Tema: Pirates de Catalunya

Dades del usuaris de Megaupload

English version. Versió en català. Versión en castellano. Hashtag: #megacomplaint

Letter addressed to the U.S. Consulate regarding the deletion of user data in the Megaupload case

 

Dear Sir or Madam,

I write to you in order to greet you and inform you that I have been entrusted with the defense of a group affected by the closure of Megaupload. By the time I’m writing this letter, 6000 persons have joined this group.

The individuals and companies I represent legitimately used the various options the service offered in the legally set conditions. They were never offered by Megaupload or accepted any content infringing intellectual property rights.

They were surprised when the service was interrupted without any prior notice and without my clients having committed any misdemeanor whatsoever that could account for it. Most of them had hosted their own material, copyrighted by themselves, which they understand needs to be restored as soon as possible. Besides, they should be compensated for damages caused by such a rash action on the part of the United States authorities.

I am also fully aware of the personal data that Megaupload, as a service provider, had gathered and which undoubtedly belongs to my clients. They have to be fully informed of the status of the aforementioned data and the use it is or can be put to.

It is tradition and courtesy in this “old continent” for the lawyer lodging a civil action, as far as possible, to try to minimize the damage ensuing from the conflict. Therefore, in due manner, I urge you not to destroy or lose the unduly seized material, as well as to take responsibility for the personal data you now hold.

Finally, I wish to inform you that I am available to work together in order to minimize the possible damage to innocent third parties, being my utmost interest to restore the seized material to their rightful owners.

Yours faithfully,

Josep Jover Padró

———————-

Carta adreçada al Consulat dels EUA en relació a l’esborrat de les dades dels usuaris en el cas Megaupload

 

Benvolguts senyors,

Serveixi la present per a saludar-los molt atentament i informar-los que m’ha estat confiada la defensa d’un grup d’afectats pel tancament de Megaupload. A dia d’avui són uns 6000 afectats.

Les persones i empreses que jo represento, utilitzaven legítimament i a plena satisfacció les diverses opcions que l’anomenat servei oferia, estant fins el moment d’acord amb les condicions del servei ofert, servei que en cap moment oferí als meus clients, ni es va acceptar per part dels mateixos, cap mena de continguts delictius.

Amb sorpresa hem vist que l’anomenat servei s’ha interromput sense previ avís i sense que els sigui reprotxable cap mena de delicte o falta als meus clients, responsabilitzant inicialment a funcionaris del seu país d’aquesta interrupció. La major part d’ells tenien allotjat material propi, i subjecte a propietat intel·lectual, que entenen ha de ser retornat en la major brevetat, així com indemnitzats els danys i perjudicis causats per tan temerària acció.

Així mateix, sóc plenament conscient de les dades de caràcter personal que havia acumulat el proveïdor del servei i que pertanyen sense cap mena de dubte als meus clients, els quals han de ser informats de la situació real i actual d’aquestes dades.

És tradició i cortesia en aquest “vell continent” que el lletrat que interposa una acció civil, en la mesura del possible, intenti minimitzar els danys que el conflicte produirà. Per això, en la manera que més eficaçment procedeixi, els insto a no destruir ni perdre el material incautat, indegudament al nostre entendre, així com també a responsabilitzar-se de les dades de caràcter personal que tenen ara en el seu poder.

Finalment, manifestar que estaré a la seva disposició per a minimitzar en la mesura possible els perjudicis causats a tercers innocents, sense cap altre objectiu que el de retornar als seus legítims propietaris el que és de la seva legítima propietat.

Josep Jover Padró

———————-

Carta dirigida al Consulado de los EEUU en relación al borrado de los datos de los usuarios en el caso Megaupload

 

Muy Sres. Nuestros:

Sirva la presente para saludarles muy atentamente e informarles que me ha sido confiada la defensa de un grupo de afectados por el cierre de Megaupload. A día de hoy, son unos 6000 los afectados.

Las personas y empresas que yo represento, utilizaban legítimamente y a plena satisfacción las diversas opciones que dicho servicio ofrecía, estando hasta el momento de acuerdo con las condiciones del servicio ofrecido, servicio que en ningún momento ofreció a mis clientes, ni se aceptaron por parte de los mismos, contenidos delictivos algunos.

Con sorpresa hemos visto que dicho servicio se ha interrumpido sin aviso previo y sin que sea reprochable delito o falta alguna a mis clientes, responsabilizando, inicialmente a funcionarios de su país dicha interrupción. La mayor parte de ellos tenían alojado material propio, y sujeto a propiedad intelectual, que entienden que debe ser devuelto a la mayor brevedad e indemnizados los daños y perjuicios causados por tan temeraria acción.

Asimismo, soy plenamente consciente de los datos de carácter personal que había acumulado el proveedor del servicio y que pertenecen indubitativamente a mis clientes, los cuales deben ser informados de la situación real y actual de estos datos.

Es tradición y cortesía en este “viejo continente” que el letrado que interpone una acción civil, en la medida que le sea debido, intente minimizar los daños que el conflicto va a producir. De ello que, en la manera que más eficazmente proceda, les insto a no destruir ni perder el material incautado, indebidamente a nuestro entender, así como a responsabilizarse de los datos de carácter personal de los que ahora son tenedores

Finalmente, manifestarles que estaré a su disposición para minimizar en lo posible los daños causados a terceros inocentes, no siendo otro interés que el de devolver a los legítimos propietarios su legítima propiedad.

Josep Jover Padró

Resposta a l’article d’Empar Moliner

Resposta de Pirates de Catalunya a l’article d’opinió “El Partit Pirata” d’Empar Moliner publicat al diari Ara el 27 de gener del 2012.

——————–

Benvolguda Senyora Empar Moliner,

Prescindint dels insults gratuïts que demostren un gran desconeixement sobre Pirates de Catalunya, volem afirmar que la nostra presència a un debat sobre pirateria, més que adient, era necessària per tal d’aportar i defensar el punt de vista dels usuaris.

I per a què aquestes afirmacions adquireixin sentit, voldríem diferenciar el que implica ser un pirata com persona que descarrega obres i el que és ser-ho com a membre de Pirates de Catalunya. A Pirates de Catalunya no només defensem el lliure accés a la cultura, també som acèrrims defensors dels drets humans, la transparència i la democràcia participativa. I això només és la punta de l’iceberg.

Entrant en el contingut de la seva recent columna, si a les grans superfícies els furts fossin còpies dels productes sense afectar l’inventari ni els productes llavors estaríem parlant d’una comparació correcta. Però la realització d’una còpia per ús personal i sense ànim de lucre no es pot comparar en cap cas amb un furt d’un objecte material.

Per posar un exemple d’actualitat, Megaupload era un servei, com molts altres, que oferia la possibilitat d’emmagatzemar els teus arxius al “núvol”, a Internet, per a poder disposar d’ells en tot moment i en qualsevol lloc. Aquest sistema facilitava compartir documents acadèmics i corporatius amb clients i col·legues des de qualsevol dispositiu connectat a la xarxa, amb la comoditat que això suposa. La denúncia conjunta no només es fa per a tots aquells individus que a títol personal han perdut arxius, sinó també per a aquelles empreses que feien ús de Megaupload com a eina de treball que també han perdut els seus documents.

La qüestió que afecta els usuaris no és tan sols el fet de l’absència de còpies, el bloqueig dels seus comptes i la incertesa del destí final dels seus arxius. El problema més greu és que l’excusa que hi hagi continguts afectats per copyright ha posat en una situació d’indefensió als usuaris i s’han violat drets fonamentals.

És completament injustificable que mesures cautelars, ni tan sols una condemna en ferm, permetin a les autoritats nord-americanes segrestar tots els arxius de tots els usuaris de Megaupload, contenint innombrables dades personals, des de correus electrònics a dades bancàries, orientació política, religiosa o sexual. Això és el major atemptat contra el dret a la privacitat de tota la Història de la Humanitat. Dret que trobem regulat a l’apartat de Drets Fonamentals de la Constitució Espanyola, a diferència del dret que protegeix la propietat intel·lectual, que no es regula per Llei Orgànica.

Ara bé, estem d’acord en una cosa, i és en retribuir als creadors de forma justa per la seva feina. I en això les noves tecnologies poden ajudar al col·lectiu d’artistes i creatius oferint visibilitat a les seves obres, formes de retribució justes i directes sense passar per intermediaris del tot innecessaris. La gent està disposada a pagar per un producte cultural, sempre que el preu sigui just.

El problema és que els mètodes per retribuir als artistes estan canviant, i no es pot criminalitzar els usuaris que fan ús de les noves tecnologies per accedir a la cultura, a vegades sense cap canal oficial per fer-ho, per tal d’imposar models antics i obsolets. Defensar els interessos privats de les discogràfiques no pot ser més important que defensar el dret d’accés a la cultura i el dret de la privacitat. Els usuaris volem donar suport als artistes, no als intermediaris.

En referència a la seva pregunta sobre les retribucions del Sr. Jover, vostè mateixa podrà trobar aquesta informació online a l’apartat de comptes del nostre web, i de passada comprovarà el nostre compromís amb la transparència, en la qual creiem fermament.

Finalment, en nom de Pirates de Catalunya li agraïm l’atenció envers el nostre col·lectiu. Accions com la seva ens ajuden a difondre millor allò en què creiem. I aprofitem per agrair també al Projecte Gutenberg la feina realitzada que ha permès que puguem gaudir dels clàssics citats en el seu article.

#megacomplaint: Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

Versión en castellano. Versió en català. English version. Hashtag: #megacomplaint

#megacomplaint: Denuncia conjunta de afectados por el cierre de Megaupload

El repentino cierre de Megaupload por parte de las autoridades de EEUU ha afectado a millones de personas que hacían un uso legítimo de este servicio.

El FBI ha causado daños incalculables, muy superiores al beneficio que perseguían con la acción emprendida, en un intento fallido de impedir el acceso a los materiales audiovisuales hospedados en Megaupload que pudieran estar vulnerando copyrights. Sin embargo, estos contenidos siguen estando disponibles en otros tantos servicios en Internet, evidenciando la ineficacia de la medida.

Por contra, con el cierre del servicio han impedido el acceso a millones de archivos de particulares y organizaciones, ocasionando graves daños personales, económicos y de imagen a millones de personas; y han vulnerado los artículos 197 y 198 del Código Penal al apropiarse indebidamente de datos de carácter personal.

Los daños ocasionados por el cierre de Megaupload están totalmente injustificados y son inadmisibles. Por este motivo, Pirates de Catalunya con la colaboración de Pirate Parties International y los partidos pirata adheridos a esta campaña, facilitará la presentación de denuncias contra las autoridades de EEUU en diversos países, e incrementará así las posibilidades de conseguir una condena.

Para la realización de esta demanda conjunta se ha creado una plataforma de afectados por el cierre de Megaupload, a la que puede adherirse cualquier persona u organización que se haya visto perjudicada por el cierre del servicio, independientemente del tipo de cuenta que tuviesen en Megaupload.

Para ponerse en contacto con la plataforma pueden dirigirse a:
Denuncia conjunta de afectados por el cierre de Megaupload

Esta iniciativa pretende ser un punto de partida para que los legítimos usuarios de Internet podamos defendernos frente a los abusos judiciales impulsados por los lobbies culturales.

Independientemente de la ideología de cada uno y de la opinión que podamos tener en referencia a Megaupload, acciones como las llevadas a cabo con el cierre del servicio suponen un enorme perjuicio para los usuarios y una vulneración inaceptable de sus derechos.

Por todo lo anterior, realizamos un llamamiento a toda la población a fin de que se unan a la iniciativa y la difundan, entendiendo que acciones como la presenciada no pueden ni deben quedar impunes.

Atentamente,

Pirates de Catalunya

———————-

#megacomplaint: Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

El tancament sobtat de Megaupload per part de les autoritats dels EEUU ha afectat milions de persones que feien un ús legítim d’aquest servei.

L’FBI ha ocasionat danys incalculables, molt superiors al benefici perseguit amb l’acció empresa, en un intent fracassat d’impedir l’accés als materials audiovisuals hostatjats a Megaupload, que podien vulnerar copyrights. No obstant, aquests continguts continuen disponibles a d’altres serveis d’Internet, fet que evidencia la ineficàcia de la mesura.

Per contra, amb el tancament del servei han impedit l’accés a milions d’arxius de particulars i organitzacions, han ocasionat greus danys personals, econòmics i d’imatge a milions de persones; i han vulnerat els artícles 197 i 198 del Codi Penal a l’apropiar-se indegudament de dades de caràcter personal.

Els danys ocasionats pel tancament de Megaupload són totalment injustificats i inadmisibles. Per aquesta raó, Pirates de Catalunya, amb la col·laboració de Pirate Parties International i els partits pirata adherits a aquesta campanya, facilitarà la presentació de denúncies contra les autoritats dels EEUU a diversos països, i incrementarà així les possibilitats d’aconseguir una condemna.

Per a la realització d’aquesta demanda conjunta s’ha creat una plataforma d’afectats pel tancament de Megaupload, a la que pot adherir-se qualsevol persona o organització que s’hagi vist perjudicada pel tancament del servei, independentment del tipus de compte que tinguessin a Megaupload.

Per a posar-se en contacte amb la plataforma poden dirigir-se a:
Denúncia conjunta d’afectats pel tancament de Megaupload

Aquesta iniciativa vol ser un punt de partida per a què els usuaris legítims d’Internet puguem defensar-nos davant dels abusos judicials promoguts pels lobbies culturals.

Independentment de la ideologia de cadascú i de la opinió que puguem tenir en referència a Megaupload, accions com les portades a terme amb el tancament del servei suposen un enorme perjudici per als usuaris i una vulneració inacceptable dels seus drets.

Per tot l’exposat, fem una crida a la població per a què s’uneixi a la iniciativa i la difongui, entenent que accions com la presenciada no poden ni han de quedar impunes.

Atentament,

Pirates de Catalunya

———————-

#megacomplaint: Joint complaint of those affected by the closure of Megaupload service

The FBI has caused incalculable damage, far in excess of the losses claimed by the content lobbies, in a fruitless attempt to prevent access to the media content hosted on Megaupload, some of which they claim to have been infringing copyright under US law. However, as much of the unlawful content will still be available via other services on the web, this action not only shows us the futility of these measures but also serves as a reminder that these files are not necessarily, nor have been shown to be, illegal in any country, including the US.

In contrast, by closing the service they have impeded the access to millions of archives of both private individuals and organisations, potentially causing huge personal, economic and image damages to a vast number of people. In addition, the Pirate Party understands they may have violated Articles 197 and 198 of the Spanish Penal Code by misappropiating personal data, and potentially come into conflict with the principles underpinning UK and European privacy, data protection and computer misuse laws. There is even a possibility that they have broken one of the UK’s Official Secrets Acts, which prohibits espionage and sharing of sensitive data with foreign powers.

The widespread damage caused by the sudden closure of Megaupload is unjustified and completely disproportionate to the aim intended. For this reason Pirates of Catalonia, in collaboration with Pirate Parties International and other Pirate Parties [including the Pirate Party of the United Kingdom], have begun investigating these potential breaches of law and will facilitate submission of complaints against the US authorities in as many countries as possible, to ensure a positive and just result.

In order to make this joint complaint, a platform has been created where any person or organisation affected by this closure can register their interest, regardless of the type of account they had on Megaupload.

To access the platform, please visit:
Joint complaint of the affected by the closure of Megaupload

This initiative is a starting point for legitimate internet users to help defend themselves from the legal abuses promoted by those wishing to aggressively lock away cultural materials for their own financial gain.

Regardless of ideology, or opinions on the legality or morality of those running Megaupload, actions such as the closure of this service cause huge damage to lawful users of the sites and are unacceptable and disproportionate violations of their rights.

For these reasons, we ask that everyone spread the call to join this initiative, as actions like this one cannot and should not be forgiven.

Pirates de Catalunya

Pirates de Catalunya condemna el tancament de Megaupload

Versión en castellano.

72 minuts de silenci per Megaupload

Ahir 19 de gener, després de la vaga internacional realitzada el dia anterior en què van participar més de 60.000 webs en protesta contra les noves lleis antipirateria presentades pels EUA, el departament de justícia dels EUA va executar un acte judicial pel que va registrar les instal·lacions de Megaupload, va aturar el servei i va acusar a set persones, de les quals cinc ja han estat detingudes, entre elles els fundadors i alguns dels seus empleats.

Des de Pirates de Catalunya defensem el lliure intercanvi d’informació, i en vista a l’exposat en l’acta i la nota de premsa presentats pel Departament de Justícia dels Estats Units, denunciem que la immensa majoria de les acusacions no tenen fonament legal o són ingerències de l’administració nord-americana en altres països.

Tot i no coincidir plenament amb les pràctiques de Megaupload en referència a la gestió dels arxius denunciats, entenem que la responsabilitat d’un proveïdor d’arxius en línia com Megaupload mai ha estat la de vetllar per la correcció dels materials que pugen els usuaris, sinó la de respondre diligentment davant qualsevol queixa referent a la il·legalitat dels continguts, tal com exigeixen les lleis vigents.

D’altra banda, observem amb preocupació algunes de les afirmacions contingudes en l’acte judicial, com la que dicta que l’absència d’un cercador en Megaupload és un indici fefaent d’intenció criminal.

Així mateix, considerem que les quantitats de diners que les indústries culturals afirmen haver perdut a causa de Megaupload són irreals i tendencioses, sobre la base del que indiquen els diferents estudis realitzats en aquest àmbit per les universitats de la Harvard Business School i London Business School o els governs del Canadà, Holanda i Suïssa.

En els últims anys han aparegut nombrosos estudis que desmenteixen que una descàrrega sigui una venda perduda. Però això no ha impedit que la indústria cultural i la de mitjans de comunicació, controlades en un 70% per 7 multinacionals, hagin promogut la creació de lleis com SOPA, PIPA o Sinde-Wert (Llei d’Economia Sostenible) mitjançant la constant pressió que exerceixen sobre els governs, arribant fins i tot a redactar-ne algunes.

Aquesta actuació s’ha dut a terme amb la col·laboració de diferents organismes de 4 continents, la qual cosa demostra que, sense SOPA ni altres noves lleis antipirateria, la voluntat de les discogràfiques no té fronteres. Però busquen agilitzar encara més, violant la privacitat i obstaculitzant el desenvolupament tecnològic a Internet.

En aquest cas particular, hi ha milers de ciutadans afectats, persones que han perdut els seus propis treballs i creacions allotjats en Megaupload. La quantitat de gent i dades que s’han vist afectats per aquest tancament és incalculable: acabem de presenciar l’eliminació indiscriminada d’una part significativa del coneixement humà per ordre judicial.

En definitiva, amb això ha quedat demostrat que quan les productores de música i cinema s’esforcen a endurir les lleis antipirateria, ho fan únicament sota l’afany de seguir lucrant-se amb el treball de tercers (els artistes). Avui ha quedat demostrat fefaentment que no és necessària una nova legislació per tancar pàgines que continguin material protegit. No obstant això, les noves lleis que proposen des dels EUA (Sinde-Wert, SOPA, PIPA) van un pas més enllà i permetran des de la seva aprovació el tancament de les webs que, en compliment o no de les lleis, no siguin del seu grat.

———————-

72 minutos de silencio por Megaupload

Ayer 19 de enero, tras la huelga internacional realizada el día anterior en la que participaron más de 60.000 webs en protesta contra las nuevas leyes antipiratería presentadas por los EEUU, el departamento de justicia de EEUU ejecutó un auto judicial por el que se procedió las instalaciones de Megaupload, se clausuró el servicio y se acusó a siete personas, de las cuales cinco ya han sido detenidas, entre ellas los fundadores y algunos de sus empleados.

Desde Pirates de Catalunya defendemos el libre intercambio de información, y en vista a lo expuesto en el auto y la nota de prensa presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, denunciamos que la inmensa mayoría de las acusaciones no tienen fundamento legal o son injerencias de la administración norteamericana en otros paises.

A pesar de no coincidir plenamente con las prácticas de Megaupload en referencia a la gestión de los archivos denunciados, entendemos que la responsabilidad de un proveedor de archivos online como Megaupload nunca ha sido la de velar por la corrección de los materiales que suben los usuarios, sino la de responder diligentemente ante cualquier queja referente a la ilegalidad de los contenidos, tal y como exigen las leyes vigentes.

Por otro lado, observamos con preocupación algunas de las afirmaciones contenidas en el auto judicial, como la que dicta que la ausencia de un buscador en Megaupload es un indicio fehaciente de intención criminal.

Así mismo, consideramos que las cantidades de dinero que las industrias culturales afirman haber perdido a causa de Megaupload son irreales y tendenciosas, en base a lo que indican los diferentes estudios realizados en este ámbito por las universidades de la Harvard Business School y London Business School o los gobiernos de Canadá, Holanda y Suiza.

En los últimos años han aparecido numerosos estudios que desmienten que una descarga sea una venta perdida. Pero eso no ha impedido que la industria cultural y la de medios de comunicación, controladas en un 70% por 7 multinacionales, hayan promovido la creación de leyes como SOPA, PIPA o Sinde-Wert (Ley de Economía Sostenible) mediante la constante presión que ejercen sobre los gobiernos, llegando incluso a redactar algunas de ellas.

Este auto se ha llevado a cabo con la colaboración de diferentes organismos de 4 continentes, lo que demuestra que, sin SOPA ni otras nuevas leyes antipiratería, la voluntad de las discográficas no tiene fronteras. Pero buscan agilizarlo aún más, violando la privacidad y obstaculizando el desarrollo tecnológico en Internet.

En este caso particular, hay miles de ciudadanos afectados, personas que han perdido sus propios trabajos y creaciones hospedados en Megaupload. La cantidad de gente y datos que se han visto afectados por este cierre es incalculable: acabamos de presenciar la eliminación indiscriminada de una parte significativa del conocimiento humano por orden judicial.

En definitiva, con esto ha quedado demostrado que cuando las productoras de música y cine se esfuerzan en endurecer las leyes antipiratería, lo hacen únicamente bajo el afán de seguir lucrándose con el trabajo de terceros (los artistas). Hoy ha quedado demostrado fehacientemente que no es necesaria una nueva legislación para cerrar páginas que contengan material protegido. Sin embargo, las nuevas leyes que proponen desde los EEUU (Sinde-Wert, SOPA, PIPA) van un paso más allá y permitirán desde su aprobación el cierre de las webs que, en cumplimiento o no de las leyes, no sean de su agrado.

18 de gener: boicot d’oposició a SOPA i PIPA

El 18 de gener, Boing Boing s’unirà a Reddit i altres llocs web d’arreu de l’Internet que “tancaran” per demostrar l’oposició a SOPA i PIPA, les lleis dels EEUU pendents d’aprovació que pretenen crear un règim punitiu de censura a l’Internet i exportar-lo a la resta del món. Boing Boing mai no podria coexistir a un món amb SOPA: ni tan sols podríem enllaçar un altre lloc web sense estar completament segurs que, aquest altre lloc, no conté cap enllaç que apunta a altres continguts que infringeixen la normativa de drets d’autor. Així, a fi de poder posar un enllaç a una URL de LiveJournal, o WordPress, o Twitter, o Blogspot, primer hauríem de confirmar que ningú no ha posat, a qualsevol punt d’aquest lloc web, un enllaç que vulneri aquesta normativa. Posar un enllaç requeriria revisar milions (fins i tot desenes de milions) de pàgines, per estar segurs que no estem interferint en la capacitat de cinc estudis de Hollywood, quatre discogràfiques multinacionals i sis editorials globals a obtenir els màxims beneficis.

Si falléssim en aquesta precaució, podrien congelar-nos els comptes, s’obligaria els nostres anunciants a retirar els anuncis del nostre lloc web i, depenent de quina versió de la llei s’aprovés, els nostres dominis serien confiscats i, com que el nostre servidor és al Canadà, la nostra IP s’afegiria a una llista negra dels EEUU que cada ISP del país es veuria obligat a bloquejar.

Govern suís: Descarregar pel·lícules i música continuarà sent legal

A Suïssa, una de cada tres persones es descarrega música, pel·lícules i jocs no autoritzats d’Internet, i des de l’any passat el govern ha estat preguntant-se què hi podia fer al respecte. A finals de l’any passat es va publicar la seva resposta que és clara com l’aigua. Les descàrregues per a ús personal no només continuaran sent completament legals, sinó que a més els propietaris dels drets d’autor no patiran a causa d’això ja que la gent eventualment s’acaba gastant els diners que ha estalviat en productes d’entreteniment.

A Suïssa, igual que a dotzenes d’altres països, les indústries de l’entreteniment han estat queixant-se d’espectaculars pèrdues en els seus ingressos degut a la pirateria en línia.

En resposta, el govern suís ha estat realitzant un estudi sobre l’impacte que tenen les descàrregues en la societat, i a finals de l’any passat van presentar les seves conclusions.

La conclusió general de l’estudi és que la llei actual de drets d’autor, sota la qual descarregar-se material amb copyright per a ús personal està permès, no ha de canviar.

Obrint camins (Gràcies!)

Pirates,

Independentment del resultat d’avui, vull felicitar-nos per la extraordinària feina que hem fet. Estic convençut, i penso que no sóc l’únic, que cada acció, per petita que ens hagi semblat, ha marcat una gran diferència. De fet, aquests últimes dies he repetit una frase sovint mentre treballàvem: “si no ho fas, això que perds”.

I és que, mentre alguns prenen el camí fàcil de justificar-se amb dades de dubtós origen o deixar que la resta decideixen per ells, nosaltres hem triat el camí de l’esforç i la constància. El camí més dur, el d’obrir-ne de nous, invertint el nostre temps i energies per fer arrelar la llavor del que creiem que ha de ser el futur, lluny d’ideologies dogmàtiques.

A Path Through Darkness Often Leads to a Brighter Future de Brian (bbsc30)

Som els innovadors de la política. Els que ens allunyem totalment dels eixos i les formes de govern de segles anteriors que ens han portat fins on estem, que demanem coses que esglaien als polítics professionals: referèndums vinculants, transparència total, neutralitat a la xarxa, participació directa en les institucions, pluralitat democràtica, etc. Alhora, malgrat espantar-los, aquests altres partits ens han copiat obertament, ja que els nous moviments socials s’aproximen molt a allò que nosaltres ja predicàvem abans del 15-M.

Amb la feina de tots estem transformant el món i aquest 20-N no és pas el final, sinó un nou inici. Només hem vist la punta dels canvis que venen. I estigueu segurs que nosaltres hi estarem presents, innovant amb nous projectes, on tots esteu convidats a participar-hi.

Com podeu imaginar, no sé que passarà avui, però sé que continuarem obrint nous camins. En una frase: som el futur.

Moltes gràcies a tots. Estic content i orgullós del que hem fet, fem i farem.

 

Dario Castañé (inspirat per en Jordi Soucheiron).

¿Por qué es necesaria la transparencia?

Es innegable que en los últimos años hemos visto ampliados nuestros conocimientos e información gracias al acceso a Internet. Hecho este, que conlleva a su vez una mayor conciencia política y la exigencia de una información más completa y veraz.

Reclamamos cambios en la sociedad. No queremos dejar el gobierno en manos de unos gestores. Exigimos que rindan cuentas y nos expliquen el porqué de una determinada política económica o los resultados de la misma. Sin embargo, no todo es economía, o dicho de otra manera, no todo es “dinero” y un “quiero saber en qué se gastan mi dinero”. La sociedad debe exigir un comportamiento transparente que garantice la lealtad de los gobernantes hacia los ciudadanos a quienes representan, que evite una doble moral y los usos cuestionables del poder de decisión cuando los “gobernantes” (dicho en el sentido amplio de la palabra) son los únicos y directamente beneficiados del actuar en los denominados cargos públicos.

No hablo de corrupción, que la hay. Ni de imputados, que evidentemente los hay. Hablo de aquello que es y puede ser legal pero desde luego no puede considerarse ni justo ni moral.

El mundo de utopia de John

El text recull l’opinió, interpretació dels fets i propostes recollides per l’autor.
Us convidem a enviar les vostres pròpies opinions i propostes.

Dicen que John se paseaba por las fábricas de Londres y Cambridge después de charlar con sus amigos del club. A pesar de ser terrateniente sus preocupaciones eran muy distintas a las del común de los barones. Él, como “todo el mundo”, había vivido la increíble expansión industrial. Había visto crecer la cantidad de comida, electricidad, ropa y movilidad producida por un capitalismo que parecía no tener rival. Se podía imaginar un mundo de utopía, donde los avances en todos los campos llegasen a un punto en que no costase nada de producir comida, energía, ropa, casa y puzzles y, por tanto, todo el mundo pudiese tenerlos. ¡Gratis! Era un mundo de felicidad o, mejor dicho, de falta de miseria. En cambio, John, veía como a pesar de esas mejoras, cíclicamente, los trabajadores padecían autenticas miserias. Había años en que abundaba el trabajo, los sueldos subían y vivían mejor que cualquier campesino inglés hubiese imaginado un siglo antes. En cambio, otros años no había trabajo y se morían literalmente de hambre. Entender cómo y por qué,en una sociedad que aspiraba a la utopía, se producía tamaña destrucción de la calidad de vida se convirtió en su objetivo. Pronto, en una obsesión, cuando el número de parados al otro lado del Atlántico y en la misma Inglaterra llego a pasar del 35%. Millones de personas sin casas, sin comida, mendigando…a la vez que un montón de tierras se quedaban sin labrar y fábricas sin producir. ¿Cómo era posible?