudicada pel tancament del servei, independentment del tipus de compte que tinguessin a Megaupload.

Per a posar-se en contacte amb la plataforma poden dirigir-se a:
Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

Aquesta iniciativa vol ser un punt de partida per a què els usuaris legítims d’Internet puguem defensar-nos davant dels abusos judicials promoguts pels lobbies culturals.

Independentment de la ideologia de cadascú i de la opinió que puguem tenir en referència a Megaupload, accions com les portades a terme amb el tancament del servei suposen un enorme perjudici per als usuaris i una vulneració inacceptable dels seus drets.

Per tot l’exposat, fem una crida a la població per a què s’uneixi a la iniciativa i la difongui, entenent que accions com la presenciada no poden ni han de quedar impunes.

Atentament,

Pirates de Catalunya

———————-

#megacomplaint: Joint complaint of those affected by the closure of Megaupload service

The FBI has caused incalculable damage, far in excess of the losses claimed by the content lobbies, in a fruitless attempt to prevent access to the media content hosted on Megaupload, some of which they claim to have been infringing copyright under US law. However, as much of the unlawful content will still be available via other services on the web, this action not only shows us the futility of these measures but also serves as a reminder that these files are not necessarily, nor have been shown to be, illegal in any country, including the US.

In contrast, by closing the service they have impeded the access to millions of archives of both private individuals and organisations, potentially causing huge personal, economic and image damages to a vast number of people. In addition, the Pirate Party understands they may have violated Articles 197 and 198 of the Spanish Penal Code by misappropiating personal data, and potentially come into conflict with the principles underpinning UK and European privacy, data protection and computer misuse laws. There is even a possibility that they have broken one of the UK’s Official Secrets Acts, which prohibits espionage and sharing of sensitive data with foreign powers.

The widespread damage caused by the sudden closure of Megaupload is unjustified and completely disproportionate to the aim intended. For this reason Pirates of Catalonia, in collaboration with Pirate Parties International and other Pirate Parties [including the Pirate Party of the United Kingdom], have begun investigating these potential breaches of law and will facilitate submission of complaints against the US authorities in as many countries as possible, to ensure a positive and just result.

In order to make this joint complaint, a platform has been created where any person or organisation affected by this closure can register their interest, regardless of the type of account they had on Megaupload.

To access the platform, please visit:
Joint complaint of the affected by the closure of Megaupload

This initiative is a starting point for legitimate internet users to help defend themselves from the legal abuses promoted by those wishing to aggressively lock away cultural materials for their own financial gain.

Regardless of ideology, or opinions on the legality or morality of those running Megaupload, actions such as the closure of this service cause huge damage to lawful users of the sites and are unacceptable and disproportionate violations of their rights.

For these reasons, we ask that everyone spread the call to join this initiative, as actions like this one cannot and should not be forgiven.

Pirates de Catalunya

L’origen del Partit Pirata: privacitat, compartició, innovació

Original: Origins Of The Pirate Party: Privacy, Sharing, Innovation
escrit per Rick Falkvinge, fundador del Partit Pirata suec

A vegades veig comentaris als mitjans que afirmen que el Partit Pirata va sorgir de The Pirate Bay, amb posterioritat a la redada policial efectuada el 31 de maig de 2006. Això es incorrecte. Té uns orígens completament diferents i anteriors.

Els escrits que afirmen que el partit va néixer arran de la redada que es va fer a The Pirate Bay tenen un punt interessant, es mostra com pots adonar-te de què va donar origen a què, posant els esdeveniments en una línia temporal. Les coses que han passat abans són la causa probable dels fets succeïts posteriorment.

Tanmateix, posar les coses en una línia temporal i cercar proximitats no és suficient. No pots agafar un sol esdeveniment i afirmar que aquest va ser el naixement d’un nou moviment polític global que va néixer dos dies després o una cosa així; són mesos i mesos de plantejaments i planificacions abans una cosa no ha començat. Tot i això, un cop s’ha donat prou voltes a les coses, la formació pot ésser provocada per un esdeveniment concret. I això és el que va succeir.

El Partit Pirata té els seus origens en tres seqüències d’esdeveniments independents. (Només una d’elles va aportar el nom del partit, com es descriu en un altre article). Totes aquestes seqüències d’esdeveniments varen tenir lloc l’any 2005.

Quatre mesos a Sant Fruitós

La Manoli Martin, regidora de Pirates de Catalunya a Sant Fruitós de Bages, ens explica la seva experiència dels darrers mesos

Ja han passat més de 4 mesos, des de l’11 de juny, dia que vaig prometre el meu càrrec com a regidora de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.

Després d’un aterratge forçós, sense manual d’instruccions incorporat, puc començar a fer balanç de la feina que he portat a terme i de la que encara tinc pendent.

Només entrar a l’Ajuntament la primera feina obligatòria a fer va ser entendre el funcionament de l’administració i els mecanismes per a desenvolupar les propostes que havíem promès al nostre programa electoral (recordeu que com a regidora pirata vaig signar amb l’Agrupació Municipal, Imagina’t Sant Fruitós, formada per PIRATA.CAT, ERC i independents, per poder tenir representació municipal al meu poble i treballar en comú).

Després de conèixer el ROM (reglament de l’orgànic municipal), l’AD (autorització de despesa), l’ADO (reconeixement de l’obligació de la despesa), el funcionament de les Juntes de Govern, de les Comissions Informatives i dels Plens, el segon objectiu, era la reducció dels costos de personal electe o alts càrrecs.

Operació #TomaLaFarola: recuperem el fanal que el Partit Popular ens va robar a Reus

A Reus, per a la present campanya electoral es destinen 1207 fanals per a propaganda electoral. De tots aquests, a Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) ens n’assignen tres. Tres tristos fanals. I els del PP ens en segresten un!

Els grans partits amb representació es gasten un dineral, provinent dels nostres impostos, per inundar tots els pobles i ciutats de propaganda que fa mal a la vista. S’auto-assignen totes les millors franges horàries de televisió i ràdio destinades a propaganda electoral, ens deixen poquíssims espais i, a més a més, en hores intempestives: a les 6.45h del matí… prime time.

Ara, a sobre, ens segresten un dels pocs llocs assignats per la Junta Electoral! Juguen amb una doble moral i tenen la tranquil·litat que el seu poder els deixarà impunes. Els grans partits marquen les regles del joc i són els primers a saltar-se-les.

Però no comptaven amb una cosa… que som pirates! El pirates del camp de Tarragona hem recuperat el nostre fanal!