Etiqueta: eleccions

FRAU ELECTORAL EL 25N

Versión en castellano. Ajuda’ns amb la teva signatura! (+ info)

Els partits extraparlamentaris denuncien pràctiques antidemocràtiques per dificultar el seu accés a les Eleccions catalanes.

El dia 10 d’octubre del 2012, es van realitzar reiterades modificacions al web http://www.parlament2012.cat.

Aquest web és el que conté la informació oficial sobre el procés electoral de les properes eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre.

Sense avisar a cap dels partits extraparlamentaris que subscriuen aquest comunicat, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya va canviar els requeriments per a presentar-se a les eleccions. Poc abans del pont del Pilar es va publicar al web que caldrà presentar prop de 5.700 signatures (avals) per tal que els partits sense representació al Parlament de Catalunya puguem presentar-nos a les eleccions.

I resulta que van i ho canvien després d’haver-se consumit 8 dels 19 dies per a poder recollir signatures i, el que és encara pitjor, acaba de fer-se públic al BOE, i confirmen el que ens van dir ahir per via telefònica, que caldran els avals i que no ampliaran els terminis.

Error 404 de Mónica Centelles

Podríem pensar que és un acte d’incompetència, però la Junta Electoral Central els dóna la raó, tot i que a les eleccions al País Basc i Galícia del proper 21 d’octubre, s’hi han pogut presentar tots els partits que han volgut, sense necessitat d’avals.

S’emparen en què Catalunya no té llei electoral pròpia, però, sense cap llei que ho indiqui, acaben d’equiparar el Congrés dels Diputats al Parlament de Catalunya.

El títol II de La LOREG parla de les eleccions a les Corts Generals i al Senat!

El web oficial d’informació de les eleccions http://www.parlament2012.cat ha contingut informació contradictòria. A 3 enllaços indicava que no calien avals, i en un que sí que en calien.

Tot just el passat dia 10 d’Octubre, transcorreguts 7 dies de procés electoral, van comunicar-nos des de les juntes provincials que ens caldria presentar avals.

A més a més, tot indica que aquesta informació ha estat modificada durant el transcurs dels dies posteriors a la convocatòria oficial de les eleccions, ja entrats en procés de presentació de candidatures.

Recordem que els partits majoritaris d’Espanya (PP, PSOE, CiU i PNV) van ser els que van decidir que la democràcia no podia seguir sent un dret universal. I per tal d’acabar amb el pluralisme, van fer modificacions a la LOREG per dificultar l’accés a les eleccions als partits minoritaris, no permetent que es presentin sense abans haver obtingut el 0,1% d’avals del cens electoral.

Encara resultarà que la Junta Electoral ens ha concedit el grau de Parlament estatal sense ni demanar-ho!

Ara resulta que ens han ROBAT/ESTAFAT la meitat del termini per a recollir signatures, i ens demanaran que complim la llei, és a dir, que entreguem el 100% de les signatures.

Aquest FRAU ELECTORAL executat pel Departament de Governació de la Generalitat i ratificat per la Junta Electoral Central, suposarà que molts dels partits minoritaris que vam poder presentar-nos a les eleccions generals del passat 20N, on també van caldre signatures, no siguin a temps de recollir les prop de 6.000 que ens demanen, i que partits com CiU no necessiten, doncs ells van redactar i proposar aquesta modificació de llei a la seva mida.

Si això es confirma, no hi haurà més de 4 extraparlamentaris en aquestes eleccions, atorgant-los el trist honor de ser les menys plurals de tota la història de Catalunya

Per aquest motiu, i havent-ho consultat amb els nostres advocats, anunciem públicament que iniciarem procediments legals per a IMPUGNAR (i suspendre) les eleccions del proper 25 de novembre per les greus irregularitats comeses en el procés electoral per part de la Generalitat i la situació d’indefensió que ocasiona a totes les candidatures populars.

Atentament,
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT)
Escons en Blanc (EB)
Partit Republicà d’Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)

Nota: si vols ajudar a Pirates de Catalunya a aconseguir els avals, trobaràs els models d’avals a continuació:

Recorda, no es poden barrejar signatures de diferents províncies.


Los partidos extraparlamentarios denuncian prácticas antidemocráticas que dificultan su acceso a las elecciones catalanas.

El día 10 de Octubre del 2012 se realizaron reiteradas modificaciones en la web http://www.parlament2012.cat.

Esta web es la que contiene la información oficial sobre el proceso electoral de las próximas elecciones al Parlament de Catalunya del 25 de Noviembre.

Sin avisar a ninguno de los partidos extraparlamentarios que suscriben este comunicado, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya cambió los requisitos para presentarse a las elecciones. Poco antes del Puente del Pilar se publicó en la web que un partido sin representación en el Parlament de Catalunya necesitará, para presentarse en estos comicios, cerca de 5.700 firmas (avales).

El cambio ha sido efectuado después de haberse consumido 8 de los 19 días para poder recoger firmas y, lo que es todavía peor, acaba de ser hacerse público en el BOE, y confirma lo que nos habían comunicado ayer vía telefónica, que harán falta avales y no se ampliará el plazo.

Error 404 de Mónica Centelles

Podemos pensar que es un acto de incompetencia, pero la Junta Electoral Central les da la razón; aunque en las elecciones del País Vasco y Galicia del próximo 21 de Octubre se hayan podido presentar todos los partidos que así lo hayan querido sin necesidad de avales.

Se amparan en que Cataluña no tiene ley electoral propia, pero sin ninguna ley que lo indique, acaban de equiparar el Congreso de los Diputados al Parlament de Catalunya.

¡El título II de La LOREG habla de las elecciones a las Cortes Generales y al Senado!

La web oficial de información de las elecciones catalanas http://www.parlament2012.cat ha ofrecido información contradictoria. En 3 enlaces se indicaba que no hacían falta avales, y en uno de ellos que sí.

El pasado 10 de Octubre, pasados ya siete días del proceso electoral, nos comunicaron desde las juntas provinciales que necesitábamos presentar avales.

Además, todo apunta que esta información ha sido modificada durante el transcurso de los días posteriores a la convocatoria oficial de las elecciones, en pleno proceso de presentación de candidaturas.

Recordamos que los partidos mayoritarios de España (PP, PSOE, CiU y PNV) fueron los que decidieron que la democracia no podía seguir siendo un derecho universal. Y con tal de acabar con el pluralismo, hicieron modificaciones a la LOREG para dificultar el acceso a las elecciones a los partidos minoritarios, impidiendo que se presenten sin antes obtener el 0,1% de avales del censo electoral.

¡Todavía resultará que la Junta Electoral nos ha concedido el grado de Parlamento estatal sin ni siquiera pedirlo!

Con esto resulta que nos han ROBADO/ESTAFADO la mitad del plazo para recoger firmas, y nos pedirán que cumplamos la ley, por tanto, que entreguemos el 100% de las firmas.

Este FRAUDE ELECTORAL ejecutado por el Departament de Governació de la Generalitat y ratificado por la Junta Electoral Central, supone que muchos de los partidos minoricatios que pudieron presentarse a las elecciones generales del pasado 20N, donde también hizo falta recoger avales, no tengan tiempo de recoger las cerca de 6.000 firmas que se piden, y que partidos como CiU no necesitan, ya que ellos han propuesto y redactado la modificación de esta ley totalmente a su medida.

Si ésto se confirma, no habrá más de 4 extraparlamentarios en estas elecciones, otorgándo el triste honor de ser las menos plurales de toda la historia de Cataluña.

Por este motivo, y habiéndolo consultado con nuestros abogados, anunciamos públicamente que iniciaremos procedimientos legales para IMPUGNAR (y suspender) las elecciones del próximo 25 de Noviembre, debido a las graves irregularidades cometidas en el proceso electoral por parte de la Generalitat y la situación de indefensión que ocasiona a todas las candidaturas populares.

Atentamente,
Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT)
Escons en Blanc (EB)
Partit Republicà d’Esquerra – Izquierda Republicana (PRE-IR)

Vot per Correu dels electors residents a l’estranger


Versió en català.Versión en castellano.

El 25 de novembre se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 i, aquest cop, per a poder votar per correu haureu d’omplir una sol·licitud prèvia (Descarregar PDF ).
La sol·licitud l’haureu de remetre a la delegació de l’Oficina del Cens Electoral de la província en el cens de la qual estigueu inscrits a Espanya.

Les llistes electorals vigents es podran consultar del 8 al 15 d’octubre a les oficines Consulars corresponents. També es poden consultar telemàticament a https://sede.ine.gob.es

És molt important tenir present que la data límit per enviar la sol·licitud és el 27 d’octubre

Les adreces de les quatre oficines del cens electoral són les següents:

 • Barcelona:
  • Oficina del Cens Electoral, Via Laietana, 8
  • Fax: +34 933 10 19 23
 • Girona:
  • Oficina del Cens Electoral, Carrer del Cap de Creus, 4-6
  • Fax: +34 972 22 73 06
 • Lleida:
  • Oficina del Cens Electoral, Bonaire, 47-49
  • Fax: +34 973 23 53 26
 • Tarragona:
  • Oficina del Cens Electoral, Carrer Pare Agustí Altisent, 1, (cantonada Carrer Jaume I, 22)
  • Fax: 977 21 33 40

Un cop enviada la sol·licitud, la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral us enviarà la documentació per votar amb un full d’instruccions. Aquesta documentació us hauria d’arribar com a molt tard el 13 de novembre.

Podreu exercir el vostre dret de sufragi de les dues maneres següents:

 • Dipositar personalment el vot en l’urna, a l’Oficina Consular o Secció Consular de l’Ambaixada en la que estigueu inscrits, del 21 al 23 de novembre (ambdós inclosos).
 • Enviar el vot per correu certificat a l’Oficina Consular de Carrera o Secció Consular de la Missió Diplomàtica en la que estigueu inscrits, fins el 20 de novembre.
 • Atenció: Els vots enviats directament a la Junta Electoral seran considerats vots nuls. Si esteu inscrits al CERA heu d’exergir el vostre dret a vot a través del Consolat.

Tot i els entrebancs i les complicacions, el 25N votaré a PIRATA.CAT. Entre tots ho farem, Pirates al Parlament!

Més informació a:

Article de: Anna Marti Gomez

 


El 25 de noviembre se celebrarán las elecciones al Parlamento de Cataluña de 2012, y esta vez, para poder votar por correo tendréis que rellenar una solicitud previa  (Descargar PDF  ).
Tendréis que remitir dicha solicitud a la delegación de la Oficina del Censo Electoral de la provincia en la que estéis inscritos en España.
Las listas electorales vigentes podrán consultarse del 8 al 15 de octubre en las oficinas Consulares correspondientes. También se pueden consultar telemáticamente a  https://sede.ine.gob.es
Es muy importante tener presente que la fecha tope para enviar la solicitud es el 27 de octubre.

A continuación, os detallamos las direcciones de las cuatro oficinas provinciales del censo electoral:

  • Barcelona:
   • Oficina del Censo Electoral, Vía Laietana, 8
   • Fax: +34 933 10 19 23
  • Girona:
   • Oficina del Censo Electoral, Calle del Cap de Creus, 4-6
   • Fax: +34 972 22 73 06
  • Lleida:
   • Oficina del Censo Electoral, Bonaire, 47-49
   • Fax: +34 973 23 53 26
  • Tarragona:
   • Oficina del Censo Electoral, Calle Pare Agustí Altisent, 1, (esquina Calle Jaume I, 22)
   • Fax: 977 21 33 40

   Una vez enviada la solicitud, la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral os enviará la documentación para votar junto con una hoja de instrucciones. Esta documentación os tendría que llegar como muy tarde el 13 de noviembre.

   Podréis ejercer vuestro derecho al sufragio de dos formas:

   • Depositando personalmente el voto en la urna, en la Oficina Consular o Sección Consular de la Embajada en la que estéis inscritos, del 21 al  23 de noviembre (ambos incluidos).
   • Enviando el voto por correo certificado a la Oficina Consular de Carrera o Sección Consula de la Misión Diplomática en la que estéis inscritos, hasta el 20 de noviembre.
   • Atención: los votos enviados directamente a la Junta Electoral serán considerados votos nulos. Si estáis inscritos en el CERA es necesario votar a través del Consulado.

   A pesar de las trabas y las complicaciones, el 25N votaré a PIRATA.CAT. Entre todos lo haremos, Piratas en el Parlamento!

   Más información en:

   Artículo de: Anna Martí Gómez

Retallant la democràcia

Versió en català. Versión en castellano.

El govern del Partit Popular ha pres una sèrie de mesures que són molt difícils d’entendre per a la majoria de la ciutadania.

El Partir Popular va guanyar unes eleccions, en les que va fer una campanya electoral que defensava una política radicalment oposada a la que està mantenint ara:

Va defensar que mai baixaria el sou dels funcionaris, ara els hi elimina la paga extra de Nadal (que equival a un descens del 7% del seu sou, que es suma al 5% que ja van perdre durant l’anterior govern del PSOE)

Va prometre que no apujaria l’IVA, ara descobrim que s’incrementarà fins al 21%, passant a ser dels més altsD’Europa (mentre que els sous són dels més baixos)

Va garantir que ajudaria a les PIMES i que lluitaria contra l’atur; ara ens trobem unes mesures que deprimiran encara més el consum, fent que les PIMES tinguin encara més problemes i els hi sigui més difícil crear llocs de treball.

Si en el seu moment el Partit Popular va dir que acabaria amb les diputacions provincials – i, de fet, el llavors candidat Mariano Rajoy ho va repetir en el debat contra Rubalcaba- ara ens assabentem que les diputacions, no només no seran eliminades, sinó que es veuran reforçades.

Totes aquestes mesures són prou importants com per a que el Partit Popular es vegi obligat, com a mínim, a consultar als seus votants, ja que molts d’ells els hauran votat creient en les seves promeses.

Si la Democràcia Representativa es basa en que els ciutadans escolleixen qui els representa, aquests no poden sortir-se radicalment de les seves promeses. Si no, no tenim una democràcia, tenim una dictadura en la que elegim els governants cada quatre anys.

Obrint camins (Gràcies!)

Pirates,

Independentment del resultat d’avui, vull felicitar-nos per la extraordinària feina que hem fet. Estic convençut, i penso que no sóc l’únic, que cada acció, per petita que ens hagi semblat, ha marcat una gran diferència. De fet, aquests últimes dies he repetit una frase sovint mentre treballàvem: “si no ho fas, això que perds”.

I és que, mentre alguns prenen el camí fàcil de justificar-se amb dades de dubtós origen o deixar que la resta decideixen per ells, nosaltres hem triat el camí de l’esforç i la constància. El camí més dur, el d’obrir-ne de nous, invertint el nostre temps i energies per fer arrelar la llavor del que creiem que ha de ser el futur, lluny d’ideologies dogmàtiques.

A Path Through Darkness Often Leads to a Brighter Future de Brian (bbsc30)

Som els innovadors de la política. Els que ens allunyem totalment dels eixos i les formes de govern de segles anteriors que ens han portat fins on estem, que demanem coses que esglaien als polítics professionals: referèndums vinculants, transparència total, neutralitat a la xarxa, participació directa en les institucions, pluralitat democràtica, etc. Alhora, malgrat espantar-los, aquests altres partits ens han copiat obertament, ja que els nous moviments socials s’aproximen molt a allò que nosaltres ja predicàvem abans del 15-M.

Amb la feina de tots estem transformant el món i aquest 20-N no és pas el final, sinó un nou inici. Només hem vist la punta dels canvis que venen. I estigueu segurs que nosaltres hi estarem presents, innovant amb nous projectes, on tots esteu convidats a participar-hi.

Com podeu imaginar, no sé que passarà avui, però sé que continuarem obrint nous camins. En una frase: som el futur.

Moltes gràcies a tots. Estic content i orgullós del que hem fet, fem i farem.

 

Dario Castañé (inspirat per en Jordi Soucheiron).

Sufragio, sí. Universal, no tanto

Mientras se escriben estas líneas (16 de noviembre), casi un millón de personas se están dando cuenta de que no podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones del próximo domingo.

El primer aviso nos llegó el 24 de octubre, a través de la eurodiputada pirata Amelia Andersdotter. Emilio había dirigido una petición al Parlamento Europeo:

“Soy nacional español. Resido en Alemania desde hace años, donde he ejercido regularmente mi derecho al voto en cuantas elecciones se han convocado en España.”

Ése mismo día, Emilio había recibido una carta en la que se le indicaba el nuevo proceso para participar en las elecciones del 20N.

“La carta informativa, enviada por correo postal ordinario (no certificado), ha llegado a mis manos el 24 de octubre, cuando una de las condiciones para solicitar el voto dice: “Remita la solicitud […] antes del 23 de octubre […]” Además tenemos que pagar el correo de nuestro propio bolsillo.”

Podría haberse tratado de un error puntual, pero los casos se han ido multiplicando.

Daniel nos cuenta:

“Llevo más de un año en Suecia y el sistema para votar era sencillo. Podías ir a la embajada a depositar la papeleta sin problemas, pero en las elecciones generales el proceso se ha complicado mucho:

1- Tienes que esperar una carta de la junta electoral en la que te piden que mandes un documento acreditativo (recibida).

2- Preparas la documentación y devuelves, firmada, la carta que te han enviado. Compra sobre y sello (hecho).

3- Tienes que esperar una segunda carta con las papeletas para votar, y devolverla otra vez con tu voto. Compra sobre y sello (¡Aún no he recibido nada!).”

Desde Boston:

“Aún no me ha llegado. Eso sí, la propaganda de PP y PSOE sí que llega.

¿Sabéis qué hacer? El consulado dice que no hay periodo de reclamación.”

El 16 de noviembre (hoy), es el último día para votar desde el extranjero. Nos llegan testimonios desde Sydney, Bruselas, Berlín, Roma, Washington DC, Nueva York… de residentes en el extranjero no han recibido las papeletas. No van a poder votar.

Los medios están empezando a hacerse eco del problema, señalando causas puntuales o un fenómeno generalizado. Pero si se confirma que cientos de miles de ciudadanos (más de los que habitan muchas provincias que sí elegirán a sus representantes) no pueden votar a pesar de haber cumplido rigurosamente con sus obligaciones como ciudadanos, habrá que exigir por vías legales que el derecho arrebatado sea devuelto.

El problema de fondo no es el 20N, si no un atraso tecnológico que deja en evidencia a quien ha estado gobernando en tiempos de bonanza y ahora intenta salvar los muebles (los suyos). Tener que pasar por un infierno burocrático, presencial y en papel (aquello de los egipcios) para ejercer el derecho más básico provoca carcajadas en nuestros compañeros extranjeros. A pesar de que algunos provienen de los paises que nuestros gobernantes consideran el tercer mundo, ellos votan electrónicamente.

Si la crisis continúa, como parece que va a continuar, los exiliados serán cada vez más. Visto así, parece una buena idea dejar votar sólo a los que están -presencialmente- sometidos al poder publicitario y mediático de los grandes partidos: la calle, la televisión y los periódicos. No es que el voto a distancia vaya a dar diputados piratas automáticamente, pero es evidente que Internet es una de las principales herramientas de información para los que viven fuera, y aquí algunos partidos de bajo presupuesto nos movemos con cierta soltura. Los grandes, en cambio, se conforman con que no los insulten mucho. Es lo que tiene el dar voz a la gente 😉

Si tenéis experiencias propias respecto a este problema, o habéis conseguido votar y nos queréis dar envidia, podéis compartir vuestro punto de vista en los comentarios del artículo o en las redes sociales.

PD: Emilio ha lanzado la campaña “Expatriados discriminados“, rogamos os apuntéis.

Operació #TomaLaFarola: recuperem el fanal que el Partit Popular ens va robar a Reus

A Reus, per a la present campanya electoral es destinen 1207 fanals per a propaganda electoral. De tots aquests, a Pirates de Catalunya (PIRATA.CAT) ens n’assignen tres. Tres tristos fanals. I els del PP ens en segresten un!

Els grans partits amb representació es gasten un dineral, provinent dels nostres impostos, per inundar tots els pobles i ciutats de propaganda que fa mal a la vista. S’auto-assignen totes les millors franges horàries de televisió i ràdio destinades a propaganda electoral, ens deixen poquíssims espais i, a més a més, en hores intempestives: a les 6.45h del matí… prime time.

Ara, a sobre, ens segresten un dels pocs llocs assignats per la Junta Electoral! Juguen amb una doble moral i tenen la tranquil·litat que el seu poder els deixarà impunes. Els grans partits marquen les regles del joc i són els primers a saltar-se-les.

Però no comptaven amb una cosa… que som pirates! El pirates del camp de Tarragona hem recuperat el nostre fanal!


10+1 pirates. Actua!

10+1 Pirates

Cada dia som més pirates, però ha arribat l’hora de crèixer més. Tu ets el +1 d’aquesta suma, la part imprescindible per aconseguir 10 vots més per pirata. Tu pots explicar a 10 persones què proposem i mostrar que som una opció de futur ara.

Actua!

El 20 de novembre aspirem a entrar al Congrés per canviar la seva definició de democràcia. Ara estem en plena campanya i necessitem aprofitar per donar-nos a conèixer i que tothom sàpiga que som una alternativa. Però, com ja sabreu, a Pirates de Catalunya només ens financem mitjançant donacions i totes les tasques les realitzem voluntaris, de manera que necessitem mans!

Més actes a la campanya 20N

Més als actes de campanya de Pirates de Catalunya! Els propers dies ens podràs conèixer a diversos indrets:

14N GIRONA, Debat polític a Palamos a les 19h organitzat per l’assamblea de persones indignades de Palamós. Local sol.licitat per nosaltres en col.laboració.

16N LLEIDA, Debat Universitat de Lleida, ponent Ester Galimany.

16N BARCELONA, Parets del Vallés. Debat a Radio Parets, amb la presència de tots els grups parlamentaris. Assistirà en Josep Jover.

16N BARCELONA, UAB (Bellatera) a les 11:30, a la Sala d’actes de l’edifici d’estudiants (ETC). Xerrada “Regeneració democràtica amb Pirates de Catalunya” d’en Josep Jover, i exposició del programa electoral.