Tema: Pirates de Catalunya

Liberada demanda de procedimiento ordinario por nulidad del EURIBOR en las cláusulas generales de contratación contra cualquier entidad bancaria ejecutante.

noesunacrisis
Pirates de Catalunya anunció en primicia en Septiembre del año pasado la Iniciativa legal impulsada por Pepe Giménez y Josep Jover, que permitiría detener desahucios hipotecarios en toda la Unión Europea https://pirates.cat/bloc/?p=3161.
Finalmente se ha presentado la demanda que pretende declarar nulas las cláusulas de interés aplicadas en los contratos hipotecarios basados en EURIBOR y LIBOR. Esta demanda es el fruto del trabajo colectivo de cientos de abogados, de más de quince países, organizados en diversas asociaciones vinculadas principalmente con el #15M. Se ha empleado más de un año de rigurosa investigación y trabajo jurídico, en una coordinación que hasta el momento no había ocurrido en la historia.
En la demanda se demuestra y se prueba como la manipulación del EURIBOR por parte de las entidades bancarias es un hecho cierto, público y notorio, y también la inexistencia de operaciones sobre las que calcular el índice de referencia.
El valor del índice Euribor debe ser, con la ley en la mano, considerado igual a CERO y, consecuentemente, el interés pactado deberá limitarse al diferencial contractualmente establecido, cuando no, ser nulo todo el contrato hipotecario, con los efectos que eso conlleva.
A continuación, se enlaza el documento que se licencia como material Copyleft, para que la demanda pueda ser ampliada, rectificada y mejorada.
Directive 13/93/CEE
Comisión Jurídica #15M-BCN -“EL PINYOL”
Demanda en PDF
Demanda en formato .Doc
Demada en formato odt

The Pirate Bay es mou a Pirates de Catalunya

Versió en català. Versión en castellano.


Pirates de Catalunya té com a base la transparència total, el lliure accés a la cultura i el coneixement i la democràcia directa, sempre en respecte als drets fonamentals. Per aquests motius, condemnem la persecució a la qual se sotmet a portals d’Internet com The Pirate Bay.

“Pirates de Catalunya sempre s’ha compromès amb la defensa de l’accés a la cultura, per aquest motiu hem ofert a The Pirate Bay que es traslladi a Catalunya, on la legislació vigent podria emparar-los”, ha declarat el portaveu de Pirates de Catalunya.

The Pirate Bay és el major portal d’enllaços de descàrregues P2P del món. Des del seu naixement en 2004 ha sofert múltiples intents de bloqueig i tancament per part del lobby del copyright. En els tres últims anys els ha evitat gràcies a la col·laboració del Partit Pirata suec, al ser aquest el seu proveïdor d’accés a Internet, gaudint de protecció política. Els servidors del partit actuaven com únic punt d’accés a TPB.

El passat 19 de Febrer, el Partit Pirata suec i els membres de la seva junta van rebre amenaces d’accions legals contra tots ells per part de l’organització Rights Alliance, sense cap tipus de fonament legal, ja que l’activitat del partit és completament lícita.

Davant el temor d’un procés llarg i costós, s’ha decidit que Pirates de Catalunya i el Partit Pirata noruec prenen el relleu dels suecs, assumint la infraestructura necessària perquè The Pirate Bay segueixi en línia. Els primers a funcionar són els pirates noruecs, mentre que Pirates de Catalunya està ultimant els preparatius.

És important assenyalar que The Pirate Bay no comparteix cap tipus de material sinó que simplement facilita enllaços “magnet” (enllaços a arxius compartits en xarxes P2P).

Pirates de Catalunya defensa el dret dels autors a guanyar diners amb el seu treball i no vol justificar la “cultura del tot gratis”. No obstant això, davant la negativa de les grans distribuïdores i editorials a canviar el seu model de negoci, i les seves pressions polítiques perquè se’ls facin lleis a mida, l’única alternativa a l’accés a la cultura que ens permeten és aquesta.

El dret a un accés raonable a la cultura està per sobre de l’ànim de lucre. No hem de permetre que es mantingui un model de negoci obsolet sobre la base de lleis a mesura i subvencions, un model que no beneficia ni a la majoria dels autors ni als consumidors, i que pretén vulnerar drets fonamentals per a poder aconseguir augmentar els seus beneficis.

The Pirate Bay ajuda a difondre tot tipus de creació cultural, i promocona cada dia des del seu portal a un autor diferent que així ho desitgi. Entre els il·lustres homenatjats podem destacar a celebritats com Paolo Coelho.

Recentment, la Cort Europea de Drets Humans ha dictaminat que el dret a accedir a la cultura preval al de l’ànim de lucre, pel que la persecució a la qual se sotmet a pàgines web com The Pirate Bay i a usuaris en la majoria dels estats del món és completamete contrària als drets humans.

A causa de les amenaces sofertes per The Pirate Bay, la junta de Pirates de Catalunya ha decidit avançar aquest procés, mancant recaptar informació suficient perquè tots els afiliats puguin votar si ho ratifiquen, tal com fem amb totes les decisions. Els partits pirates defensem la democràcia directa, per això també la vam aplicar internament.

Així, The Pirate Bay es traslladarà a Catalunya, al costat d’altres projectes promoguts per Pirates de Catalunya en els seus 2 anys d’existència:

 • Parents2Parents és una plataforma per a assegurar que cap nen es quedi sense accés als llibres, mitjançant la difusió de llibres de text en p2p, desenvolupat en col·laboració de Piratas de Galicia i Piratas de Madrid.
 • YoAvalo, campanya de pre-avalat per a donar suport a totes les candidatures extraparlamentarias en les passades eleccions generals de 2011 i autonòmiques catalanes de 2012.
 • Megacomplaint, campanya de denúncia col·lectiva i ajuda a les víctimes del segrest de dades dels usuaris de megaupload per part del FBI. La Electronic Frontier Foundation i més de 13 partits pirata de tot el món es van adherir a la campanya.
 • SocialSOS, al costat dels partits pirates d’Espanya, és un projecte en la xarxa la fi de la qual és ajudar als serveis socials i qui acudeixen a ells.
 • European Pirates Congress a Barcelona, setembre del 2012. Pirates de Catalunya va organitzar el primer congrés de partits pirates europeus, amb la intenció de treballar en els estatuts de “European Pirates” i avançar en la seva fundació per a presentar una candidatura conjunta transnacional en les pròximes eleccions europees de 2014.

Pirates de Catalunya

http://pirata.cat

Pirates de Catalunya


The Pirate Bay se mueve a Pirates de Catalunya

Pirates de Catalunya tiene como pilares la transparencia total, el libre acceso a la cultura y el conocimiento y la democracia directa, siempre en respeto a los derechos fundamentales. Por estos motivos, condenamos la persecución a la que se somete a portales de intercambio de enlaces, cómo The Pirate Bay.

“Pirates de Catalunya siempre se ha comprometido con la defensa del acceso a la cultura, por este motivo hemos ofrecido a The Pirate Bay que se traslade a Catalunya, dónde la legislación vigente podría ampararles”, ha declarado el portavoz de Pirates de Catalunya.

The Pirate Bay es el mayor portal de enlaces de descargas P2P del mundo. Desde su nacimiento en 2004 ha sufrido múltiples intentos de bloqueo y cierre por parte del lobby del copyright. En los tres últimos años los ha evitado gracias a la colaboración del Partido Pirata sueco, al ser éste su proveedor de acceso a Internet, gozando de protección política. Los servidores del partido actuaban como único punto de acceso a TPB.

El pasado 19 de Febrero, el Partido Pirata sueco y los miembros de su junta recibieron amenazas de acciones legales contra todos ellos por parte de la organización Rights Alliance, sin ningún tipo de fundamento legal, ya que la actividad del partido es completamente lícita.

Ante el temor de un proceso largo y costoso, se ha decidido que Pirates de Catalunya y el Partido Pirata noruego toman el relevo de los suecos, asumiendo la infraestructura necesaria para que The Pirate Bay siga en línea. Los primeros en funcionar son los piratas noruegos, mientras que Pirates de Catalunya está ultimando los preparativos.

Es importante señalar que The Pirate Bay no comparte ningún tipo de material, sino que simplemente facilita enlaces “magnet” (enlaces a archivos compartidos en redes P2P)

Pirates de Catalunya defiende el derecho de los autores a ganar dinero con su trabajo y no quiere justificar la “cultura del todo gratis”. Sin embargo, ante la negativa de las grandes distribuidoras y editoriales a cambiar su modelo de negocio, y sus presiones políticas para que se les creen leyes a medida, la única alternativa al acceso a la cultura que nos permiten es esta.

El derecho a un acceso razonable a la cultura está por encima del ánimo de lucro. No debemos permitir que se mantenga un modelo de negocio obsoleto en base a leyes a medida y subvenciones, un modelo que no beneficia ni a la mayoría de los autores ni a los consumidores, y que pretende vulnerar derechos fundamentales para poder conseguir aumentar sus beneficios.

The Pirate Bay ayuda a difundir todo tipo de creación cultural, y promocona cada día desde su portal a un autor diferente que así lo desee. Entre los ilustres homenajeados podemos destacar a celebridades cómo Paolo Coelho.

Recientemente, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dictaminado que el derecho a acceder a la cultura prevalece al del ánimo de lucro, por lo que la persecución a la que se somete a páginas web como The Pirate Bay y a usuarios en la mayoría de los estados del mundo es completamete contraria a los derechos humanos.

Debido a las amenazas sufridas por The Pirate Bay, la junta de Pirates de Catalunya ha decidido avanzar este proceso, a falta de recabar información suficiente para que todos los afiliados puedan votar si lo ratifican, tal y como hacemos con todas las decisiones. Los partidos piratas defendemos la democracia directa, por ello también la aplicamos internamente.

Así, The Pirate Bay se trasladará a Catalunya, junto a otros proyectos promovidos por Pirates de Catalunya en sus 2 años de existencia:

 • Parents2Parents es una plataforma para asegurar que ningún niño se quede sin acceso a los libros, mediante la difusión de libros de texto en p2p, desarrollado en colaboración a Piratas de Galicia y Piratas de Madrid.
 • YoAvalo, campaña de pre-avalado para apoyar a todas las candidaturas extraparlamentarias en las pasadas elecciones generales de 2011 y autonómicas catalanas de 2012
 • Megacomplaint, campaña de denuncia colectiva y ayuda a las víctimas del secuestro de datos de los usuarios de megaupload por parte del FBI. La Electronic Frontier Foundation y más de 13 partidos pirata de todo el mundo se adhirieron a la campaña: http://megaupload.pirates.cat
 • SocialSOS, junto a los partidos piratas de España, es un proyecto en la red cuyo fin es ayudar a los servicios sociales y quienes acuden a ellos.
 • European Pirates Congress en Barcelona, septiembre del 2012. Pirates de Catalunya organizó el primer congreso de partidos piratas europeos, con la intención de trabajar en los estatutos de  “European Pirates” y avanzar en su fundación para presentar una candidatura conjunta transnacional en las próximas elecciones europeas de 2014.

Pirates de Catalunya

http://pirata.cat

Transparencia a puerta cerrada

Se ha intentado hacer a espaldas de la ciudadanía, pero no se ha conseguido. La comparecencia del Presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, ante el Congreso de los Diputados iba a ser a puerta cerrada, sin testigos, pero no lo ha sido. Todo un éxito para la democracia y para la transparencia.

Un éxito, sí, pero a pesar de la Presidencia del Congreso. Se intentó por todos los medios evitar que las palabras de Draghi trascendieran, pero gracias a determinados parlamentarios (principalmente, Joan Coscubiela y Alberto Garzón) que anunciaron su intención de sortear el veto tuiteando lo que pasara e incluso emitiendo la sesión en “streaming” desde sus teléfonos móviles, estuvo claro que la cosa no iba a quedar así.

Ante semejante muestra de rebeldía, la Presidencia del Congreso ha optado por la línea dura: prohibir no sólo la presencia de medios de comunicación e incluso la de taquígrafos, desterrar la posibilidad de que se levantara acta de la sesión y, como colofón, activar inhibidores para bloquear la transmisión de datos desde teléfonos móviles. Todo un apagón informativo. O una sutil puñalada al Estado de Derecho.

Lo más llamativo es que el propio BCE sí ha publicado una transcripción completa de la intervención (y Mario Draghi ha dicho en los medios que a él no le habría importado que la comparecencia fuera pública). Así que la responsabilidad no proviene del BCE, sino de la Presidencia del Congreso.

tmap

Quizá habría sido bueno que esa Presidencia supiera lo que es el “Efecto Streisand”: cuando se intenta prohibir algo, normalmente lo que se consigue es darle mayor visibilidad. Es lo que pasó ayer con la comparecencia secreta del Presidente del BCE, que saltó a las redes sociales bajo la etiqueta #OpenDraghi. Especialmente cuando los parlamentarios rebeldes lograron sacar por la puerta de atrás vídeos de la comparecencia que habían realizado a escondidas.

Los vídeos, que quizá no habrían tenido la mayor trascendencia y tal vez nadie habría visto si todo se hubiera hecho con claridad, han corrido por internet y ahora son noticia… precisamente por la censura aplicada. Esa misma censura ha logrado lo contrario de lo que buscaba: la sesión secreta de Draghi es ahora un tema de interés público del que todos podemos hablar incluso mientras vemos las grabaciones.

Así que, como decíamos, ha sido un éxito… aunque no gracias a nuestros gobernantes, a los que todavía les asusta todo lo que huela a transparencia.

Sí, les asusta. Lo que han hecho, en realidad, es de lo más discutible desde el punto de vista ético. Sobre todo viniendo de quienes se llenan la boca hablando de grandes ejercicios de transparencia y nos intentan colar una “Ley de Opacidad” con otro nombre.

Y si es discutible moralmente, también lo es desde el punto de vista legal. Es cierto que el Presidente del Congreso puede decidir si las sesiones son grabadas o no. Así lo dice el Reglamento del Congreso en su artículo 98.3. Pero también es cierto que ese mismo Reglamento, en su artículo 96.2, ordena que se guarde acta de absolutamente todas las sesiones. De todas. ¡Incluso de las secretas! Un requisito que es esencial en un Estado de Derecho, porque precisamente sirve para controlar lo que hacen nuestros cargos electos. Pero es un requisito del que prescindieron ayer. Según el parecer del Presidente de las Cámaras, la comparecencia de Draghi tenía más valor legal incluso que una sesión secreta del Congreso. Ni taquígrafos ha dejado.

Sea como sea, la censura que se ha aplicado es injustificable. ¿Por qué era necesario tanto secreto? ¿Por qué la ciudadanía no debe saber lo que pasa en las Cámaras? ¿No trabajan acaso en ellas nuestros representantes, a los que hemos otorgado una cierta confianza con nuestro voto (que en cualquier momento podemos retirar)? ¿No les molesta tanto a los políticos profesionales el grito de “no nos representan”? ¿Por qué entonces no podemos oír lo que dicen… o lo que les ordenan desde el BCE?

Si Mario Draghi quiere venir y comparecer ante el Poder Legislativo español, por supuesto, que venga. Es más, teniendo en cuenta la manera que tiene el BCE de imponer medidas económicas a los Estados, lo mínimo es escuchar sus argumentos en un edificio -el Congreso- que debe ser el altavoz del pueblo soberano.

Pero si Mario Draghi decide venir, que la Presidencia del Congreso cumpla las reglas. Con transparencia y claridad, dejando que oigamos sus palabras. Porque si no, pensaremos que se tiene algo que ocultar. Y nos preguntaremos qué es.

Fabián Plaza Miranda

Pirates de Catalunya recolza la celebració d’una consulta popular sobre les zones blaves a Blanes

Versión en castellano más abajo

[Català]

Pirates de Catalunya es fa ressò de les més de 5.000 signatures individuals i de 14 Associacions de Veïns (AA.VV.) que han sol·licitat a l’Ajuntament una solució alternativa a la imposició de les noves zones blaves a Blanes. Concretament, s’han presentat 5.098 peticions, que superen els 4.612 vots que va obtenir el PSC (actual equip de govern de Blanes) a les últimes eleccions municipals.

No hi ha hagut participació ciutadana en la presa de decisions de l’equip de govern de Blanes. És especialment greu la resposta de l’Alcalde davant la queixa unànime dels veïns: “No s’ha permès participació de la ciutadania per temor al fet que aquesta rebutgés les noves zones blaves” (o dit d’una altra forma, per temor al fet que la voluntat de la societat civil sigués contrària a la de l’equip de govern).

Per si això fos poc, les AA.VV. han realitzat diverses propostes alternatives (zones verdes, rescat d’una part de les noves places) i totes elles han estat rebutjades en ple per l’Alcalde, sense el més mínim intent de negociació amb l’empresa concessionària SABA.

Des de Pirates de Catalunya sol·licitem a l’Ajuntament de Blanes que escolti les reivindicacions veïnals i engegui una consulta popular en la qual els veïns puguin decidir sobre el destí del seu municipi.

 

zones_blaves_Blanes

Les noves zones blaves de Blanes

———————

[Castellano]

Pirates de Catalunya apoya la celebración de una consulta popular sobre las zonas azules en Blanes

Pirates de Catalunya se hace eco de las más de 5.000 firmas individuales y de 14 Asociaciones de Vecinos (AA.VV.) que han solicitado al Ajuntament una solución alternativa a la imposición de las nuevas zonas azules en Blanes. Concretamente, se han presentado 5.098 peticiones, que superan a los 4.612 votos que obtuvo el PSC (actual equipo de gobierno de Blanes) en las últimas elecciones municipales.

No ha habido participación ciudadana en la toma de decisiones del equipo de gobierno de Blanes. Es especialmente grave la respuesta del Alcalde ante la queja unánime de los vecinos: “No se ha permitido participación alguna de la ciudadanía por temor a que ésta rechazase las nuevas zonas azules” (o dicho de otra forma, por temor a que la voluntad de la sociedad civil fuera contraria a la del equipo de gobierno).

Por si esto fuera poco, las AA.VV. han realizado diversas propuestas alternativas (zonas verdes, rescate de una parte de las nuevas plazas) y todas ellas han sido rechazadas de plano por el Alcalde, sin el más mínimo intento de negociación con la empresa concesionaria SABA.

Desde Pirates de Catalunya solicitamos al Ajuntament de Blanes que escuche las reivindicaciones vecinales y ponga en marcha una consulta popular en la que los vecinos puedan decidir sobre el destino de su municipio.

Eleccions a la Baixa Saxònia

Versió en català. Versión en castellano. Original, en gallec.


Diumenge passat dia 20 es van celebrar eleccions al Land alemany de Baixa Saxònia. Els Pirates locals tenien les esperances posades a traspassar el llindar del 5% dels vots, cosa que els garantia l’entrada al parlament. L’expectació era enorme, sobretot després dels èxits aconseguits pel Moviment Pirata alemany, que ja compta amb presència parlamentària als Länder de Berlín, Sarre, Schleswig-Holstein y Renania del Nord-Westfalia.

Comptant amb la col·laboració més o menys directa d’aproximadament 3.000 afiliats, els Pirates de Baixa Saxònia van organitzar onze llocs d’informació per tot el Land, cinc d’ells a la ciutat de Hanóver. Va ser una campanya imaginativa – encara que no tant com a les que ens té acostumats el Piratenpartei – que va incloure “l’assalt” de cartells electorals aliens, piratejats amb una tira en la qual es llegia: “… o vota Pirata”. Van vestir la ciutat de taronja amb pancartes gegants, recordant la importància de votar Pirata per tal de canviar les coses. Era la primera vegada que aquest Land comptava amb Pirates anant a l’abordatge, i tot esforç es va considerar poc.

A la festa de final de campanya, celebrada a una discoteca local, tothom estava pendent de les dades que anaven sortint per les dues pantalles gegants col·locades a aquest efecte. Mentre esperaven els resultats, diversos candidats eren entrevistats a l’escenari instal·lat. La televisió local també va voler fer-se ressò de l’expectació i va enviar-hi a diversos periodistes.

Els primers resultats van caure com un doll d’aigua freda. El Partit Pirata de Baixa Saxònia rondava el 2% dels vots, lluny d’aconseguir el 5% que precisava per fer-se un lloc al parlament. Les cares dels assistents no amagaven la decepció per l’esdevingut. El resultat final (del 2,1% dels vots) va deixar una sensació agredolça, ja que malgrat no ser suficient per aconseguir escons, sí que ho era per aconseguir finançament estatal, cosa que sens dubte els Pirates de Baixa Saxònia aprofitaran en la seva propera lluita electoral.

Coincidint amb la campanya, es va celebrar a Hanóver un taller internacional sobre organització de campanyes electorals. Van anar-hi pirates de diversos llocs del món: Suècia, Països Baixos, Bèlgica, Nova Zelanda, Romania, França, República Txeca … També van arribar pirates alemanys d’altres Länder, que havien anat a Hanóver amb la intenció de col·laborar en la campanya electoral. Es va comptar també amb la presència i participació d’algun representant pirata del parlament de Renania del Nord-Westfalia.

A aquest grup es va unir en Fabián Plaza, per tal d’aprendre tant com li fos possible i estrènyer llaços internacionals, i informar als assistents de les idees de cooperació entre pirates que hi ha a les diferents zones del territori espanyol. Va resultar interessant en aquest sentit descobrir que algunes de les iniciatives hispanes (des de la xarxa Parents2Parents fins al vídeo “Pirata.cat Z“) ja eren ben conegudes i elogiades.

En un ambient relaxat i informal, tots els assistents van compartir idees de campanya i van buscar maneres de cooperar més en el futur.


El pasado domingo día 20 se celebraron elecciones en el Land alemán de Baja Sajonia. Los Piratas locales tenían las esperanzas puestas en traspasar la umbral del 5% de los votos, cosa que les garantizaba la entrada en el parlamento. La expectación era enorme, sobre todo después de los éxitos alcanzados por el Movimiento Pirata alemán, que ya cuenta con presencia parlamentaria en los Länder de Berlín, Sarre, Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia.

Contando con la colaboración más o menos directa de aproximadamente 3.000 afiliados, los Piratas de Baja Sajonia organizaron once puestos de información por todo el Land, cinco de ellos en la ciudad de Hanóver. Fue una campaña imaginativa – aunque no tanto como a las que nos tiene acostumbrados Piratenpartei – que incluyó el “asalto” de carteles electorales ajenos, pirateados con una tira en la que se leía: “… o vota Pirata”. Vistieron la ciudad de naranja con enormes pancartas, recordando la importancia de votar Pirata para cambiar las cosas. Era la primera vez que este Land contaba con Piratas yendo al abordaje, y todo esfuerzo se consideró poco.

En la fiesta de final de campaña, celebrada en una discoteca local, todo el mundo estaba pendiente de los datos que iban saliendo por las dos pantallas gigantes colocadas al efecto. Mientras esperaban los resultados, varios candidatos eran entrevistados en el escenario instalado. La televisión local también quiso hacerse eco de la expectación y envió a varios periodistas.

Los primeros resultados cayeron como un chorro de agua fría. El Partido Pirata de Baja Sajonia rondaba el 2% de los votos, lejos de alcanzar el 5% que precisaba para hacerse un hueco en el parlamento. Los rostros de los asistentes no escondían la decepción por lo acontecido. El resultado final (del 2,1% de los votos) dejó una sensación agridulce, ya que a pesar de no ser suficiente para conseguir escaños, sí que lo era para lograr financiación estatal, cosa que sin duda los Piratas de Baja Sajonia aprovecharán en su próxima lucha electoral.

Coincidiendo con la campaña, se celebró en Hanóver un taller internacional sobre organización de campañas electorales. Acudieron piratas de diversos lugares del mundo: Suecia, Países Bajos, Bélgica, Nueva Zelanda, Rumanía, Francia, República Checa … También llegaron piratas alemanes de otros Länder, que habían ido a Hanóver con la intención de colaborar en la campaña electoral. Se contó, así mismo, con la presencia y la participación de algún representante pirata del parlamento de Renania del Norte-Westfalia.

A este grupo se unió Fabián Plaza, para aprender tanto como le fuese posible y estrechar lazos internacionales, e informar a los asistentes de las ideas de cooperación entre piratas que hay en las distintas zonas del territorio español. Resultó interesante en este sentido descubrir que algunas de las iniciativas hispanas (desde la red Parents2Parents hasta el exitoso vídeo “Pirata.cat Z“) ya eran bien conocidas y elogiadas.

En un ambiente relajado e informal, todos los asistentes compartieron ideas de campaña y buscaron maneras de cooperar más en el futuro.

Eleccions a la IV Junta de Pirates de Catalunya

Ja podeu votar als candidats a membres de la IV Junta de Pirates de Catalunya!

Idea #219: Eleccions a la Junta del 2013

 

Per estatuts hem de triar una junta nova cada any.

Els candidats heu d’apuntar el vostre nom i a quin càrrec opteu com a solució (poseu una solució per cada càrrec si opteu a més d’un) i una explicació de la vostra experiència prèvia, motivació, etc.

La votació s’obrirà el proper 19 de gener de 2013 i es tancarà el 2 de febrer de 2013. Cada candidat optant a un càrrec és una votació separada i es pot votar positivament, negativament o abstenint-se. Els candidats quedaran ordenats per la suma total de vots negatius i positius (el número que es veu al costat del nom), i en cas d’empat tindrà preferència la persona amb més vots (es a dir, l’opció amb més participació).

Els candidats que no entrin a la junta quedaran de reserva per si algun dels membres de la junta ha de renunciar durant l’any poder substituir-los.

Per optar al càrrec o a la reserva els candidats hauran d’haver tret com a mínim el doble de vots positius que negatius.

No llencis el menjar!

Versió en català. Versión en castellano.


 

Els Pirates del Vallès Oriental, presentem la iniciativa “No llencis el menjar!”.

L’objectiu d’aquesta campanya es demanar a les administracions públiques que sol·licitin de manera formal a les indústries i empreses comercialitzadores d’alimentació, que tots aquells aliments que no puguin ser comercialitzats per tenir dates de venciment properes, no siguin descartats.

Si la destinació final d’aquests aliments està prevista que sigui el contenidor de la brossa, sol·licitem que siguin donats a organitzacions sense ànim de lucre que ajuden un important col·lectiu de la població que ara mateix, no pot menjar cada dia.

Es una petició que no perjudica aquestes empreses, ja que no els comporta cap despesa, però que pot pal·liar la situació de moltes famílies que es troben per sota del llindar de la pobresa.

Entenem que aquestes mercaderies, poden ser separades i preparades pel seu transport el mateix dia en què es retiren de les prestatgeries. I que moltes organitzacions que gestionen menjadors socials o reparteixen aliments, veuran ampliada la seva capacitat d’actuació.

Creiem que els ajuntaments de la zona no posaran cap mena d’impediment a l’aprovació de aquesta moció. Però també creiem, que és necessari concienciar a les empreses productores, magatzems i punts de venda, de la necessitat real de portar-la a terme.

Amb la modificació realitzada a la Llei 15/2003, de 13 de juny, sobre la Llei que regula els residus (Llei 6/1993, de 15 de juliol), s’introdueix com principal novetat, la definició del concepte de residu comercial i s’estableix una regulació específica per aquests residus. Això permet als ajuntaments regular les seves propies normatives al respecte i fixar cànons a fi de millorar com són tractats o eliminats aquests residus.


Fotografia de Kiril Kapustin a www.ImagesFromBulgaria.com.

La normativa que proposem dóna eines als Ajuntaments en la seva lluita per ajudar a aquelles persones més necesitades i no perjudica aquells establiments que fan el que és correcte.

Entenem també, que la situació és cada cop pitjor, i que molts dels aliments que podran recollir-se des de el moment en què comenci a ser aplicada aquesta moció en els ajuntaments, no seran articles de primera necessitat, pel que és prioritari començar a recol·lectar altres tipus d’articles, imprescindibles en la dieta diària de tota persona, com el pa, la llet, els llegums, els cereals, les hortalisses, la carn i el peix.

És molt important organitzar recollides d’aliments a les portes d’aquests comerços, entre tots aquells usuaris que hi vulguin col·laborar. Així com deixar establerts protocols d’actuació per aquells establiments que, per voluntat pròpia, s’adhereixin a la iniciativa i vulguin organitzar aquestes recollides ells mateixos.

Aprofitem per convidar totes les forces polítiques i associacions ciutadanes a què s’afegeixin a aquesta iniciativa, col·laborant amb nosaltres en la impressió i repartiment d’aquests formularis entre els usuaris de les grans cadenes d’alimentació.

No permetem que es llenci el menjar. No permetem que hi hagi gent que passi gana a les nostres ciutats i municipis. Ajudem les entitats que durant anys, porten donant aquest servei en silenci i sense demanar res a canvi. Demostrem el nostre agraïment vers el que fan per tots nosaltres o el que poden arribar a fer el dia de demà.

Atentament,

Pirates del Vallès Oriental

Documents annexos:


 

¡No tires la comida!

 

Los Piratas del Vallés Oriental, presentamos la iniciativa “¡No tires la comida!”.

El objetivo de dicha campaña es pedir a las administraciones públicas, que soliciten formalmente a las industrias y empresas comercializadoras de alimentación, que todos aquellos alimentos que no pueden ser comercializados, por tener fechas de vencimiento próximas, no sean desechados.

Si el destino final de esos alimentos va a ser el contenedor de la basura, solicitamos que sean donados a organizaciones sin ánimo de lucro que ayudan a un importante colectivo de la población que, ahora mismo, no puede comer cada día.

Es una petición que no perjudica a estas empresas, ya que no acarrearía coste alguno para las mismas, pero que puede paliar la situación de muchas familias que se encuentran por debajo del umbral de la pobreza.

Entendemos que dichas mercancías, pueden ser separadas y preparadas para su transporte, el mismo día en que se retiran de las estanterías, y que muchas organizaciones que gestionan comedores sociales o entregan dichos alimentos, podrán ver ampliada su capacidad de actuación.

Creemos que ninguno de los Ayuntamientos pondrá objeción alguna a la aprobación de dicha moción. Pero también creemos que es necesario concienciar a las empresas productoras, almacenes y puntos de venta, de la necesidad real de llevarla a cabo regulando la normativa vigente en materia de recolección orgánica adaptándola a las necesidades que se plantean.

La modificación realizada en la Ley 15/2003, de 13 de junio, sobre la ley que regula los residuos (Ley 6/1993, de 15 de julio), introduce como principal novedad, la definición del concepto de residuo comercial y establece una regulación específica para estos residuos. Esto permite a los ayuntamientos regular normativas para dichos residuos y fijar cánones a fin de mejorar la forma en que estos residuos son tratados, o eliminados.

La normativa que proponemos da herramientas a los Ayuntamientos en su lucha por ayudar a aquellas personas más necesitadas y no perjudica a aquellos establecimientos que hagan lo correcto.

Entendemos también, que la situación es cada vez peor, y que muchos de los alimentos que podrán recogerse desde el momento en que empiece a ser aplicada dicha moción en los Ayuntamientos, no serán artículos de primera necesidad, por lo que es imprescindible empezar a recolectar otra clase de artículos, que son imprescindibles en la dieta diaria de toda persona, como el pan, la leche, las legumbres, las hortalizas, la carne y el pescado.

Es imprescindible organizar recogidas de alimentos en las puertas de comercios e industrias, entre todos aquellos usuarios de sus servicios que deseen colaborar.  Así como establecer protocolos de actuación para aquellos estabecimientos que por voluntad propia se adhieran a la iniciativa, y quieran organizar estas recogidas por sí mismos.

Aprovechamos para invitar a todas las fuerzas políticas y asociaciones ciudadanas a que se sumen a esta iniciativa, pudiendo colaborar con nosotros en la impresión y reparto de dichos formularios, entre los usuarios de las grandes cadenas de alimentación.

No permitamos que se tire la comida.No permitamos que haya gente que pase hambre en nuestras ciudades y municipios.Ayudemos a las entidades que durante años, llevan dando este servicio en silencio y sin pedir nada a cambio.Mostremos nuestro agradecimiento por lo que hacen por todos nosotros o lo que pueden llegar a hacer el día de mañana.

Atentamente,

Piratas del Vallés Oriental

Documentos anexos:

 

Galeria de cartells de la campanya #25N #diguesPROU

A continuació trobareu els articles més importants i el material que hem fet servir durant la campanya del 25N.

Galeria de cartells

Comparteix els que més t’agradin!

Parlem de DEUTES – Hablemos de DEUDAS #diguesPROU

Versió en catalàVersión en castellano. Ver timeline de #diguesPROU


Parlem de DEUTES #diguesPROU

Pirates de Catalunya llença aquest matí una campanya informativa sobre els deutes dels partits polítics amb les caixes d’estalvis, a través de Twitter, utilitzant el hashtag #diguesPROU.

Al llarg del dia anirem publicant les dades a Twitter i a la pàgina de Facebook. Donarem les dades desglossades per caixes i partits, i al final del dia comunicarem el total de cadascun d’ells i quin és el més endeutat.

Pirates de Catalunya no té deutes amb ningú. Ens financem 100% amb donacions de particulars. A més, estem en contra de les subvencions a partits i sindicats, i ara mateix s’està decidint a l’SPC què fer amb els diners d’una eventual subvenció per obtenir representació parlamentària. De moment, la voluntat majoritària és dedicar aquest pressupost a proveir d’eines de participació ciutadana a ONGs i moviments socials.

Defensem la transparència total de les institucions i la participació directa de les persones en la presa de decisions, i prediquem amb l’exemple. Els nostres comptes i factures estan disponibles a https://pirates.cat/comptes perquè qualsevol pugui consultar-los, i utilitzem un sistema de votació online per prendre decisions relatives al partit https://xifrat.pirates.cat

Un avanç de les dades: els partits polítics de tota Espanya tenien deutes per valor de 103.794.065€ a finals del 2011 amb diverses caixes d’estalvis. Al capdavant, La Caixa, amb més de 35M €, seguida de BBK, amb més de 15M €. Caixa Catalunya es troba en la tercera posició, amb gairebé 8M €.

Per partits polítics que es presenten al 25 de novembre, CiU encapçala la llista amb 27.952.056€, seguit de IU-Verdes-ICV amb 12.837.973€, PP amb 5.982.340€, PSC amb 1.284.960 € i ERC amb 672.660€.

Font principal: La Información.

Segueix el hashtag #diguesPROU per mantenir-te informat i fes RT perquè la informació arribi al màxim de gent possible! Estigues atent a les publicacions de Facebook, i comparteix!

Ells parlen dels teus deutes, avui parlarem nosaltres dels seus. I veurem qui ha viscut per sobre de les seves possibilitats.
Hablemos de DEUDAS #diguesPROU

Pirates de Catalunya lanza esta mañana una campaña informativa sobre las deudas de los partidos políticos con las cajas de ahorros, a través de Twitter, utilizando el hashtag #diguesPROU

A lo largo del día iremos publicando los datos en Twitter y en la página de Facebook. Daremos los datos desglosados por cajas y partidos, y al final del día comunicaremos el total de cada uno de ellos y cuál es el más endeudado.

Pirates de Catalunya no tiene deudas con nadie. Nos financiamos 100% con donaciones de particulares. Además, estamos en contra de las subvenciones a partidos y sindicatos, y ahora mismo se está decidiendo en el SPC qué hacer con el dinero de una eventual subvención por obtener representación parlamentaria. De momento, la voluntad mayoritaria es dedicar ese presupuesto a proveer de herramientas de participación ciudadana a ONGs y movimientos sociales.

Defendemos la transparencia total de las instituciones y la participación directa de las personas en la toma de decisiones, y predicamos con el ejemplo. Nuestras cuentas y facturas están disponibles en https://pirates.cat/comptes para que cualquiera pueda consultarlas, y utilizamos un sistema de votación online para tomar decisiones relativas al partido https://xifrat.pirates.cat

Un avance de los datos: los partidos políticos de toda España debían 103.794.065€ a finales del 2011 a diversas cajas de ahorros. A la cabeza, La Caixa, con más de 35M €, seguida de BBK, con más de 15M €. Caixa Catalunya se encuentra en la tercera posición, con casi 8M €.

Por partidos políticos que se presentan al 25 de noviembre, CiU encabeza la lista con 27.952.056 €, seguido de IU-Verdes-ICV con 12.837.973 €, PP con 5.982.340 €, PSC con 1.284.960 € y ERC con 672.660 €.

Fuente principal: La Información.

¡Sigue el hashtag #diguesPROU para mantenerte informado y haz RT para que la información llegue al máximo de gente posible! Estate atento a las publicaciones en Facebook, ¡y comparte!

Ellos hablan de tus deudas, hoy hablaremos nosotros de las suyas. Y veremos quién ha vivido por encima de sus posibilidades.

Ver timeline de #diguesPROU

Pirates de Catalunya denuncia más irregularidades en el nuevo Decreto Ley de regulación del canon digital

El pasado 18 de octubre, discretamente, y comenzada la campaña electoral catalana, el Gobierno colgó la consulta pública de un nuevo Decreto Ley para regular exclusivamente el canondigital.

En relación a la anterior filtración hecha por Pirates de Catalunya (Pirates de Catalunya filtra i denuncia el Reial Decret Llei de Propietat Intel·lectual), este Decreto Ley, publicado sin hacer ruido, es una continuación de la anterior y con algunos hechos relevantes que nos vemos obligados a destacar.

 1. El primero corresponde a la Disposición Adicional Primera, que vuelve a decir que no se puede reclamar retroactivamente el canon digital. Esta disposición es idéntica, letra a letra que la misma disposición del documento filtrado por Pirates de Catalunya y que más tarde el Ministerio aseguró que no era el documento con el que estaban trabajando. El hecho de impedir la reclamación de este canon, indebidamente recaudado, a administraciones, empresarios y autónomos es execrable, y consideramos que el Gobierno debería buscar otras opciones.
 2. Segundo hecho, destaca la asignación de sólo cinco millones de euros en concepto de Canon Digital, en la Disposición Transitoria Segunda, cuando esta cantidad está muy lejos de los cien millones que las entidades de gestión consideraban una injusticia y que no les era suficiente. No hemos visto que ninguna entidad de gestión haya protestado. ¿Dónde estaba el injusto?
 3. El tercer hecho lo encontramos en el artículo cuarto del Decreto Ley, donde se pone en manos de la Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro la determinación anual del canon digital. Esta es una dirección general encargada, principalmente de las relaciones con los editores de prensa y libros. Los artistas plásticos, cineastas y músicos poco tienen que ver con ésta. Han quedado apartados.
 4. Cuarto hecho, también destacar que el método de cálculo y reparto ha olvidado elementos tan esenciales como la seguridad jurídica o los consumidores, como ya avanzábamos en nuestra filtración anterior.
 5. Quinto hecho, que en la Ley, después de mencionar de forma repetitiva y prominente la norma comunitaria, vemos con sorpresa que se reconoce a los editores la percepción del canon digital, olvidando que, por sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ratifica que sólo aquellos titulares del derecho de reproducción, conforme están detallados en el texto del artículo 2 de la Directiva 29/2001, son los que tienen derecho a cobrar la compensación equitativa por copia privada (ver párrafos 88-95).

A mayor abundamientom y en la misma línea, la opinión del Abogado General, en su informe, señalaba::

161. Los titulares de los derechos que deben percibir una compensación equitativa conforme al artículo 5, apartado 2, letra b), de la Directiva 2001/29 son todas aquellas personas cuyo derecho exclusivo de reproducción contemplado en el artículo 2 de dicha Directiva se vea afectado por la autorización, no sujeta a permiso, de copia privada.

Si examinamos la lista cerrada del artículo 2 de la directiva 29/2001,los editores no constan ni han formado nunca parte de la misma. Sólo constan en el literal del artículo, sujetos a derecho de reproducción por copia privada, los autores y productores, pero no la figura del editor, cuando éste no es productor de la obra al mismo tiempo.

Si miramos la norma española, veremos que los editores, que no están recogidos en el artículo ya mencionado de la directiva, vienen cobrando de forma ilegal el 45% de la compensación equitativa correspondiente a obras publicadas en forma de libros y asimilados en base al antiguo artículo 36 delRD 1424/1992, que debería interpretarse como contrario a la directiva desde el 22 de diciembre de 2002, momento de su publicación en el BOE.

Así, no sólo el decreto ley les reconoce derechos de cobro, sino que pone el canon digital en sus manos, la de los editores.

Vistos estos hechos, no podemos evitar preguntarnos qué motivos hay detrás de gestionar esta reforma de forma completamente opaca y de otorgar la gestión del canon digital a una entidad que, según la misma normativa europea que lo regula, no tiene nada a ver a priori.

Pirates de Catalunya
La Democràcia Necessita un Rescat
https://pirates.cat